kestavaa_rakentamista

Kestävä rakentaminen sisältää niin rakentamisen tekniset, sosiaaliset kuin taloudellisetkin ulottuvuudet.