700 MHz:n tv-taajuus pimenee

Kuva: mokra/freeimages.com
Lintuja antennin päällä
700 megahertsin taajuudet siirtyvät tulevaisuudessa tv:ltä matkaviestinten käyttöön.

700 megahertsin taajuusalue siirretään antennitelevisioverkolta mobiililaitteille. Yhteisantennikiinteistöillä tarvitaan lähivuosina muutostöitä, jotta kanavat eivät pimene.

Digitan UHF-alueen antennitelevisioverkossa tehdään vuosina 2015–2016 lähetystaajuusmuutoksia, jotka edellyttävät muutoksia yhteisantennikiinteistöjen antennijärjestelmiin. Vuodesta 2017 alkaen siirrytään laajemmin uuteen lähetystekniikkaan ja osa nykyisin tv-käytössä olevista taajuuksista siirretään langattomalle laajakaistalle.

Jotta televisiopalvelujen määrä ei vähenisi antennitelevision taajuusalueen kaventumisen vuoksi, on järjesteltävä TV-verkkojen lähetystaajuuksia uudelleen. Tämän vuoksi huomattava määrä Digitan lähetysverkon päälähettimien ja täytelähettimien käyttämistä taajuuksista muuttuu.

Muutos vaatii toimenpiteitä sekä taloyhtiöiltä että julkisilta kiinteistöiltä, joissa on käytössä yhteisantennijärjestelmä.

– 700 megahertsin kaistalla nykyisin lähetettävät ohjelmapalvelut poistuvat ja siirtyvät alemmille lähetystaajuuksille. Päävahvistimet pitää kanavoida uudestaan uusia kanavia varten. Jos tätä ei tehdä, kanavat jäävät talon asukkailta näkemättä, kertoo erityisasiantuntija Yrjö Hämäläinen Viestintävirastosta.

Jos päätevahvistin on kovin iäkäs, laitteen vaihtokin saattaa olla tarpeen, mutta useimmiten riittää vanhan päävahvistimen kanavointi uudelleen.

Ajoissa yhteys antenniurakoitsijaan

Kiinteistöjen on syytä varautua ajoissa taajuusmuutokseen. Sen vuoksi kaikkien yhteisantennijärjestelmien päävahvistimet on kanavoitava uudelleen ja kanavointi vaatii antenniasentajan käyntiä, joten antenniurakoitsijoilla riittää vipinää.

Vielä muutostöihin ei voi kuitenkaan ryhtyä.

– Siirto tehdä vaiheittain eri alueilla ja sen aikana on rinnakkaiskäyttöjakso, jonka aikana sekä poistuva 700 megahertsin taajuus että uusi taajuus ovat käytössä yhtä aikaa. Muutostyöt tehdään rinnakkaiskäyttöjakson aikana. Jos muutos tehtäisiin nyt, 700 megahertsin alueella lähetettävät kanavat pimenisivät, selventää Hämäläinen.

Taajuusmuutostyöt aloitetaan Pohjois-Suomesta kesällä 2015 ja saatetaan päätökseen koko Suomen osalta ennen vuoden 2016 loppua. Muutosalueista ja alueittaisesta aikataulusta tiedotetaan tarkemmin järjestyksen vahvistuttua.

Uudelleenkanavoinnin yhteydessä on hyvä hetki tarkistuttaa, että antennijärjestelmä on kunnossa ja vastaa nykyisiä vaatimuksia. Taajuusmuutosten jälkeen taloyhtiön asukkaiden on tehtävä TV-vastaanottimien kanavahaku uudelleen.

Lisää kaistaa matkaviestimille

Muutoksen taustalla on matkaviestinten kasvava taajuuskaistan tarve. Tähän asti television antenniverkon käytössä ollut, niin sanottu 700 megahertsin taajuusalueen siirtyy vuoden 2017 alussa langattoman laajakaistan käyttöön. Siirto perustuu valtioneuvoston vuonna 2012 eduskunnalle antamaan sähköisen median viestintäpoliittiseen ohjelmaan sekä kansainvälisiin päätöksiin.

Antenniverkon käytössä olevan taajuuskaistan käyttöä tehostetaan siirtymällä niin vanhasta DVB-T-lähetystekniikasta tehokkaamman DVB-T2-tekniikan käyttöön. VHF-alueen kanavanipuissa uudempi DVB-T2-tekniikka on jo käytössä.

Vuoden 2016 jälkeen sen käyttö lisääntyy vaiheittain myös UHF-alueella ja samalla nykyisellä DVB-T-tekniikalla lähetettävien ohjelmistojen määrä vähenee.

Yleisradion ja niin sanotut yleisen edun kanavat lähetetään rinnakkain sekä nykyisellä että uudella tekniikalla useita vuosia. Ylen ohella yleisen edun kanavia ovat tällä hetkellä MTV3, Nelonen ja Fox. Mikäli siirtovelvoitteen alaiset Yleisradion HD-ohjelmistot ovat vastaanotettavissa alueella, tulee taloyhtiöiden kuitenkin huolehtia, että taloyhtiön antennijärjestelmä mahdollistaa asukkaille niiden vastaanoton.