Timmiin kuntoon taloyhtiössä

Kuva: Curraheeshutter | Dreamstime.com

Vähälle käytölle jääneet pesutuvat, kerhohuoneet tai huoltoyhtiön palkkaamisen myötä autioituneet huoltorakennukset voidaan valjastaa uuteen käyttöön rakentamalla tilaan taloyhtiön oma kuntosali. Etenkin vanhempien, 1950-1960 -luvuilla rakennettujen kerrostalojen kellaritiloissa saattaa olla hyödyntämätöntä tilaa.

 Valmistelu ja suunnittelu

Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä on määriteltynä eri tilojen käyttötarkoitus. Niinpä käyttötarkoituksen mahdollinen muuttaminen esimerkiksi varastohuoneesta kuntosaliksi tulee ottaa esille yhtiökokouksessa ja sen hyväksyminen vaatii kaksi kolmasosaa osakkaiden äänistä. Yhtiökokouksen päätöksellä kuntosaliin voidaan myös budjetoida tarvittava määrä varoja ja päättää rahoituksesta.
– Kun tiloja ollaan lähdössä muuttamaan, kannattaa olla ajoissa yhteydessä rakennusvalvontaan ja ottaa selvää mahdollisista rajoitteista, kertoo Minna Romu asianajotoimisto Linblad & Co:sta.
Rakennusvalvonta myöntää tai on myöntämättä luvan tilan käyttötarkoituksen muutokselle.

Kaavassa ja rakennusluvassa on määritelty, kuinka suuri osa taloyhtiön neliöistä tulee olla yhteisiä tiloja. Niinpä lupa irtoaa todennäköisesti helpommin, mikäli kuntosaliksi muutettava tila on jo valmiiksi yhteiskäytössä.

Romu muistuttaa myös taloyhtiön hallituksen vastuusta ja kuntosalilaitteiden asianmukaisesta huollosta.
– Jonkun täytyy aktiivisesti huolehtia siitä, että kuntosalilla on turvallista. Varminta on tehdä esimerkiksi huoltosopimus laitetoimittajan kanssa, joka huolehtii laitteiden asianmukaisesta huollosta. Jos kuntosalilla sattuu jotain sen vuoksi, että laite on ollut viallinen tai rikki, tästä on ensimmäisenä vastuussa hallitus. Hallituksen tulee kyetä osoittamaan, että se on toiminut kuntosalin kanssa huolellisesti ja ostanut tarvittavat ylläpitopalvelut ulkopuoliselta.
Tilannetta voi Romun mukaan verrata vastuuseen katolta putoavasta lumesta. Palkkaamalla huoltoyhtiön vastaamaan lumien pudottamisesta, hallitus siirtää vastuun huoltoyhtiölle. 
– Kuntosalin seinällä olisi myös hyvä olla ohjeet kuntosalin käyttämisestä asianmukaisine varoituksineen.

Suunnittelusta toteutukseen

Kuntosalin suunnitteluun ja laitteiden sijoitteluun saa halutessaan apua aiheeseen erikoistuneilta yrityksiltä. Myös laitemyyjät osaavat auttaa laitteiden valinnassa ja niiden tilantarpeessa. Kuntoilulaitemyyjiltä löytyy myös valmiiksi taloyhtiöille suunnattuja ja räätälöityjä kuntosalipaketteja. Tarjolla on myös vaihtoehtoja, joissa laitteista ja niiden huollosta maksetaan kiinteää kuukausihintaa. Tämä vaikuttaa yksinkertaiselta ja hallituksen kannalta turvalliselta vaihtoehdolta, sillä vastuu laitteiden turvallisuudesta ja toimivuudesta on ulkoistettu laitteiden toimittajalle.

Laitteita löytyy myös käytettynä. Yksityiseltä taholta ostamisessa piilee aina vastuuriskejä, sillä laitteiden kunnosta ei välttämättä ole mitään takeita ja pahimmassa tapauksessa kyseessä saattaa olla isännän itse hitsaama viritelmä. Hitsaussauman pettäessä ja satakiloisen tangon tippuessa kuntoilijan rinnan päälle, syntyneistä vammoista vastaavaa maksutahoa etsitään pitkään ja hartaasti. Varmin valinta onkin luottaa välinetoimituksissa ammattilaisiin.
Taloyhtiön asukkailta voi kysellä toiveita ja vinkkejä koskien laitevalintoja ja niiden sijoittelua. Aiheesta voi toteuttaa esimerkiksi kyselyn. Osa asukkaista saattaa toivoa vapaata tilaa erilaisiin harjoitteisiin, toiset taas toivovat mahdollisimman paljon laitteita ja telineitä harjoittelua helpottamaan. Kompromisseja joutuu varmasti tekemään eikä kaikkia voi aina miellyttää. Helpoin ratkaisu on tietenkin pyrkiä suunnittelemaan kuntosalista mahdollisimman monikäyttöinen, eli treenaaja voi omaa mielikuvitustaan hyödyntämällä tehdä haluamiaan harjoitteita tarjolla olevilla apuvälineillä ja laitteilla.

Kunto ja yhteisöllisyys nousuun

Kuntosali on omiaan parantamaan taloyhtiön asukkaiden kunnon lisäksi myös yhteisöllisyyttä, joka tuntuu nykyään olevan usein hukassa. Lenkkisaunaa voi jatkossa markkinoida myös kuntosalisaunana. Ensin vedetään tiukka treeni porukalla, jonka jälkeen saunan lauteilla voi vertailla saavutettuja tuloksia ja vaihtaa treenivinkkejä.

Salisuunnitelmaa tehdessä kannattaa kuitenkin pysyä maltillisena, sekä pitää mielessä, että taloyhtiön salin tarkoitus ei välttämättä ole tarjota kilpailukykyistä vaihtoehtoa kuntoklubeille tai yritystoimintana pyöritettäville kuntosaleille. Lähinnä taloyhtiön kuntosalin tarkoitus on lisätä yhteisöllisyyttä, nostaa osakkeen arvoa ja tarjota kuntoilun tuomaa hyötyä osakkeenomistajille hukkatilaa hyödyntämällä.