Pihapuiden kuntoarvion teettäminen kannattaa

Taloyhtiön pihassa suureksi kasvaneet puut voivat aiheuttaa ongelmia, mutta niistä on myös hyötyä. Jos pihapuiden kunto mietittää tai puista on haittaa asumiselle, kannattaa pyytää arboristi arviokäynnille.

Vanhojen kerrostalojen pihoissa voi olla hyvinkin suuria puita, jotka varjostavat pihaa, mutta suojaavat samalla muun muassa auringolta ja tuulelta.

– Suuremmilla puilla on merkitystä esimerkiksi energiataloudellisissa asioissa. Pihan havupuut toimivat talvella tuulisuojana eli kiinteistön rakenteisiin ei pääse suoraan tuulemaan, ja kesällä sekä lehti- että havupuut varjostavat, jolloin jäähdytyksen tarve asunnoissa vähenee, arboristi Janne Storlöpare Suomen Puunhoidon Yhdistys ry:stä kertoo.

Kun puita halutaan kaataa, on hyvä tehdä samalla suunnitelma, mitä tilalle voitaisiin istuttaa.

– Puut pitävät myös maaperän vesitasapainoa yllä ja haihduttavat vettä. Jos isoja puita joudutaan kaatamaan, pihaan voi muodostua kosteampia paikkoja.

Arboristi arvioi puiden kunnon

Jos taloyhtiön pihassa kasvavien puiden kunto arveluttaa, arboristin käynti on paikallaan. Ammattilainen osaa arvioida puiden kunnon erilaisin menetelmin sekä kartoittaa riskit, joita puu voi aiheuttaa. Turvallisuusseikat on hyvä ottaa huomioon, sillä huonokuntoisesta puusta voi esimerkiksi kovalla tuulella pudota suuria oksia, puu voi katketa tai kaatua. Katselmoinnissa selviää, onko järkevämpää kaataa koko puu vai riittääkö esimerkiksi oksien poistaminen tai hoitoleikkuu.

– Oksat ovat joissakin puulajeissa ongelma, ja ne voi olla riski esimerkiksi leikkipaikkojen lähellä. Myös parkkipaikkojen vieressä kasvavat puut aiheuttavat jonkin verran ajoneuvovaurioita, kun oksia tippuu. Silloin taloyhtiö ei ole puunomistajana kuitenkaan ensisijaisessa korvausvastuussa, vaan kyseessä on usein kaskovahinko, Storlöpare muistuttaa.

Havupuut ovat yleensä hankalampia leikata, mutta lehtipuita pystyy leikkaamaan siististi.

– Isoja mäntyjä pyritään yleensä säästelemään, ne ovat pitkäikäisiä ja pärjäävät monien taudinaiheuttajien sekä hyönteisten kanssa. Jos alueella on runsaasti puustoa, voi olla myös järkevää maisemoida ja ottaa joitakin puita pois. On hyvä miettiä, onko puun järkevämpää kasvaa yksin vai ryhmässä, ja joskus kannattaa jättää puupareja tai -ryhmiä kasvamaan.

Puut voivat aiheuttaa haittaa myös rakenteille oksilla ja juuristolla, jos puu kasvaa liian lähellä taloa.

– Vaikka oksat olisivat metrinkin päässä talosta, tuulella ne voivat osua rakenteisiin. Neulaset ja lehdet voivat tukkia myös kattokaivoja ja räystäitä, mutta tämä huomataan yleensä hyvissä ajoin. Kulku pelastusteillä pitää myös huomioida, mutta aina puuta ei tarvitse kaataa, vaan siistiminen riittää.

Puiden kaataminen jakaa mielipiteet

Puiden kaataminen voi aiheuttaa paljon erimielisyyksiä taloyhtiössä.

– Asukkailla on puiden kaatamisesta yleensä kaksi vahvaa mielipidettä: kyllä ja ei. Arboristi voi olla mukana asukasillassa ja toimia sovittelevana osapuolena. Asukkaille kerrotaan puunkaadon vaihtoehdot, syyt ja seuraukset ja yleensä asiasta päästään sopuun, Storlöpare sanoo.

Asiassa on kuitenkin monta puolta – paahteinen parveke ei miellytä kaikkia, mutta puiden kaataminen tuo myös lisää valoa asuntoihin. Asukkaat vaihtuvat ja taloyhtiöstä löytyy myös ihmisiä, joita asia ei kiinnosta.

– Vaikka on käyty pari kertaa asukaskokouksessa, tehty katselmuksia ja merkitty kaadetut puut, kaataminen on voinut silti tulla yllätyksenä joillekin asukkaille.

– Taloyhtiössä ei voi ikinä tiedottaa liikaa. Joskus voi tulla isojakin riitoja, jos ei ole tiedotettu tarpeeksi. Puiden kaadon kanssa ei saisi olla koskaan kiire, mutta usein siihen havahdutaan vasta silloin, kun pitäisi jo toimia. Kun asiat on tuotu asukkaille esille ja noudatetaan tietynlaista toimintamallia, yllätyksiinkin osataan varautua.

Luvat kuntoon ennen kaatoa

Puiden hoito- ja leikkuutoimet eivät yleensä tarvitse lupia, mutta puun kaatoa varten luvan hakeminen saattaa tulla kyseeseen. Jos puu on huonokuntoinen, kaatamiseen saattaa riittää arboristin lausunto, jolloin lupakyselyä ei tarvita. Lupamenettelyt vaihtelevat kunnittain, joten ne kannattaa aina tarkistaa ennen puun kaatamista.

– Yleensä lupaa varten tarvitaan naapurien kuuleminen ja taloyhtiössä naapureita saattaa olla usein kolme tai neljä, joskus enemmänkin. Perusliitteiksi tarvitaan todistus kiinteistön omistusoikeudesta sekä usein hallituksen pöytäkirja, josta näkyy, että puiden kaadosta on päätetty ja asia on hyväksytty, Storlöpare sanoo.

Muita mahdollisesti tarvittavia dokumentteja ovat asema- ja ilmakuva alueesta sekä kuvat kaadettavista puista ja suunnitelma uusista istutuksista. Kaadettavien puiden sijainti kiinteistöllä voidaan merkitä ilmakuvaan.

– Jos urakoitsija lähtee hoitamaan lupaprosessia, tarvitaan myös valtakirja.

Maisemalupa saatetaan tarvita esimerkiksi silloin, jos puu on maisemallisesti merkittävä tai puita kaadetaan runsaasti eli maisema muuttuisi paljon puiden kaadon myötä.

Puita voi kaataa ja leikata ympäri vuoden, mutta vuotavien puulajien kanssa on oltava tarkkana.

– Esimerkiksi vaahteran ja koivun leikkaamista etenkin rungolta olisi hyvä välttää kasvukaudella. Koivusta tulee mahlavirtausta, ja vuotava kohta voi vuotaa pari kolme kasvukautta. Pienempi oksa kasvaa nopeammin umpeen.

Monipuolisuutta pihoihin

Vaikka taloyhtiöiden piha-alueet saattavat nykypäivänä olla aiempaa vähäisemmällä käytöllä, hyvin hoidettuna ne lisäävät kuitenkin viihtyisyyttä. Storlöparen mukaan maltillinen puusto lisää myös kiinnostusta asuntoja kohtaan. Liiallinen puusto tai vain nurmikolla oleva tontti saattaa vaikuttaa kiinteistön haluttavuuteen, vaikka suoranaista vaikutusta hintaan ei olisikaan.

Pihan uudistamista suunnitellessa kannattaa ottaa viher- tai maisemasuunnittelija avuksi. Suunnittelijoilla ei ole välttämättä vahvaa tuntemusta puulajeista, joten arboristin apu voi olla myös tarpeen – etenkin silloin, jos haluaa jotakin erilaista.

– Taimitarhojen kuvastoista löytyy lukematon määrä erilaisia puita, jotka viihtyvät Suomessakin. Kannattaa uskaltaa kokeilla uusiakin puita ja suosia monipuulajisuutta, eikä istuttaa vain hedelmäpuita ja tuijia. Esimerkiksi saarni, jalava, erilaiset tammet ja vaahterat ovat kokeilun arvoisia sekä havuissa löytyy useita erilaisia mäntyjä ja kuusia. Puita löytyy yllättävän paljon – kun tarkemmin perehdytään koivuunkin, voi moni yllättyä. Riittävä tila ja paikan valoisuus sekä varjoisuus on hyvä ottaa huomioon valinnassa.

– Pylväsmalliset puut sopivat hyvin kulkuväylien ja parkkipaikan viereen. Puiksi kannattaa valita sellaisia, jotka ovat helposti leikattavissa, jotta ne pysyvät sopivan kokoisina.

Lisäksi kannattaa muistaa, että satoa tuottavista puista pitää myös huolehtia – esimerkiksi omenat ja pihlajanmarjat putoavat maahan ja sotkevat ympäristöä, etenkin taloyhtiöissä. Myös aitakasvina käytetty aronia tekee paljon marjoja.

Viheralueiden uudistamisessa on hyvä huomioida myös puiden juuristo, ettei niitä vahingoiteta maata kaivaessa. Storlöpare muistuttaa, että juuristoalue ulottuu hyvin laajalle, mutta usein unohdetaan, kuinka tärkeä se on puulle.

– Juuristo on tärkeämpi kuin latva, jonka me puuna tunnemme, ja ilman tervettä juuristoa puun latvakaan ei voi hyvin.

Teksti: Marja Haavisto
Kuva: Freepik