Älyavaimilla lisää turvallisuutta

Älyavaimilla lisää turvallisuutta

Uudet älykkäät lukitusjärjestelmät parantavat kiinteistöjen turvallisuutta ja helpottavat kulkuoikeuksien hallintaa. Esimerkiksi yksittäisiä kadonneita avaimia saadaan poistettua nopeasti käytöstä.

Kiinteistön turvallisuus voi heikentyä kadonneiden avainten tai patentin umpeutumisen takia, koska tällöin kuka tahansa voi valmistaa käytössä olevia avaimia. Lisäksi yhteisissä tiloissa kulkua on vaikea seurata, jos niissä tehdään ilkivaltaa. Suosiotaan kasvattavatkin nyt älykkäät lukitusjärjestelmät, joiden avulla edeltä mainitut ongelmat voidaan ratkaista.
Älykkäiden lukitusjärjestelmien turvallisuus perustuu digitaaliseen tunnistautumiseen, joten niiden patentit eivät umpeudu ja lukitusjärjestelmät eivät vanhene. Älyavaimet sisältävät mikrosirun, johon pääsyoikeudet ohjelmoidaan. Ohjelmoinnin ansiosta kadonneiden yksittäisten avainten oikeuksien poistaminen yhteisistä tiloista on nopeaa, eikä lukkoja tarvitse vaihtaa.
– Kun käytössä on ollut vaikka viisi avainta, niin ainoastaan yksi avain poistetaan käytöstä, ja neljä avainta jää edelleen käyttöön. Avaimet ohjelmoidaan erillisellä ohjelmointilaitteella uudelleen, joten silloin ei tarvita perinteistä mekaanista uudelleensarjoitusta eli avainpesän purkamista ja uudelleen kasaamista ja uusien avainten tilaamis- ja lähetysrutiineja, ja siten ylläpito on edullisempaa, kertoo Ajan Lukko Oy:n toimitusjohtaja Ari Karjalainen.
Älykkäät lukot toimivat esimerkiksi kulkukorteilla, avainperätunnisteilla tai avaimen päähän sijoitetuilla etätunnisteilla ja kaukoavaimella. Älyavaimissa voi olla myös mekaaninen osuus, jolla voidaan kulkea tavallisista mekaanisella lukolla varustetuista asuntojen ovista. Tyypillisesti taloyhtiöissä on elektroninen lukitusjärjestelmä yhteiskäytössä olevissa ovissa ja asuntojen lukot ovat mekaanisia. Elektroniset lukot on kuitenkin mahdollista asentaa myös asuntojen oviin.
Elektroninen lukitusjärjestelmä mahdollistaa myös kulunvalvonnan yhteisissä tiloissa. Sen avulla pystytään näkemään, kuka on kulkenut yhteisistä ovista ja mihin aikaan. Jos taloyhtiöissä on tapahtunut vaikka ilkivaltaa, kulunvalvonnan avulla voidaan helposti tarkistaa, kuka on käynyt kyseisissä tiloissa. Turvallisuutta voidaan parantaa myös rajaamalla yhteisten tilojen käyttöoikeuksia tiettyyn aikaan. Avaimeen voidaan ohjelmoida voimassaoloaika, jonka jälkeen se lakkaa toimimasta.

Älylukoilla ja automatiikalla esteetön kulku

Ovien ja porttien älylukkoihin voidaan yhdistää automatiikkaa, joka tukee esteetöntä asumista. Automatiikka helpottaa kulkemista ja lisää turvallisuutta, kun oven avaaminen on jostain syystä hankalaa.
Oviautomatiikkaan tai älylukkojen yhteyteen voidaan ovien ja lukkojen avaamiseksi myös asentaa etätunnistinlaitteet, jolloin ovi voidaan aukaista kaukoavaimella.
– Kaukoavain on hyvä silloin, kun ihmisellä on liikuntarajoitteita. Esimerkiksi pyörätuolipotilailla on tyypillisesti kaukoavain käytössä, jolloin he pääsevät helposti lukijalaitteen lähelle. Heidän ei tarvitse silloin kaivaa avainnippua, vaan he painavat vain taskussa olevan laitteen nappia, ja ovi avautuu.
Jos esteettömyyttä halutaan jatkaa sisätiloissa, voidaan oven avauksen jälkeen asentaa myös liiketunnistimet, ja valaisimet syttyvät ja sammuvat sitä mukaan, kun ihminen liikkuu tiloissa. Samaa periaatetta voidaan soveltaa myös taloyhtiön yhteisissä tiloissa ja autotalleissa. Tämä lisää kaikkien tiloissa liikkuvien turvallisuutta.

Mobiiliaukaisu ja biometriset tunnisteet tulossa

Mobiiliaukaisu sopii erityisesti sellaisiin kohteisiin, joissa aukaisuoikeuksia pitää määräaikaistaa, käyttäjiä on paljon, lukkoja on laajalla alueella ja kulkemisen oikeuksia halutaan hallinnoida keskitetysti.
Mobiiliaukaisulla toimivia lukituksia ei ole vielä taloyhtiöissä laajasti käytössä, mutta niitä käytetään jonkin verran taloyhtiöiden autotallien ovien aukaisussa. Käytännössä mobiililukitus toimii autotalleissa siten, että kun asukas on ajanut autotallin eteen, hän soittaa ovelle, jolloin ovi tunnistaa soittajan numeron ja aukaisee oven ja sulkee sen sitten sisäänajon jälkeen automaattisesti. Numeroita hallinnoidaan netissä ja suojaukset on hoidettu salasanoin ja käyttäjätunnistuksin.
– Kotioven mobiiliaukaisut sopivat erityisesti omakotitaloasukkaille. Kännykkälukituksia on tulossa myös taloyhtiöihin, mutta niiden osalta tekniikka on vielä kehitysvaiheessa. Useita tuotteita on kuitenkin tulossa markkinoille, Karjalainen kertoo.
Markkinoille on tulossa myös biometrisiä lukituslaitteita. Biometristen lukituslaitteiden ongelmana on erityisesti sormenjälkien ohjelmointi tunnistimelle. Taloyhtiössä on paljon asukkaita, joten kaikkien sormenjälkien ohjelmointi erikseen laitteelle on haastavaa.
– Haasteita on myös käyttökoulutuksen antamisessa. Sormi pitää asettaa lukijaan juuri oikealla tavalla, muutoin ei pääse sisään. Lisäksi talvella sormi voi myös olla kylmä, jolloin lukija ei tunnista sitä. Emme halua siihen tilanteeseen, jossa ihminen ei pääse kulkemaan sujuvasti ovesta. Biometrisiä tunnistimia onkin enimmäkseen yrityksissä ja omakotitaloissa, joissa ne toimivatkin erinomaisesti, toteaa Karjalainen.