Turvallista asumista työmaan keskellä

Kun taloyhtiössä tehdään remonttia, on huolehdittava myös asukkaiden turvallisuudesta. Käytännössä tämä kuuluu pääurakoitsijan ja vastaavan työnjohtajan tehtäviin, mutta viime kädessä työmaan turvallisuus on aina rakennuttajan eli taloyhtiön vastuulla.

Lue loppuun

Mistä on hyvä isännöinti tehty?

Hyvä isännöinti on tehty avoimuudesta, luottamuksesta ja siitä, että isännöitsijä valvoo taloyhtiön etua pitkällä tähtäimellä. Hyvä isännöinti edellyttää kuitenkin aina myös sitä, että isännöitsijällä on hallituksen tuki takanaan.

Lue loppuun

Energiatehokas ilmanvaihto

Ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuudella on merkittävä vaikutus rakennuksen lämmityskustannuksiin. Taloyhtiöissä voidaan tehdä monia toimenpiteitä, joilla pystytään vaikuttamaan sekä sisäilman laatuun että ilmanvaihdon aiheuttamiin kustannuksiin.

Lue loppuun

Energiatehokkuus on tiiviisti läsnä korjausrakentamisessa

Nykymääräykset velvoittavat parantamaan rakennusten energiatehokkuutta luvanvaraisten korjausrakennushankkeiden yhteydessä silloin, kun se on teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää. Kun esimerkiksi 1960-1980-luvulla rakennetussa kerros- tai rivitalossa koittaa remontin aika, päästään tekemään myös energiansäästötoimia.

Lue loppuun