Info

Omakiinteistö julkaistaan alueellisina painoksina karkeasti maakuntajakoa mukaillen. Lehti jaetaan osoitteellisena isännöitsijöille, asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille, kuntien päättäjille sekä kiinteistö- ja rakennusalan yhtiöille.

Omakiinteistön sisällön painopisteet ovat kiinteistöalan problematiikassa, joka voidaan jakaa karkeasti kahtia: esillä ovat niin kiinteistötekniikkaan kuin asunto-osakeyhtiön hallintoonkin liittyvät aiheet. Lehti huomioi, että taloyhtiöiden hallitustyöhön osallistuu runsaasti maallikkoja – vaikeistakin asioista kirjoitetaan kansantajuisesti uppoamatta itsetarkoitukselliseen insinöörijargoniin.

Asunto-osakeyhtiöt hallinnoivat merkittävää osaa Suomen kansallisvarallisuudesta ja tekevät päätöksiä hintavista ja kauaskantoisista investoinneista. Esimerkiksi niiden energiaratkaisut ovat merkittävässä roolissa koko valtakunnan energiapolitiikan kannalta. Omakiinteistö pyrkii toimimaan asunto-osakeyhtiön hallituksen ostopäätösten tukena ja varmistamaan, että suuret hankinnat perustuvat tietoon eivätkä oletuksiin.

Sivuston pääkuva: Outi Virtanen