Kattohuolto palkitsee lopulta

Kuva: Pauli Seppälä
kattohuolto
Katon vuosittainen huolto on taloudellisesti järkevää, kunhan perspektiivi on riittävän pitkä. Huoltojen merkitys alkaa näkyä katon saapuessa parinkymmenen vuoden ikään.

Kattohuollon ostajalta vaaditaan pitkää perspektiiviä, sillä kiitos seisoo vasta parin vuosikymmenen päässä. Perinteisesti katon tarkkailu on ollut kiinteistöhuoltoyhtiöllä, joka on hälyttänyt kattoammattilaisen tarvittaessa hätiin, mutta vuosihuoltosopimukset suoraan kiinteistönomistajan ja kattoihin erikoistuneen yrityksen välillä yleistyvät.

Myyntijohtaja Joona Suomala LA Kattohuolto Oy:stä kertoo, että vaikka elinkaariajattelu on saavuttamassa alaa taloyhtiöissä, edelleen tapaa ajattelua, että katon huoltaminen olisi kertaluonteista toimintaa.

Tehdään kattoremontti tai iso huolto ja ajatellaan, ettei katolle tarvitse mennä kymmeneen vuoteen.

– Näin asia ei tietenkään ole, vaan katolla pitäisi tehdä tarkastus joka vuosi mieluusti kahdesti, vähintään kerran. Katto on katseilta piilossa, minkä vuoksi sen huolto unohtuu monesti. Pihan asfaltointi tulee tehtyä, koska se on konkreettisesti nähtävä asia. Katto on kuitenkin kiinteistön tärkein julkisivu.

Milllainen käytännön merkitys katon huoltamisella on?

– Tyypillinen laskentatapa on, että hyvällä huollolla pystyy tuplaamaan katon käyttöiän. Tiilikatto kestää huollettuna varmasti 50 vuotta, huoltamatta se saattaa olla vaihtokunnossa 20–30 vuodessa.

Pitkän elinkaaren ajattelua

Katon pitkäjänteisen huollon idean myynti on joskus vaikeaa, koska kyse on elinkaariajattelusta äärimmillään. Palkinto tehdyistä investoinneista odottaa pitkän ajan päässä.

Jos uusi katto jätetään huoltamatta vuosikymmeneksi tai pariksikin, se kestää isoitta ongelmitta, mutta sitten laiminlyönnit alkavat pulpahdella pintaan. Eikä kelloa voi kääntää taaksepäin.

– Ensimmäisen vuosikymmenen tai kahden aikana isot ongelmat eivät vielä ilmene, mutta sitten niitä alkaa tulla eksponentiaalisesti kiihtyvää vauhtia. Kuluminen on niin pitkällä, ettei siihen voida enää vaikuttaa huollolla, ja katto menee joka tapauksessa pian vaihtoon. Jos kattoa on huollettu uudesta asti, se on 20-vuotiaana edelleen lähes uudenveroisessa kunnossa, ja tässä vaiheessa aiemmin tehdyt huollot alkavat maksaa itseään takaisin.

“Hinta kymmeniä tuhansia euroja kattoremonttia vähemmän”

Suomala esittää karkean laskelman kokonaistaloudellisuutta havainnollistaakseen.

– Kattoremontin hinnan suuruusluokka on sata euroa neliö, 500 neliön katolta 50 000 euroa. Vuosihuoltosopimuksen hinta on 300 euron luokkaa vuodessa ja viiden vuoden välein tulee isompi muutaman tuhannen euron huolto. Jos huollolla saadaan siirrettyä kattoremonttia esimerkiksi 25 vuotta eteenpäin, katon kustannukset voivat olla jopa kymmeniätuhansia euroja vähemmän. Lisäksi huolletun katon alla on kivempi asua, kun on varmuus siitä, että katto on kunnossa eikä kustannukset tule yllättäen.

– Pääsääntöisesti kaikki kattoalan yritykset tekevät kuntokartoituksen ilmaiseksi. Se ei sido mihinkään, joten se kannattaa teettää ja saa ammatti-ihmisen näkemyksen siitä, mitä katolle kannattaa tehdä.

Yksi tai kaksi tarkastuskäyntiä vuosittain

Palvelutarjonta vaihtelee yrityksittäin, mutta pääsääntöisesti kattoalan yritykset tarjoavat vuosihuoltomallia, johon kuuluu yksi tai kaksi tarkastuskäyntiä vuodessa sekä tarvittavat ylläpitotoimet ja korjaukset. Vuosihuollon kiinteän hinnan sisältö ja erikseen veloitettavat toimenpiteet ovat sopimuskohtaisia.

Käynnillä katon yleinen kunto ja mahdolliset muutokset edelliskertaan verrattuna tarkastetaan. Havunneulaset, oksat, lehdet ja muu irtonainen roska poistetaan ja räystäskourut tyhjennetään.

Tiilikatolla katsotaan, ovatko tiilet ehjiä, tarvittaessa rikkinäiset tiilet vaihdetaan. Kaikilla katemateriaaleilla tarkastetaan katteen kunto ja tehdään tarvittaessa paikkauksia.

Lisäksi tarkistetaan kattoturvatuotteiden kuten lumiesteiden, kattosiltojen ja tikkaiden sekä läpivientien kunto. Tarkastuksen piiriin kuuluvat myös syöksytorvet, suojapellitykset, yläpohja ja aluskate.

Varsinkin tiilikatto palkitsee huollosta

– Samat perustarpeet toistuvat taloyhtiöstä toiseen. Siihen, miten työ käytännössä tehdään, vaikuttaa moni asia, kuten se, onko katto jyrkkä vai loiva. Tämä vaikuttaa myös hinnoitteluun.

Eri katemateriaalien huoltotarpeissa on eroja. Tiilikaton riesana on pakkasrapautuminen, joka johtuu tiileen tunkeutuvasta sammal- ja jäkäläkasvustosta. Kun tiilen pintarakenteeseen pääsee talvella kosteutta, jäätyessään laajeneva vesi rikkoo ja rapauttaa tiilen rakennetta.

– Huollon merkitys korostuu tiili-, mineriitti- ja huopakatoilla. Kun sammalen antaa kasvaa tiilikatolla, se kuluttaa tiilen pintaa varsinkin, jos suojaava pinnoite on ehtinyt kulua pois. Peltikatoilla ylläpito on enimmäkseen huoltomaalausta eikä kasvuston muodostuminen ole vastaava ongelma kuin tiilellä. Peltikatollakin on seurantaa vaativat läpiviennit, räystäskourut ja kattoturvatuotteet.


Kumppaneita, ei kilpailijoita

RTK-Palvelu Oy:n Uudenmaan kiinteistöhuolto ja tekniset palvelut -yksikön päällikkö Panu Vainio kertoo, että kiinteistöhuoltoyhtiön rooli katon ylläpidossa on tarkkailu. Vähänkään merkittävämmät korjaustoimet annetaan kattoihin erikoistuneen yrityksen vastuulle.

– Palvelusopimuksissa meidän roolimme liittyy lähtökohtaisesti katon tarkkailuun. Sille tehdään vuosittain silmämääräinen tarkastus halkeamien, roskien tukkimien kattokaivojen ja vastaavien ongelmien varalta. Jos katolla havaitaan jotain poikkeavaa ja korjaamista vaativaa, kysymme isännöitsijältä, käytetäänkö meidän yhteistyökumppaniamme vai onko heillä toinen yritys mietittynä. Kumppanit ovat kattotöihin erikoistuneita yrityksiä, sillä kattojen korjaukset ovat erityisammattitaitoa vaativaa työtä.

Vainio on huomannut, että muutama viime vuosina sattunut, katolta pudonneen lumen ja jään aiheuttama kuolemantapaus on vaikuttanut kattopalveluiden markkinaan. Sekä taloyhtiöiden huoli että kattoalan yritysten palvelutarjonta on lisääntynyt.

Niin murheellisia tapahtumia kuin taustalla onkin, taloyhtiöiden kasvanut huoli kattonsa kunnosta on positiivinen asia. Kattoalan yritysten kasvava palvelutarjonta sopii kiinteistöhuoltoyrityksille hyvin, sillä yritykset eivät ole niinkään kilpailijoita vaan kumppaneita.

– Kattolumien pudotuksia teemme omalla porukalla lähinnä tasakatoilla, mutta korkeilla harjakatoilla kattoihin erikoistunut kumppani tekee sopimuskohteissamme käytännön työn.

Tarkkana rajanvedossa sopimusten välillä

Vainio muistuttaa, että kun katon huoltoon liittyviä palveluja siirretään kiinteistöpalveluyritykseltä erillisellä sopimuksella kattoalan yritykselle, pitää vastuiden välinen raja piirtää tarkasti punakynällä.

– Jos katon huoltoon ja tarkkailuun liittyviä palveluja annetaan kattoihin erikoistuneelle yritykselle, täytyy määritellä hyvin selkeästi, mitkä asiat oat kattoyrityksen vastuulla ja mitä jää huoltoyhtiölle. Yleensä nämä liittyvät talven aikaisiin asioihin, tosin kesälläkin tasakatoille tehdään rankkasateiden jälkeen tarkastukset. Mikään asia ei voi nähdäkseni olla molempien vaan vain jommankumman vastuulla.

Jonkinlainen sopimusten raja muodostuu koko lailla väistämättä, sillä sataprosenttisesti kattoasioita on vaikea ottaa kiinteistöhuoltoyhtiöltä pois. Sopimukseen kuuluu yleensä esimerkiksi katon lumimäärien tarkkailu ja toimenpiteiden järjestäminen kriittisen rajan ylittyessä. Ei liene realistista odottaa, että mikään kattoalan yritys voisi tarjota päivittäistä lumikuormien tarkkailua kilpailukykyiseen hintaan verrattuna kiinteistöhuoltoyhtiöön, jonka toimintaan säännölliset kiinteistökäynnit kuuluvat joka tapauksessa.