Käyttämätön kWh, halvin kWh

Kuva: stock.xchng.com/boogy_man
energiankulutus
Kioton pyramidin perusfilosofia on, että ensin karsitaan energiankulutus minimiin ja vasta sitten mietitään tuotantotapoja.

Kun puhutaan energiankulutuksen leikkaamisesta, monelle tulee ensimmäiseksi mieleen energiamuodon vaihto. ”Kioton pyramidin” mukaan energiamuodon valinta on kuitenkin energiansäästön etenemisjärjestyksessä vihovimeisenä. Säästetyn kilowattitunnin tuottamista ei tarvitse miettiä.

Kioton pyramidi on Kioton ilmastosopimukseen perustuva malli, johon on koottu energiansäästökeinoja viiteen eri luokkaan. Ne on järjestetty siten, että tärkein ryhmä muodostaa pyramidin perustuksen. Loput ryhmät pinotaan perustuksen päälle tärkeysjärjestykseen.

– Pyramidin on seisottava terveellä pohjalla. Jos jossain kohdassa fuskataan, se ei pysy pystyssä, havainnollistaa erityisasiantuntija Mikko Saari VTT Expert Services Oy:stä.

Pyramidi kaatuu esimerkiksi silloin, jos kiinteistön energiatehokkuus on muutoin retuperällä, mutta sen öljylämmitys vaihdetaan maalämpöön. Pyramidin tyylipuhdas noudattaminen on käytännössä mahdollista vain uudisrakentamisessa, mutta se antaa ajattelun eväitä myös olemassa olevan kiinteistökannan energiatehokkuuden parantamiseen.

Monissa peruskorjausikään tulevissa kiinteistöissä kulutus palaa punaisella.

– Surkeimpia rakennuksia ovat rakennusliiketuotantoiset, 70–80-luvun rivitalot. Ne on rakennettu niin minimitasolla kuin vain voi ja niiden kokonaiskulutukset ovat 200–300 kWh/m² vuodessa.

Käymme seuraavassa läpi pyramidin porras portaalta alhaalta ylöspäin – oleellisimmasta vähiten oleelliseen, passiivisesta aktiiviseen.

1. lämpöhäviöiden pienentäminen

Pyramidin perustan muodostaa lämpöhäviöiden karsiminen. Ennen 1980-lukua rakennettujen kiinteistöjen keskeinen lämpöhävikkiongelma on ilmanvaihdon lämmöntalteenoton puute. Uusiin kerrostaloihin lämmöntalteenotto yleistyi vasta 2000-luvulla rakentamismääräysten ansiosta.

Painovoimaisen tai pelkästään koneellisella poistolla varustetun ilmanvaihdon saneeraaminen koneelliseksi tulo–poisto-ilmanvaihdoksi parantaa energiatehokkuutta olennaisesti.

– On laskettu, että Pohjois-Suomessa tavanomaisen lämmöntalteenottolaitteen lämpökerroin on lähellä kymmentä. Se tuottaa kymmenen kertaa sen minkä kuluttaa. Puhaltimet kuluttavat hieman sähköä, mutta uuden tekniikan ansiosta koneelliseen poistoon verrattuna sähkönkulutus ei lisäänny juurikaan.

LTO:lla varustetun ilmanvaihdon rakentamista vanhoihin kiinteistöihin on selvitetty muun muassa viime vuonna päättyneessä KIMU-projektissa, jossa olivat mukana muiden muassa Kiinteistöliitto, Aalto-yliopisto ja VTT.

– Saneeramiseen on kaksi tapaa, huoneistokohtainen tai keskitetty. Energiatehokkuuden kannalta huoneistokohtaiset järjestelmät ovat osoittautuneet paremmiksi. Niiden tarpeen mukainen käyttö on helpompaa ja LTO:n tehokkuus parempi. Kerrostaloissa paras keino järjestää huolto on tekniikkakomero porraskäytävän puolella. Sijoittaminen ja reittien miettiminen on korjausrakentamisen suurimpia haasteita.

Ensin passiiviset keinot

Ilmanvaihdon saneeraus parantaa myös sisäilman laatua. Tämä bonus puuttuu yksinkertaisimmista poistoilmalämpöpumpuista, joilla niilläkin saadaan talteen osa poistoilman lämpöenergiasta. Ruotsissa suositun mallin hyötysuhde on lämmöntalteenottoa heikompi. Karkea nyrkkisääntö on, että lämpöpumppu lämmittää kilowatilla ostoenergiaa noin kolmen kilowatin edestä..

– Lämmöntalteenotto ei vie juurikaan energiaa vaan on passiivinen keino. Sen sijaan lämpöpumppu kuluttaa kolmasosan tuottamastaan lämmöstä sähköä.

Lämpöhäviöitä pienentämällä säästetään lämmityslaskussa. Vastaavasti kun kesäisin ehkäistään lämpenemistä passiivisin keinoin, säästetään jäähdytyskuluissa – ja jos jäähdytystä ei ole, parannetaan asumismukavuutta.

Markiiseilla ja sälekaihtimilla vähennetään merkittävästi koneellisen jäähdytyksen tarvetta. Nämä ovat passiivisia, pyramidin ykköstason ratkaisuja siinä missä jäähdytys kuulu viidennelle tasolle.

– Perinteisesti toimisto- ja liikerakennuksissa laitetaan jäähdytys täysille vasta, kun aurinko on jo alkanut paistaa sisään ja lämmittää huoneita. Tämä on aivan hölmö tapa. Kannattaa ensin suojautua paisteelta. Jäähdytyksen tehontarve voi pudota alle puoleen.

Rivitaloissa hyvä keino vähentää lämpöhäviöitä on yläpohjan lisäeristäminen. Se kannattaa ajoittaa mahdollisuuksien mukaan kattoremontin yhteyteen. Kerrostalon energiatehokkuus kohenee valitsemalla julkisivuremontissa eristysrappaus.

Vanhojen rakennusten lattian ja seinän rajassa sekä ikkunoiden liitoksissa on usein pahoja kylmäsiltoja ja vuotoja. Vaikka näitä vuotoja ei edes huomioitaisi, kolmi- tai kaksilasisista ikkunoista lasin läpi karkaavan lämpöenergian määrä putoaa alle puoleen vaihtamalla vanhat ikkunat nykyaikaisiin matalaenergiaikkunoihin.

2. sähkönkäytön tehostaminen

Taloyhtiö voi karsia sähkön tuhlausta uusimalla remonttien yhteydessä talotekniikkaa.

– Esimerkiksi itseohjautuvat pumput ovat talotekniikassa jo tavallisia.

Valaistuksesta on ollut pakko säästää hehkulamppujen poistuttua markkinoilta. Nyt energiansäästölampputaso on normi ja ledit yleistynevät vähitellen. Saaren mielestä on omituista, että kiellettyjä hehkulamppuja korvataan halogeeneilla.

– Halogeeni on käytännössä yhtä suuri sähkösyöppö kuin hehkulamppu, mutta jostain syystä tätä ei tuoda esiin. Halogeenien käyttökohteet pitäisi harkita tarkkaan. En suosittele niitä yleisvalaistukseen.

Jos jossain on vielä taloyhtiö, jonka autopaikoilla ei ole aikakytkimiä, on jo aika asentaa sellaiset. Autojen lämmitykseen kuluvaa sähköä voi pyrkiä leikkaamaan myös valistuksella. Jos autolla ei liikuta kyseisenä päivänä, sitä on turha lämmittää johdon päässä edes aikakytkimen tyypillisesti ohjaamaa noin kahta tuntia.

Vuokrataloissa kylmälaitteet ja lieden järjestää asuntoon tavallisesti omistaja. Niissä hyvän energialuokan laitteet laskevat kulutusta. Taloyhtiön vaikutusvalta asukkaiden laitekantaan rajoittuu energiatehokkuusasioista tiedottamiseen.

3. ilmaisenergioiden hyödyntäminen

Pyramidin kolmannella tasolla hyödynnetään ilmaisenergiaa. Suotuisilla leveyspiireillä aurinko vastaa tehokkaasti hyödynnettynä merkittävästä osasta kiinteistöjen lämmitystä, mutta Suomessa tilanne on toinen.

– Passiivinen auringon hyödyntäminen on täällä hankalaa, sillä aurinko paistaa väärään aikaan. Paisteesta on hyötyä pari viikkoa kevään pakkasilla, minkä jälkeen lämpötila alkaa jo nousta ja paistetta tulee jo liikaakin.

Energiatehokkaassa passiivirakentamisessa ihmisten ja sähkölaitteiden tuottaman lämmön osuus lämmityksessä korostuu. Valaistuksen ja laitteiden kuluttama sähköenergia muuttuu lämmöksi, joka voidaan käyttää talvella toiseen kertaan lämmityksessä. Se on kierrätystä parhaimmillaan. Vuositasolla näiden niin sanottujen ilmaislämpöjen osuus on jo puolet lämmöntarpeesta.

– Kaikkien sisällä syntyvien lämpöjen hyödyntämisessä on sitä parempi, mitä raskaampi talo on. Kivirakenteinen talo varaa lämpöä ja luovuttaa sitä hitaasti.

Jäteveden hukkalämmön hyödyntämiseen on olemassa ja kehitteillä ratkaisuja, jotka yleistynevät tulevaisuudessa.

4. Kulutuksen ohjaus ja näyttö

Pyramidin neljännen tason muodostavat energiankulutuksen ohjaus ja näyttö. Tällä sektorilla eletään murroskautta, sillä reaaliaikaisen kulutusseurannan mahdollistavaa älykästä sähköverkkoa laajennetaan jatkuvasti.

Suomi on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2014 mennessä vähintään 80 prosentissa talouksista on älykäs sähkömittari. Se mahdollistaa kulutuksen seuraamisen käytännössä reaaliaikaisesti. Entistä paremmat mahdollisuudet tarkkailla energiankäyttöä laskevat kulutusta käyttötottumusten kautta. Lisäksi älykäs sähkönmittaus mahdollistaa sähkön päivä- tai jopa tuntikohtaisenpörssihinnoittelun yleistymisen, mikä leikkaa kulutuspiikkejä.

Taloyhtiössä on yleensä tiedossa tai laskettavissa ilman älykästä verkkoakin, kuinka paljon sähköä eri toimintoihin kuluu. Tiedottamalla tästä aktiivisesti ja kansantajuisesti asukkaille vaikutetaan kulutuskäyttäytymiseen.

– Valveutuneitakin yksilöitä on, mutta usein talon asukkaat ovat autuaan tietämättömiä sen kulutuksesta. Kulutuksen pitäisi olla jollain tavalla näkyvillä asukkaille, pohtii Saari.

Tutkimuksissa on havaittu, että vedestä laskuttaminen todellisen kulutuksen mukaan kuukausittaisen könttäsumman sijaan vähentää kulutusta. Linjasaneerauksen yhteydessä onkin usein järkevää asentaa huoneistokohtaiset vesimittarit. Näiden avulla on myös mahdollista kohdistaa kulut oikeudenmukaisesti. Laskutuskulujen takia taloudellinen kokonaissäästö voi jäädä pieneksi.

Asukkaiden sähkönkulutus on heidän oma asiansa, mutta tässäkin taloyhtiö voi tehdä pientä valistustyötä. Esimerkiksi märkätilojen sähköinen mukavuuslattialämmitys ja ilmanvaihdon tuloilman sähköinen jälkilämmitys saavat väärinkäytettyinä sähkömittarin lukemat vilisemään.

Erilaiset valmiustilat kuluttavat vuositasolla yllättävän paljon.

– Nykyisin on tavallista, että vaikka mikään laite ei ole päällä, sähköä kuluu silti. Ratkaisu on hankkia laitteita, joiden avulla sähköt menevät oikeasti pois päältä.

Yksinkertainen ratkaisu on kytkimellinen jatkojohto, josta olohuoneen kaikki viihde-elektroniikka sammuu kerralla.

5. Energiamuoto

Lämpöpumppubuumin perusteella voisi kuvitella, että kiinteistön energiatehokkuus elää tai kuolee sen mukaan, onko siinä öljypannu vai maalämpöpumppu. Kioton pyramidissa energiamuoto on kuitenkin huipulla, siis viimeisellä portaalla.

– Maalämpöpumppu on hyvä talossa, jossa kulutus on valtava. Silloin säästökin on suuri. Uudisrakentamisessa voidaan noudattaa pyramidin portaita alusta alkaen. Kun on tehty talo, joka kuluttaa mahdollisimman vähän, energiamuodolla ei ole suurta merkitystä.

Saneerauksessa pyramidin ensimmäisillä portailla ei voida operoida yhtä vapaasti kuin uudisrakentamisessa. Silti ne on syytä käydä läpi ja tehdä parannukset mahdollisuuksien mukaan.

Kun muu voitava on tehty ja mietitään energiamuotoa, Saari muistuttaa, että energiamuodon valinnassa käytettävät lähtötiedot ja päästökertoimet vaikuttavat elinkaariedullisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen olennaisesti.

– Uusien, monimutkaisten ja kalliiden energiantuotanto- ja talotekniikkaratkaisujen käyttöikä on täysi kysymysmerkki. Ne voivat kestää pitkään tai olla kestämättä. Uudesta tekniikasta saadaan myös lisää uusia huoltokohteita. Ostajien pitäisi vaatia myyjiltä luotettavaa ja riippumatonta tietoa uusien ratkaisujen energiatehokkuudesta eikä perustaa päätöksiään vain myyjien puhelahjojen varaan.

Saaren mukaan tällä hetkellä on vaikea suositella mitään yksittäistä energiamuotoa yksiselitteisesti. Esimerkiksi pelletin edullisuus on pitkällä tähtäyksellä kysymysmerkki.

– Kun kulutus on niin pieni kuin mahdollista, energian hinnalla ei ole suurta merkitystä. Päätöksiä ei kannata perustaa hetkellisiin hintaheilahduksiin, päättää Saari.


Kioton pyramidi

5. energiamuodon valinta
4. kulutuksen ohjaus ja näyttö
3. ilmaisenergioiden hyödyntäminen
2. sähkönkäytön tehostaminen
1. lämpöhäviöiden pienentäminen