Putkiremontti kustannustehokkaasti

Putkiremonttia ei kannata jättää viime tippaan – eikä varsinkaan ensimmäiseen vuotoon

Putkiremontti maksaa aina paljon, mutta sen voi tehdä myös järkevästi. Järkevää tekemistä on tehdä putkiremontti ajoissa ja suunnitella se hyvin. Vielä tällä hetkellä turhan monessa taloyhtiössä putkiremonttiin herätään vasta, kun ongelmia ilmenee.

Isännöintiliiton kehitysjohtaja Reetta Yrttimaa toteaa, että putkiremontti on iso remontti ja tulee joka tapauksessa kalliiksi.

– On vaikea antaa mitään nyrkkisääntöä siitä, miten putkiremontin voisi tehdä kustannustehokkaasti. Putkiremontin hintaan vaikuttaa moni asia, kuten se, mitä menetelmiä käytetään ja mitä remontin yhteydessä tehdään.

Ajoissa liikkeelle lähteminen ja huolellinen suunnittelu ovat Yrttimaan mukaan oikeastaan ainoita tapoja, joilla putkiremontin hintaan ja korjausvelan kertymiseen voidaan vaikuttaa.

– Suunnittelemiseen kannattaa varata aikaa. Se on tärkeää rahoituksen kannalta ja vaikuttaa siihen, millä ehdoilla lainaa saadaan. Kun suunnitellaan huolella ja lähdetään tarpeeksi ajoissa liikkeelle, saadaan myös hyvät urakkatarjoukset.

Isännöintiliiton kyselyt vuosien varrelta ovat osoittaneet, että monissa taloyhtiöissä putkiremontteihin herätään vasta, kun putket on jo ajettu loppuun. Isännöintiliiton putkiremonttibarometrista vuodelta 2019 käy ilmi, että 45 prosentissa tapauksista putkistossa esille tulleet vuodot vaikuttivat ratkaisevasti putkiremontin suunnittelun käynnistämiseen.

– Tämä nostaa kustannuksia, kun joudutaan korjaamaan vesivahinkoja. Suunnitelmat joudutaan myös tekemään liian nopeasti, rahoituksen saaminen voi olla vaikeaa eikä saada parhaita urakkatarjouksia, kun urakoitsijoilla ei juuri sillä hetkellä ole aikaa, Yrttimaa luettelee viime tippaan jätettyjen putkiremonttien ongelmia.

– Lasi on onneksi puoliksi täynnä, sillä puolet taloyhtiöistä lähtee suunnittelemaan putkiremonttia ajoissa, jo kuntotutkimuksen perusteella.

Mistä halvimmalla saadaan?

Tuoreimman putkiremonttibarometrin perusteella urakoitsijan valintaan vaikuttavat eniten hinta, maine ja aikataulut, tässä järjestyksessä. Yrttimaa muistuttaa, että urakoitsijaa valittaessa ei kuitenkaan pidä kiinnittää huomiota pelkkään hintaan.

– Jos hinta on selkeästi liian alhainen, hälytyskellojen pitäisi soida. Mitä tarjouksesta puuttuu, onko urakoitsijan talous kunnossa. Viime syksynä yhdessä taloyhtiössä närkästyttiin, kun isännöitsijä ei suositellutkaan halvinta tarjousta. Isännöitsijä oli tarkastanut kyseisen yrittäjän taloustiedot eikä sen vuoksi kannattanut kyseisen yrittäjän valintaa, Yrttimaa kertoo.

– Taloyhtiön hallituksen ja osakkaiden kannattaisi kuunnella asiantuntijaa näissä asioissa. Ei isännöitsijä yleensä ilkeyttään suosittele kalliimman tarjouksen hyväksymistä.

Yrttimaa kertoo, että niiden kymmenen vuoden aikana, kun putkibarometreja on tehty, hinta ja urakoitsijan maine ovat olleet valintaperusteiden kärjessä.

– Aikataulut ovat nousseet viime vuosina aiempaa korkeammalle. Putkiremonteista toivotaan nopeita.

Putkiremontit pelottavat taloyhtiöiden hallituksia etukäteen, mutta ne sujuvat Yrttimaan mukaan pääsääntöisesti todella hyvin.

– Tiedottaminen on parantunut vuosien aikana huimasti, ja nykyään urakoitsijat ymmärtävät, että kyse on palvelusta. Suomessa on ehtinyt tulla jo sen verran putkiremontti-ikään päässyttä rakennuskantaa, että kokemusta on karttunut ja tiedottamisen merkitys remonttien hyvän sujumisen kannalta ymmärretään tänä päivänä paremmin. Tämä on tietenkin kiva huomata.

Uusin putkiremonttibarometri viittaa myös siihen, että lähivuosina taloyhtiöiden päätöksenteossa tulevat korostumaan putkiremonttien yhteydessä tehtävät energiansäästöratkaisut.

– On mielenkiintoista seurata, miten tämä tulee näkymään jatkossa. Asuntojen ja kiinteistöjen puolella on energiansäästössä paljon parantamisen varaa.

Taloyhtiöiden päätöksentekoon vaikuttavissa asioissa tärkeiksi nähtiin myös projektin vastuusuhteiden selkeys ja läpinäkyvyys. Ehkä hieman yllättäenkin tärkeäksi asiaksi nousi myös se, että urakoitsija käyttää omia työntekijöitään.

Rahoituksen kanssa ajoissa liikkeelle

Putkiremonttibarometrissa kysyttiin myös taloyhtiöiltä rahoituksesta ja siitä, missä vaiheessa sitä oli haettu.12 prosenttia vastanneista oli hakenut rahoitusta jo ennen hankesuunnittelun aloitusta, 15 prosenttia sen alussa ja ylivoimaisesti suurin osa eli 58 prosenttia vasta hankesuunnitteluvaiheen jälkeen.

Rahoituksen saaminen on vaikeutunut, minkä vuoksi rahoitusta kannattaa lähteä suunnittelemaan ja hakemaan ajoissa. Yrttimaa näkee, että rahoitusta olisi hyvä lähteä selvittämään jo ennen hankesuunnittelun aloittamista.

– Lainan saaminen ei ole enää mikään läpihuutojuttu. Nykyinen tilanne vaatii isännöitsijän ammattitaidolta ja neuvottelutaidoilta paljon. Jos omasta pankista ei saa lainaa, isännöitsijän ei pidä luovuttaa vaan jatkaa lainan kysymistä muilta rahoituslaitoksilta.

Vaikutukset asunnon hintaan?

Barometrissa kysyttiin myös, millainen käsitys asukkailla on siitä, miten putkiremontti vaikuttaa asunnon arvoon.

– 70 prosentilla vastanneista oli realistinen käsitys eli se, että putkiremontti ei nosta asunnon arvoa. Putkiremontit ovat normaalia kiinteistön ylläpitoa ja ne pitää vain tehdä. Eri asia tietenkin on, jos putkiremontin yhteydessä tehdään selvä tasokorotus huoneistoon, hienompi kylpyhuone ja kunnon keittiöremontti, Yrttimaa sanoo.

Putkiremontin tekemisellä tai tekemättä jättämisellä on kuitenkin vaikutusta asuntojen hintaan ja kysyntään.

– Tulossa oleva putkiremontti laskee tunnetusti hintoja. Pahempi tilanne on kuitenkin, jos rakennuksen ikä on sellainen, että putkiremontti pitäisi olla iän puolesta tehtynä tai ainakin suunnitteilla eikä sitä ole edes suunnitelmissa. Ostajat tajuavat, että kaikki ei ole taloyhtiössä kohdallaan ja pelästyvät. Kun putkiremontti on tehty, rauhoittaa se puolestaan ostajia.

Lähde: Putkiremonttibarometri 2019 / Isännöintiliitto

Teksti: Tiina Raatikainen

Järkevä putkiremontti
Kuva: Dreamstime

Urakoitsija mukaan jo alkuvaiheessa?

Vuoden 2019 parhaaksi putkiremontiksi valittiin Asunto Oy Porthaninhovin putkiremontti Helsingissä. Asunto Oy Porthaninhovin putkiremontti tehtiin uuden suuntauksen mukaisesti rakennuttajakonsultin kumppanuusmallilla. Urakoitsija valittiin kilpailutuksen tuloksena jo varhain, esisuunnitteluvaiheen jälkeen ja kytkettiin hankkeeseen mukaan. Urakoitsijan valinnassa painottui urakoitsijan luotettavuus, osaaminen ja toimitusvarmuus. Urakoitsijalta edellytettiin, että tämä tarkastaa kiinteistön huolellisesti ja esittää urakkaan vaikuttavat asiat ennen sopimuksen tekoa.

Taloyhtiö hyötyi hankesuunnittelusta alkaen urakoitsijan materiaali- ja asennusosaamisesta. Myös toteutussuunnitelmat viimeisteltiin yhdessä urakoitsijan kanssa. Sopimukseen sisältyi kattava yksikköhintaluettelo, joka auttoi pysymään budjetissa ja aikataulussa. Osakkailla oli myös käytössään verkkokauppa sisustusvalintoja varten.

Erikoisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen sanoo, että he LVI Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:ssä kannustavatkin taloyhtiöitä siihen, että urakoitsija otettaisiin jo varhaisessa vaiheessa hankkeeseen mukaan.

– On nähty jo monta kertaa, että tämä on hankkeen sujuvuuden kannalta eduksi.

Teksti: Tiina Raatikainen

Putkiremontti, urakoitsija mukaan

Pidetään viemärit kunnossa!

Nykyiset viemärit ovat varmoja ja pitkäikäisiä. Tukoksia kannattaa kuitenkin ehkäistä järkevällä asuntokohtaisella toiminnalla. Jos viemäri tukkeutuu pahasti, on syytä tilata LVI-ammattilainen paikalle viemäriä aukaisemaan.

Erikoisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä suosittelee, että taloyhtiöissä annettaisiin ohjeistus siitä, miten asukkaiden tulee pitää viemärinsä kunnossa.

– Lattiakaivojen puhtaana pitäminen on se, mistä kaikkien asukkaiden tulisi huolehtia. Lattiakaivoihin kertyy likaa ja pesuainejäämiä, jotka aiheuttavat tukoksen. Avaamalla ja puhdistamalla lattiakaivon säännöllisesti tulee ehkäisseeksi niin tukoksia kuin hajuhaittojakin. Myös pullovesilukko olisi hyvä tyhjentää ja puhdistaa säännöllisesti.
Huomiota kannattaa Mäkisen mukaan kiinnittää myös keittiön lavuaarin käyttöön ja erityisesti siihen, mitä sinne kaataa.

– Rasva on juoksevaa lämpimänä, mutta kylmässä putkessa se jähmettyy ja muuttuu tahmaiseksi. Rasvan kannattaa antaa mieluummin jähmettyä ja sen jälkeen laittaa vaikkapa biojätteeseen.

Ammattilaista vaativat tilanteet

Kun tukos pääsee niin pahaksi, että tulee tarve päästä aukomaan viemäriä oikein kunnolla, kannattaa ehdottomasti kääntyä ammattilaisen puoleen.

– Ammattilaisilla on sitä varten järeät työkalut, joihin taloyhtiöiden ei kannata investoida ja joita ei taloyhtiössä välttämättä kukaan osaisi käyttääkään. Ammattilainen pystyy myös tekemään puhdistuksen nopeasti ja siististi, Mäkinen sanoo.

Jos kiinteistössä on vielä vanhoja valurautaviemäreitä, joihin tulee ajan kanssa kemiallista syöpymää, niihin voidaan Mäkisen mukaan tehdä uusi muovipinnoite. Muovipinnoitteessa syöpymisongelmaa ei ole.

Teksti: Tiina Raatikainen