VTT testaa perinteisen putkiremontin haastajia

Kuva: Pixabay

Sadoissa yhtiökokouksissa käydään tänäkin vuonna kiivasta keskustelua putkiremontista ja sen toteutustavasta. Vaihdetaanko kaikki putket perinteiseen tapaan vai uskalletaanko luottaa uudempiin, vaihtoehtoisiin menetelmiin. 

Vaihtoehtoisista menetelmistä eli sukituksesta, sujutuksesta ja pinnoituksesta on tulossa entistä kiinnostavampia vaihtoehtoja. Myös VTT on testannut ja sertifioinut useiden toimijoiden tuotteet ja toteutustavat. Näiden testien perusteella sujutuksella tai sukittamalla toteutettu viemäriverkoston saneeraus on käytännössä yhtä pitkäikäinen kuin perinteisellä tavalla toteutettu. Suurin ero on remontinaikaisessa mukavuudessa, nopeudessa, helppoudessa ja alhaisemmissa kustannuksissa. Vaikka aihe on jo monille tuttu, niin kerrataanpa aluksi termejä. Sujutuksessa vanhan putken sisään asennetaan eri menetelmiä käyttäen uusi muoviputki. Käyttöiältään se vastaa kokonaan uuden putken asentamista. Sukitus on hiukan sujutusta kevyempi menetelmä. Siinä putken sisään viedään sukka, joka kyllästetään ja kovetetaan esimerkiksi epoksilla. Tuloksena on tasainen, kova ja kestävä pinta. Käyttöikä on noin 40 vuotta, kun se kokonaan putki vaihtamalla on noin 50 vuotta. Kevyin vaihtoehto on putkien pinnoittaminen. Se edellyttää sitä, että vanha putkisto on vielä ehjä ja suhteellisen hyvässä kunnossa. Pinnoituksessa vanhan putken pintaan tehdään esimerkiksi epoksilla uusi, tiivis pinta, jolle on määritelty vähimmäispaksuus. Pinnoittamalla putkiston käyttöikä pitenee käytetystä materiaalista riippuen 20-50 vuotta. Kaikissa menetelmissä putkistosta rassataan pois kertymät ja tukokset ennen asennustöitä. Yleensä aivan ensimmäiseksi putkisto kuvataan ennen sopivan menetelmän valintaa.

Vaihtoehtoiset menetelmät sopivat vain viemäriverkoston saneeraukseen

Vaihtoehtoisten menetelmien kustannukset ovat murto-osa perinteiseen viemäriverkoston saneeraukseen verrattuna. Myös asukkaan kannalta nämä uudet menetelmät ovat ihanteellisia, koska asunnossa voi saneerauksen ajan asua lähes normaalisti. Veden ja viemärin käyttökiellot ovat lyhyitä. Sujutus, sukitus ja pinnoitus ovat kuitenkin vaihtoehtoja ainoastaan viemäriverkoston uusimiseen. Jos tulossa on talon elinkaaressa ensimmäinen linjasaneeraus, on varsin todennäköistä, että myös kosteiden tilojen vesieristys ja koko huoneiston käyttövesiputkisto ovat yleensä tiensä päässä. Niiden saneeraus tarkoittaa käytännössä muuttoa muualle viikoiksi. Tällä hetkellä putkiremontti-ikään tulevat talot ovat 70-80-luvulla rakennettuja. Vielä tuolloin useimmissa eristeissä ja liimoissa käytettiin täyteaineena asbestia ja sehän taas tarkoittaa tarkoin säänneltyjä ja valvottuja purkutöitä etenkin kylpyhuoneissa.

VTT:ltä tutkittua tietoa sujutuksesta, sukituksesta ja pinnoituksesta

VTT Expert Services Oy on jo pidempään testannut ja sertifioinut VTT-tuotesertifikaatilla uusia viemäriputkiston saneerausmenetelmiä. VTT-tuotesertifikaatti voidaan myöntää menetelmälle, jonka komponenttien ominaisuudet ja itse menetelmä asennustyö mukaan lukien on testattu ja arvioitu. Menetelmän sertifikaatissa ilmoitettuihin ominaisuuksiin ja toimivuuteen voi siis luottaa.
– Testaamme menetelmiä todellisuutta vastaavalla tilanteella, kertoo tuotepäällikkö Lina Markelin-Rantala VTT Expert Services Oy:stä.
– Aluksi tutkitaan raaka-aineiden perusominaisuudet kuten esimerkiksi lujuusominaisuudet ja viruma. Tiedot löytyvät usein myös suoraan valmistajalta. Sitten tehdään materiaaleille lämpövanhennuskokeet ja arvioidaan sitä kautta käyttöikää. Viimeinen vaihe on valmiin menetelmän ominaisuuksien testaus, paksuus, rengasjäykkyys ja lämpötilanvaihtelukoe. Siinä valmistaja asentaa oman saneerausmenetelmänsä meidän testiputkistoomme ja sen läpi juoksutetaan vuoroin kylmää ja kuumaa vettä eri sykleillä testiohjelman mukaisesti. Tämä vaihe kestää yhtäjaksoisesti viikon. Tuotesertifikaattiin sisältyy aina myös vuosittainen laadunvalvonta, jolloin tarkastetaan sertifikaatin haltijan toimet, menetelmän asentaminen työmaalla ja otetaan lisäksi näytepala testattavaksi. Sertifikaatteihin voi tutustua VTT Expert Services Oy:n sivuilla osoitteessa www.VTT-todistus.fi. – Uudet menetelmät eivät edellytä juurikaan purkutöitä asunnossa ja siksi ne sopivat hyvin tilanteisiin, joissa kylpyhuoneita ei ole muuten tarve remontoida, muistuttaa Lina Markelin-Rantala.