Taloyhtiön tietoliikenneverkko uudistamisen tarpeessa?

Jos verkkoyhteydet takkuavat usein, voi olla, että taloyhtiön sisäinen verkko on tulossa tiensä päähän. Asianmukainen, säännösten mukaan toteutettu valokuituun perustuva ratkaisu vastaa myös tulevaisuuden tarpeisiin ja nostaa asunnon arvoa.

Etätöitä tehdään tänä päivänä yhä enemmän kotoa käsin, ja verkkoyhteyksillä toimivien palveluiden määrä on kasvanut huimasti ja tulee varmasti kasvamaan vielä lisää. Pelaaminen, suoratoistopalveluiden katselu, äänikirjojen kuuntelu, vanhusten turvapalvelut ja muun muassa nykyaikainen talotekniikka toimivat kaikki verkon kautta. Toimiva sisäinen verkko onkin tänä päivänä jo noussut yhdeksi keskeiseksi kiinteistöjen tekniseksi järjestelmäksi LVI- ja sähköjärjestelmien rinnalle.

Toimiva, nykyaikainen tietoliikenneverkko sujuvoittaa arkea ja lisää asumisviihtyvyyttä. Se myös nostaa asunnon arvoa. Jos taloyhtiössä on käytössä vielä vanha puhelinsisäjohtoverkko, onkin aika alkaa vähitellen miettiä taloyhtiön sisäisen verkon uudistamista. Kannattaa muistaa myös, että taloyhtiö on vastuussa omistamastaan puhelinsisäjohtoverkosta ja sen kunnosta.

Milloin toimeen kannattaa ryhtyä?

Nyrkkisääntönä voi pitää, että mitä vanhempaa tekniikkaa puhelinsisäjohtoverkko edustaa, sitä heikompi sen suorituskyky on ja sitä pienemmän siirtonopeuden se pystyy saavuttamaan. Nopeamman laajakaistayhteyden hankkiminen ei siten auta, jos sisäisen verkon suorituskyky tulee vastaan. Verkon suorituskykyä ei pystytä nostamaan muutoin kuin verkon uudistamisella. Puhelinsisäjohtoverkko tulee myös väistämättä ainakin jossakin vaiheessa elinkaarensa päähän. 

Kiinteistön tietoliikenneverkon uudistamiseen tyrkitään tänä päivänä myös lainsäädännöllä. Velvoite tietoliikenneverkon pääsääntöiseen uudistamiseen peruskorjaushankkeiden yhteydessä on ollut voimassa vuodesta 2017 saakka. Laki edellyttää, että esimerkiksi laajan putki- tai sähkösaneerauksen yhteydessä myös sisäverkko on uudistettava, jos kiinteistössä ei ole ennestään nopeita laajakaistayhteyksiä tukevaa sisäistä viestintäverkkoa ja jos uuden sisäisen viestintäverkon rakentaminen peruskorjaushankkeen yhteydessä on rakennusteknisesti perusteltua. 

Putkiremontti ja sen yhteydessä usein tehtävä sähköremontti onkin toisaalta hyvä ajankohta sisäverkon uudistamiselle. Silloin kaapeloinnin tarvitsemat johtotiet on helpointa rakentaa, mikä näkyy myös hinnassa. Jos putkiremonttia ole lähiaikoina tiedossa, uudistaminen on toki mahdollista toteuttaa muulloinkin. 

Kuntotutkimus pohjalle

Taloyhtiön tietoliikenneverkon uudistaminen on syytä aloittaa kuntotutkimuksella. Kuntotutkimus on työkalu puhelinsisäjohtoverkon kunnon ja laajakaistavalmiuksien selvittämiseksi. Kuntotutkimuksen perusteella taloyhtiö voi tehdä johtopäätöksiä puhelinsisäjohtoverkkonsa elinkaaren vaiheesta ja ajankohdasta, jolloin vanha verkko on syytä uudistaa. Tilaaja saa kuntotutkimuksen tuloksena myös suosituksen tavoitetasosta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä sekä arvion toimenpiteiden kustannuksista. 

Kuntotutkimuksella saadaan lisäksi selville pikaista kunnostusta vaativat puutteet, mikäli kokonaisvaltainen uudistaminen päätetään toteuttaa vasta myöhemmin. Välittömänä kuntoon laittamisen kohteena voi olla esimerkiksi talojakamon lukitus.

On tärkeää, että kuntotutkimuksen ja siihen liittyvät mittaukset tekee pätevä teleammattilainen, esimerkiksi teleurakoitsija tai -suunnittelija. On suositeltavaa myös käyttää kuntotutkijaa, jolla on SETI:n myöntämä tietoverkkourakoinnin pätevyys (T-pätevyys). 

Miksi kiinteä sisäverkko?

Yleiskaapelointijärjestelmällä tarkoitetaan pari- tai optisella kaapeloinnilla tai niiden yhdistelmällä toteutettua kiinteistön sisäistä passiivista tietoliikenneverkkoa. Standardin mukaisesti toteutettu yleiskaapelointijärjestelmä mahdollistaa useiden erilaisten tietoliikennepalveluiden

käyttämisen asunnossa ja koko kiinteistössä. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kiinteistön valvonta- ja taloautomaatiojärjestelmien ohjauksessa. Suorituskykyinen kiinteä sisäverkko onkin turvallinen investointi, jonka rinnalla voidaan sitten käyttää langatonta tekniikkaa tuomaan lisää joustavuutta ja mukavuutta. 

Kiinteä sisäverkko voidaan rakentaa niin kerros- kuin rivitaloyhtiöönkin. 

Määräyksiä noudattaen

Sisäverkon uudistaminen vie kiinteistön tietoliikennevalmiudet aivan uudelle tasolle. Kun kaapelointi toteutetaan Liikenne- ja viestintäviraston määräysten mukaan, palvelee se kiinteistön asukkaita pitkään.

Koska uudistettu sisäverkko kaapelointeineen on pitkäikäinen, sen kaikkia ominaisuuksia ei ehkä aina heti voida hyödyntää. Kaapelointia ei kuitenkaan ole järkevää rakentaa vain tämän päivän tarpeita varten. Kaukonäköisellä kaapeloinnin suunnittelulla onkin tarkoitus valmistautua myös tulevaisuuden tarpeisiin. 

Kaikissa yhteisantenniverkon ja -järjestelmän sekä yleiskaapelointijärjestelmän rakennus- ja uudistustöissä on noudatettava Traficomin määräystä 65. Taloyhtiön tulisikin varmistaa, että sisäverkon suunnittelija tai asennustöitä suorittava teleurakoitsija tuntee Traficomin määräyksen ja noudattaa työssään sen asettamia velvoitteita.

Taloyhtiön vastuu

Kannattaa muistaa, että tilaajavastuulaki sitoo taloyhtiötä tilaajana myös selvittämään urakoitsijoidensa taustat. Urakoitsijan vastuullisuuden pystyy tarkistamaan helpoiten osoitteesta www.vastuugroup.fi.

Lisäksi on syytä muistaa, että vastuu tietoliikenneverkon toiminnasta on viime kädessä taloyhtiön vastuulla. Taloyhtiön on huolehdittava, että verkot pidetään toimintakykyisinä ja tietoturvallisin. Uudistuksia tehtäessä on noudatettava Traficomin määräyksiä. 

Hankkeelle kannattaakin palkata valvoja, joka huolehtii siitä, että kaikki tulee tehtyä sääntöjen mukaan, niin suunnitelmat, toteutus, mittaukset kuin dokumentointikin. Verkon dokumentointia tulee säilyttää taloyhtiön jakamossa, josta se on tarvittaessa helposti löydettävissä. 

Teletilan lukitus

Taloyhtiön teletilan tulee olla asianmukaisesti lukittu ja tietoturvallinen. Teletilan lukitus voi olla kiinteistökohtainen, mutta sen avain ei saa kuulua samaan lukkosarjaan kiinteistön muiden lukkojen kanssa. Traficom kannustaakin valitsemaan KTL1E-lukitusjärjestelmän, joka on suosituksen mukainen tapa lukita kiinteistöjen tekniset teletilat sekä reittiavaimille tarkoitetut avainsäilöt.

Lähteet: Tieto- ja liikennevirasto Traficom, Opas asuinkiinteistön tietoliikenneverkon uudistamisesta 2014, Pikaopas tietoliikenneverkkoihin (2020).

Teksti: Tiina Raatikainen
Kuva: Pixabay