Huolellisuutta katon laiteasennuksiin ja huoltoon

Harkittu ja asiantunteva suunnittelu sekä toteutus ovat ehdottomia taloyhtiön katon laiteasennuksissa. Jos katon lisäasennuksia ei tehdä ammattitaitoisesti, pahimmillaan esimerkiksi katon vedenpitävyys voi vaarantua ja takuu raueta.

Erilaisten lisälaitteiden asennukset katoille ovat yleistyneet. Kiinnostus etenkin aurinkoenergiaan on kasvanut, ja aurinkopaneelit yleistyvät niin teollisuus- kuin asuinrakennustenkin katoilla. Yhtälö ei välttämättä ole ongelmaton.

– Tässä innostuksessa saattaa unohtua, mille katolle mitäkin voi kiinnittää. Mutta pelkästään aurinkopaneelit eivät aiheuta ongelmia, vaan myös mainoskylttien sekä satelliittiantennien ja -lautasten asennukset katoille. Ylipäätään ajatus siitä, mitä katolle voidaan kiinnittää, on ehkä muuttunut, ja se on tuonut tiettyjä ongelmia tullessaan, Kattoliiton toimitusjohtaja Sanna Nuikka kertoo.

Kattoliitto ei ole uutta teknologiaa tai alansa ulkopuolisia toimijoita vastaan, vaan huolissaan katolle tehtävien laiteasennusten tuomista ongelmista. Jos laiteasennuksia ei suunnitella ja toteuteta ammattitaitoisesti, pahimmillaan esimerkiksi katon vedenpitävyys voi vaarantua ja takuu raueta.

Oma osuutensa ongelmiin on saattanut olla myös laiteasennusten aggressiivisella myynnillä.

– Meillekin on tullut yhteydenottoja, että vanhalle, huonokuntoiselle katolle on saatettu suositella laiteasennuksia. Siksi haluamme tuoda yleiseen tietoisuuteen laiteasennuksiin liittyviä ongelmiakin, ja kehottaa huolelliseen suunnitteluun ja toteutukseen, kun katoille asennetaan aurinkopaneeleja tai muita laitteita.

Urakoitsija sekä rakennesuunnittelija apuun

Ennen esimerkiksi aurinkopaneelien hankintaa taloyhtiön tuleekin huomioida katon ikä ja kartoittaa rakenteiden kunto. Näiden tietojen pohjalta täytyy harkita, onko järkevintä ja taloudellisinta huolehtia ensin kuntoon perusta, eli katto.

– Lisäasennuksiin tulee ryhtyä vasta tämän jälkeen. Eli muistetaan oikea marssijärjestys toimissa ja maltti hankinnoissa, Nuikka korostaa.

Kattoliiton suositus on, että tilaaja on aina ennen katolle tehtäviä laiteasennuksia yhteydessä myös takuun myöntäneeseen kattourakoitsijaan.

– Kyseinen kattourakoitsija saattaa olla myös asennuksissa osaava yhteistyökumppani. Asennukset kannattaa joka tapauksessa teettää ammattilaisella.

Myös ammattitaitoinen rakennesuunnittelija on taloyhtiölle ensiarvoisen hyvä kumppani ja ulkopuolinen asiantuntija katon lisälaiteasennuksissa.

Keskinäinen tiedonkulku varmistettava

Asiansa osaavaa rakennesuunnittelijaa tarvitaan, sillä aurinkopaneelien ja muiden laitteiden asentamisessa on monia huomioon otettavia asioita, jotta katon toimivuus on taattu.

Esimerkiksi aurinkopaneelien kiinnitys ja sijoittaminen tulee aina suunnitella kohdekohtaisesti, jotta varmistetaan alustan kantavuus, kiinnityksen kestävyys, vesitiiveys, vedenohjaus sekä lumi- ja tuulikuormat. Olemassa olevan rakenteen kuormituksen kestävyys tai sallittavat lisäkuormat on myös huomioitava suunnittelussa.

Asiantuntevan rakennesuunnittelun lisäksi taloyhtiön tulisi varmistaa kattourakoitsijan ja laiteasennusta tekevän tahon keskinäinen tiedonkulku.

– Tilaaja voisi ottaa koppia siitä, että tieto varmasti kulkee urakoitsijalta toiselle. Jokainen urakoitsija huolehtii omasta vastuustaan ja urakastaan, mutta tiedon jakaminen myös urakoitsijoiden kesken olisi tärkeää. Vielä monin paikoin tiedonkulussa on tekemistä, Sanna Nuikka kertoo.

Paneelit katon uusimisen yhteydessä

Jos aurinkopaneelien hankinta kiinnostaa taloyhtiötä, katon käyttöikää kannattaa miettiä tarkasti ennen paneelien jälkiasennusta.

– Ehdottomasti paras lähtökohta aurinkopaneeliasennukselle on huollettu, hyväkuntoinen katto, jolla on vielä pitkä käyttöikä, toteaa Nuikka.

Erityisen otollinen ajankohta taloyhtiön aurinkopaneelien asennukselle olisi samassa yhteydessä katon uusimisen kanssa.

– Tällöin taloyhtiöllä on suunnittelijat ja tarvittavat ammattilaiset käytettävissään, eikä heitä tarvitse erikseen tilata ja pyytää hankkeeseen. Katon uusimisen yhteydessä taloyhtiön tulee huolehtia siitä, että tieto varmasti kulkee sujuvasti urakoitsijalta toiselle.

Toimivat katot 2019 julkaistiin

Kattoliitto on ottanut katolle tehtäviin jälkiasennuksiin kantaa myös Toimivat katot 2019 -julkaisussaan.

Sielläkin on linjattu, että laitteiden, kuten satelliittilautasten ja aurinkopaneelien, katolle tehtävät jälkiasennukset on syytä teettää ammattilaisella, ja olla yhteydessä takuun myöntäneeseen kattourakoitsijaan. Julkaisussa muistutetaan, että laitteiden jälkiasennusten yhteydessä myös katon vedenpitävyys ja huolto on varmistettava.

Kattoliitto on laatinut myös eri katemateriaaleille tarkoitettuja huolto-ohjeita. Onko niihinkin tulossa tarkennuksia laitteiden jälkiasennuksiin liittyen?

– Se on mahdollista. Toimivat katot 2019 on juuri julkaistu, ja seuraavaksi päivitetään Kattotöiden työturvallisuusopas. Mikäli koetaan tarpeelliseksi, huoltokirjat otetaan työn alle tämän jälkeen. Liiton työryhmätyöskentely on aktiivista, Sanna Nuikka kertoo.

Teksti: Saara Pakaslahti

Kuva: Pixabay