Tiedätkö, kenellä on pääsy taloyhtiöösi?

Taloyhtiöiden lukitusturvallisuuden tyypillisiä ongelmakohtia ovat löyhä avainkuri ja vanhojen mekaanisten avainten umpeutuva patenttisuoja. Asukkaiden ohjeistaminen ja uudet sähköiset lukitusratkaisut auttavat pitämään kutsumattomat vieraat pois taloyhtiön tiloista.

Finanssiala ry:n turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen toteaa perinteisen mekaanisen lukituksen olevan edelleen asuinkerrostaloissa yleinen. 

– Kun tänä päivänä tehdään remontteja, usein tilalle tulee aika vastaava mekaaninen lukitus ja käytetään yhä mekaanisia avaimia.

Hän kuitenkin huomauttaa, että on tärkeää, että lukitusturvallisuudesta jaetaan tietoa. Taloyhtiön lukitusturvallisuudessa voi olla kuitenkin melkoisesti petrattavaa etenkin, jos käytössä on yhä perinteinen, mekaaninen lukitus.

– Lukot ja avaimet kestävät aika hyvin, mutta avainturvallisuus on ehkä se suurin haaste. Kun avaimia on ollut vuosikymmeniä ja niitä voi teettää missä vain, tiedetäänkö oikeasti missä ja kenellä niitä on?

Taloyhtiössä, jonka asukkaat vaihtuvat tiuhaan ja avaimia on runsaasti, voikin olla mahdotonta tietää, mihin avaimia on jäänyt. Vääriin käsiin joutuneella avaimella ei käynnistä taloyhtiön tiloissa jää jälkiä. Mikäli taloyhtiössä alkaakin tapahtua ilkivaltaa tai varkauksia, Pänkäläinen harmittelee niiden selvittämisen olevan hankalaa.

Löysä avainkuri ja umpeutuneet patentit ongelmana

Lukkojen uudelleensarjoittaminen on Pänkäläisen mukaan yksi nopea ratkaisu korjata tilanne, mikäli tihutyöläiset ovat saaneet käsiinsä taloyhtiön avaimen.

– Kun lukot sarjoitetaan uusiksi, kannattaa miettiä, sarjoitetaanko ne taas perinteiseen mekaaniseen lukitukseen, jolloin sama ongelma voi olla taas parin vuoden päästä edessä, vai pohdittaisiinko uuden sähköisen lukituksen käyttöönottoa, hän huomauttaa. Yksi vaihtoehto on myös sarjoittaa uusiksi vain kiinteistön ulko-ovet, jolloin ulkopuolisten pääsy rakennukseen estyy ja kustannukset jäävät pienemmiksi.

Pänkäläinen muistuttaa, että niin kauan kun avain on suojattu patentilla, uusia avaimia voi tilata vain valmistajalta. Isännöitsijän on silloin vielä helppo hallita taloyhtiön avaimia ja seurata, kenelle niitä on toimitettu.

– Kun patentti umpeutuu, uusia avaimia voi teettää pikasuutarilla. Sen jälkeen se on herran haltuun, hän toteaa.

Turvaurakoitsijat ry:n toimitusjohtaja Ona Gardemeister huomauttaa, että isommissa taloyhtiöissä on järkevää ulkoistaa avainhallinta ammattilaiselle eli lukitus- ja turvaurakointiyritykselle, jolla on tarvittava osaaminen ja ohjelmisto avainhallinnan turvalliseen ylläpitämiseen. Myös hän varoittaa patenttisuojan puutteesta: 

– Esimerkiksi kun asuimme Meilahdessa pienkerrostalossa, ylimmän kerroksen asunnon remontin yhteydessä avaimia oli annettu tai kopioitu, kun oli ”suojaton” järjestelmä. Jonkin ajan päästä joku kaveri oli majaillut kellarissa ja vintillä, lisäksi kellarista oli varastettu pyöriä. Aika nopeasti ulko-ovi sarjoitettiin sitten patenttisuojatulle järjestelmälle.

Sähköisen lukitusjärjestelmän tietosuojasta huolehdittava

Viime vuosina yleistyneet sähköiset lukitusjärjestelmät, joita kutsutaan joskus myös älylukitukseksi, voivat parantaa taloyhtiön lukitusturvallisuutta merkittävästi. Pänkäläinen toteaa Finanssialan olleen tyytyväisiä sähköisten järjestelmien tulosta markkinoille. Hän pitää niitä toimivina ja kustannuksiltaan kohtuullisina ratkaisuina.

Gardemeister kertoo sähköisen lukitusjärjestelmän aloitusinvestoinnin olevan mekaanista järjestelmää korkeampi. Sen etuna ovat kuitenkin edulliset muutokset lukitukseen: järjestelmästä voidaan poistaa ohjelmoimalla yksittäinen kadonnut avain, jolloin koko rakennuksen lukkoja ei tarvitse pahimmassa tapauksessa vaihtaa tai sarjoittaa uudelleen.

– Tästä samasta syystä turvataso pysyy korkeana lukituksen koko elinkaaren ajan, avainten ylläpito on helppoa ja edullista ja lukitus voidaan integroida muun muassa info- ja varausjärjestelmiin.

Taloyhtiön tulee kuitenkin elektromekaanisissa järjestelmissä ottaa huomioon myös GDPR:n vaatimukset. 

– Eli tietosuojaselosteet ja -perusteet tulee olla laadittuna huolellisesti, Gardemeister painottaa. Tässä taloyhtiöitä auttavat esimerkiksi lukitus- ja turvaurakointiliikkeet.

Älylukot keräävät käytetyn avaimen tiedot, jolloin ei tiedetä, kuka avainta on käyttänyt. Yhden tai kahden asukkaan huoneistosta on kuitenkin helppoa päätellä, kuka rakennuksessa milloinkin on kulkenut, jolloin kulkutiedoista muodostuu rekisteri. Myös Pänkäläinen kehottaa taloyhtiöitä siksi tarkkuuteen: 

– Yhtiökokouksessa on hyvä käsitellä ja kaikkien tietää ja sitoutua siihen miksi tietoja kerätään, miten kauan niitä säilytetään ja kuka ne pääsee näkemään.

Ohjeistusta asukkaille avainhallinnasta

Taloyhtiössä kulkee monenlaisia vierailijoita. Niin kiinteistöhuollon, teleoperaattoreiden kuin esimerkiksi sähkö- ja vesiyhtiöiden työntekijöiden on päästävä tiloihin tarvittaessa, jotta huoltotoimenpiteet onnistuisivat jouhevasti.

Yhtenä ratkaisuna Pänkäläinen mainitsee niin sanotun reittiavaimen, jota säilytetään kiinteistössä putkilukossa. Uusista sähköisistä lukitusjärjestelmistä olisi hänen mukaansa kuitenkin tähänkin paljon apua. 

– Avain voi antaa käyttöoikeuden vain tiettyihin lukkoihin, jolloin sillä pääsee vain määriteltyihin tiloihin. 

Harmillisesti taloyhtiön lukitusturvallisuuden heikoin lenkki on usein asukas. Pänkäläinen kertoo esimerkiksi perinteisen Abloy Classic -avaimen voivan olla käytössä helposti 50–60 vuotta. 

– Helsingissä on taloyhtiöitä, joissa on vielä 50-luvulla asennetut lukot, jotka toimivat yhä hienosti. Tästä voi koitua ongelmia edellä mainitun patenttisuojan umpeutumisen vuoksi. Kun kiinteistössä on käytetty jo vuosikymmenet samoja avaimia, Pänkäläisen mukaan on vielä tärkeämpää, etteivät asukkaat luovuttaisi niitä tuosta vain ulkopuolisille. 

– Pitäisi saada perille viesti, että avaimet ovat arvoesineitä, joita pitää säilyttää huolellisesti.

Remontin aikainen lukitusturvallisuus tärkeää 

Suuren remonttihankkeen aikana kiinteistössä liikkuu paljon vieraita henkilöitä aina lukuisista aliurakoitsijoista lähtien. Taloyhtiön tulisikin pohtia sitä varten myös kulunvalvontaa ja lukituskäytäntöjään. Etenkin avainten hallinnan tulee olla remontin aikana ajan tasalla sekä valvottua, painottaa Gardemeister.

– Myös niin sanottua työmaa-aikaista lukitusta kannattaa pohtia, lisänä vielä kameravalvonta, hän lisää.

Jos taloyhtiössä käytetään perinteistä mekaanista lukitusta, ja siinä on päätetty myös pitäytyä, Pänkäläinen neuvoo sarjoittamaan lukot uusiksi ehdottomasti viimeistään sitten, kun remontti on valmis ja luovutettu asunto-osakeyhtiölle.

– Silloin ei tarvitse miettiä, teetettiinkö ylimääräisiä avaimia tai hukkuiko niitä. 

Järkevintä hänen mukaansa olisi tehdä lukitusuudistus jo ennen remonttia. Nykyaikaisella älylukituksella taloyhtiö voi antaa remonttiväen käyttöön sähköisillä tunnisteilla varustettuja avaimia, ja yksinkertaisesti poistaa käytöstä ne avaimet, jotka eivät palautuneet taloyhtiölle remontin jälkeen.

Ovikoodi leviää helposti asiattomien tietoon

Pänkäläinen kehottaa pitämään taloyhtiön ulko-oven aina lukittuna, vaikka kulun järjestäminen onkin silloin mietittävä eri tavalla. Silkka mukavuudenhalu voi kuitenkin rapauttaa nopeasti lukitusturvallisuuden käytäntöjä. Jos asukkaan on jatkuvasti kuljettava hissittömän rakennuksen yläkerroksesta etuovelle asti päästämään vieras sisään, se käy äkkiä tympeäksi. 

Pänkäläinen toteaa ulko-oveen ovikoodin olevan ratkaisuna hieman hankala, mutta tyhjää parempi. Se rajaa pois satunnaiset asiattomat liikkujat taloyhtiön tiloista, jolloin kuka tahansa ei pääse kiinteistöön. 

Hän varoittaa ovikoodien leviävän nopeasti taloyhtiön ulkopuolisten tietoon. Nykyisin entistä useammat tilaavat suoraan kotiin ruokalähetyksiä, paketteja ja erilaisia palveluita. Taloyhtiön ovikoodi onkin helposti kohta jokaisen paikallisen pizzakuskin tiedossa, vaikka näin ei saisi olla. 

– Voi sitä koodia tietyn aikavälein vaihtaa, mutta sekin on aika iso juttu, että saa kaikille asukkaille kerrottua, että se on vaihdettu, Pänkäläinen huomauttaa.

Ovisummeri on hyvä vaihtoehto, mutta jälkikäteen asennettuna sen kustannukset voivat hänen mukaansa koitua suuriksi. Se voisikin olla kannattavaa asentaa jonkin remontin yhteydessä. Summeri voidaan varustaa myös kameralla, jonka avulla asukas voi tarkistaa itse, kuka ulko-ovella on.

Mistä apua lukitusturvallisuuden parantamiseen?

Lukituksen uudistaminen on isoissa taloyhtiöissä usein pitkä suunnittelu- ja toteutusprosessi, muistuttaa Gardemeister. Usein se toteutetaankin hänen mukaansa esimerkiksi linjasaneerauksen ja julkisivuremontin yhteydessä.

Myös Pänkäläinen suosittelee ajoittamaan lukitusjärjestelmän uudistamisen jonkin suuremman remontin yhteyteen. Jos remontteja ei ole tiedossa, vanhentunutta lukitusta kannattaa kuitenkin ainakin päivittää muilla tavoin tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. 

Pänkäläinen arvioi isännöitsijöillä olevan nykyisin hyvin tietoa siitä, miten taloyhtiön lukitusturvallisuutta voitaisiin parantaa. Taloyhtiö voi hankkia myös ulkopuolisen ammattilaisen kartoittamaan, mikä voisi olla hyvä ratkaisu kiinteistön turvallisuuden parantamiseen.

– Tänä päivänä on aika hyviä konsultteja, jotka voivat arvioida tilanteen kohtuukorvauksella, hän huomauttaa.

Myös Finanssiala tarjoaa aiheesta ohjeistusta. Mikäli lukitusturvallisuus – tai sen puute – aiheuttaakin taloyhtiössä päänvaivaa, hyvään alkuun pääsee esimerkiksi tutustumalla yhdistyksen internetsivuilta löytyvään Avainturvallisuusohjeeseen.

Lukitusturvallisuus kiinnostaa vakuutusyhtiöitä

Kehno lukitusturvallisuus saattaa vaikuttaa myös vakuutusyhtiön maksamiin korvauksiin, mikäli taloyhtiössä tapahtuu varkauksia tai ilkivaltaa.

– Ongelma on, että jos ajatellaan avainta, kaikilla vakuutusyhtiöillä on omia murtovakuutusehtoja, Aku Pänkäläinen selventää.

Vakuutuskorvauksen saaminen edellyttää hänen mukaansa sitä, että kiinteistöön on murtauduttu: toisin sanoen, että tiloihin on menty sisään rikkomalla rakenteita tai avain saatu varkauden kautta. Avainvarkaus on myös voitava todentaa, eli pelkästään hukattu avain ei riitä murtovakuutusehtojen täyttymiseen.

– Jos avain on vain kadonnut, kukaan ei tiedä, milloin tiloissa on käyty, joten kyseessä ei ole vakuutustapahtuma.

Pänkäläinen neuvoo olemaan lukitusturvallisuudesta tarvittaessa yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön. Hän kehottaa taloyhtiöitä ylipäätään huolehtimaan omaisuudestaan ja olemaan tarkkana avaintensa suhteen. Taloyhtiön asukkaitakin olisi hyvä kiinnostaa, keitä kiinteistössä liikkuu:

– Ei kyttäysmentaliteettia, mutta pikkaisen huolehdittaisiin ja valvottaisiin omaa omaisuutta. Jos joku vieras liikkuu taloyhtiössä, niin kysyttäisiin millä asialla tämä on, ettei taloyhtiössä voisi pyöriä aivan kuka tahansa.

Teksti: Mari Pihlajaniemi
Kuva: Freepik