Homekoira huomaa ongelmakohdat

Kuva: Risto Syrjä
Homekoira huomaa ongelmakohdat

Homekoiratutkimus on helppo ja nopea menetelmä kosteus- ja homevaurioiden toteamiseen. Koulutettu koira löytää tarkan hajuaistinsa avulla vauriokohdat, eikä rakenteita tarvitse tarkastusta varten purkaa. 

Taloyhtiöissä kosteus- ja homevauriot ilmenevät yleensä erilaisina sisäilmaongelmina ja esimerkiksi asukkaan oireiluna.
– Yleensä ongelmien ilmetessä yhdessä asunnossa, taloyhtiö tarkastuttaa kaikki asunnot. Näin saadaan helposti kartoitettua ongelmien laajuus samalla kertaa, kertoo Hometutkan homekoiraohjaaja Jenna Knuutinen. Homekoiratutkimuksen avulla jatkotutkimusten ja korjaustoimenpiteiden kohdentaminen helpottuu. Lisäksi koulutettu homekoira kykenee haistamaan myös jo kuivuneen homeen.
– Kuivunut home aiheuttaa ongelmia siinä missä kosteakin home. Kuivunut home vain on vaikeampi havaita, sillä esimerkiksi kosteusmittarit eivät siihen reagoi, Knuutinen lisää.

Koulutus tuo varmuutta

Jenna Knuutisella on taustallaan koira-alan ammattilaisen sekä homekoiraohjaajan opinnot Keski-Pohjanmaan maaseutuopistossa, Kannuksen yksikössä. Koulutukset sisälsivät koirien koulutuksen lisäksi mm. mikrobiologiaa ja rakennustekniikkaa. Toukokuussa 2013 Knuutinen lisäsi osaamistaan suorittamalla kosteuskartoittajan opinnot. Tällä hetkellä Knuutinen täydentää osaamistaan edelleen opiskelemalla talonrakentajan tutkintoa erikoistuen homekorjauksiin. Laajan koulutustaustan lisäksi Knuutinen on koiransa kanssa yksi kahdeksasta Suomessa toimivasta virallisesta koirakosta.
– Oikein koulutettuna koira ei tee hutimerkkauksia. Koira ei voi todeta vaurion laajuuttaa, eli yhdeltä seinältä yhdestä kohtaa löydetty vaurio voi olla hyvinkin laaja, Knuutinen kertoo. Yleisesti ottaen koiran merkkaus kertoo 80-90 prosentin varmuudella rakenteissa esiintyvästä homevauriosta. Koira auttaa paikantamaan kohdan, mistä jatkotutkimukset on hyvä aloittaa. Koiran merkkauksen lisäksi Knuutinen tutkii tiloja savukynällä ja pintakosteusmittarilla.
– Jatkotutkimukset eli esimerkiksi mikrobianalyysit kuuluvat rakennusterveysasiantuntijan toimenkuvaan, Knuutinen huomauttaa. Homekoirien koulutus tapahtuu samalla periaatteella kuin esimerkiksi poliisin tai rajavartiolaitoksen käyttämien koirien. Kaiken kaikkiaan koulutus kestää puolitoista vuotta.
– Poliisikoirien tavoin myös homekoirat ovat hyvin ohjaajasidonnaisia. Ohjaajan pitää osata lukea koiraa ja koiran tulee vastaavasti luottaa ohjaajaan, Knuutinen huomauttaa.
– Vaikka pääpaino tutkimuksessa on koiran työskentelyssä, on tärkeää että ohjaajalla on rakennusalan osaamista. Näin asiakaskin saa arvokasta ohjeistusta esimerkiksi jatkotoimenpiteistä.

Hometalkoista se alkoi

Kosteus- ja hometalkoot -projektin aikana kartoitettiin kosteusvaurioiden yleisyyttä suomalaisessa rakennuskannassa. Kosteus- ja hometalkoot oli ympäristöministeriön ja alan asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä toteutettu projekti, jonka tavoitteena oli kehittää osaamista ja jakaa tietoa. Tutkimuksien mukaan kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille altistuu päivittäin 600 000-800 000 suomalaista. Knuutinen näkee päättyneet kosteus- ja hometalkoot äärimmäisen arvokkaana projektina.
– Rakennusalan osaajat hyötyivät hometalkoista. Lisäksi koko homekoira-konsepti sai alkunsa projektin aikana. Koirien ja ohjaajien koulutus Kannuksessa suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä rakennusalan asiantuntijoiden ja esimerkiksi poliisikoirien kouluttajien kanssa, Knuutinen kertaa. Suomen Homekoirayrittäjät ry valvoo koirien ja ohjaajien tasoa sekä laatii normit ammattimaiseen homekoiratoimintaan. Homekoirayrittäjät ry on laati keväällä 2014 käynnistyneessä pilottihankkeessa homekoirayrittäjien yhteisesti hyväksymän tasotarkastusjärjestelmän koiralle ja ohjaajalle eli koirakolle. Samalla kehitettiin myös yhtenevä ja selkeä raportointimalli, joka hyödyttää palvelun tilaajaa ja jatkotutkimusten tekijää. Hanke toteutettiin yhteistyössä Kosteus- ja hometalkoiden kanssa. Järjestelmää kehittämässä ollut toimikunta koostui homekoirayrittäjien lisäksi myös kuntotutkimus- ja rakennusterveysalan asiantuntijoista. Tasontarkastusjärjestelmän tavoitteena on tuoda alalle luotettavuutta sekä yhtenäistää toimintatapoja alan yrittäjien keskuudessa. Tasotestausjärjestelmän avulla tilaaja voi vakuuttua homekoirayrittäjän ammattitaidosta ja tulosten luotettavuudesta. Koulutetut homekoirat ovat olleet Ruotsissa käytössä jo 90-luvulta lähtien, mutta varsinaista tasontarkastusjärjestelmää naapurimaasta ei löydy.
– Sen sijaan Saksassa ollaan kiinnostuneita järjestelmästä ja yhteistyö on jo alkanut, Knuutinen paljastaa.