Rakentamisilmoitusten jättö alkoi

Kuva: Pauli Seppälä
Työmaa
Isännöintiliitto suosittelee taloyhtiöitä nimeämään pääurakoitsijan tai muun urakoitsijan urakkasopimuksessa päätoteuttajaksi ja siirtämään näin vastuun työntekijätietojen ilmoittelusta pois itseltään.

Ensimmäiset rakennusurakoita ja työmaiden työntekijöitä koskevat ilmoitukset oli määrä antaa syyskuun 5. päivä. Taloyhtiöt ovat mahdollisuuksien mukaan siirtäneet ilmoitusvelvoitteensa isännöitsijälle ja pääurakoitsijalle.

Muiden yritysten tavoin myös taloyhtiöiden on ollut ilmoitettava tietoja rakennusurakoista ja työmaiden työntekijöistä 1. heinäkuuta 2014 tai myöhemmin tehdyistä rakennustöistä.

Verohallinnosta kerrotaan, että rakentamisilmoituksia on annettu uudistuksen alkumetreillä ennakoitua vähemmän. Yritysten ja yhteisöjen takaraja heinäkuun tietojen ilmoittamiselle oli 5. syyskuuta ja siihen mennessä rakentamisilmoituksia jätettiin heinäkuulta yhteensä 61 262 kappaletta. Urakkatietoja ilmoitti 7 500 tiedonantovelvollista ja työntekijätietoja 4 128 tiedonantovelvollista.

Rakennusurakoihin liittyviä ilmoituksia annettiin yhteensä 24 856 työmaalta. Ilmoituksissa mainittiin 18 963 eri urakoitsijaa, jotka toimivat 65 966 eri urakassa. Heinäkuussa käynnissä olevien urakoiden kokonaisarvo oli 28,9 miljardia euroa. Työntekijöihin liittyviä ilmoituksia annettiin 13 331 eri työmaalta. Työmailla työskenteli yhteensä 116 213 työntekijää.

– Tiedonantovelvollisten ja työntekijöiden määrät vaikuttavat suhteellisen pieniltä, vaikka ilmoitettu tietomäärä onkin huomattava. Luvut saattavat osittain selittyä sillä, että osalla työmaista ei ole ollut toimintaa heinäkuussa lomien vuoksi. Voi myös olla, ettei kaikilla ole ollut vielä valmiuksia toimittaa sähköisesti tietoja Verohallinnolle, esimerkiksi siksi, että ohjelmiston kehitystyö on kesken, arvioi ylitarkastaja Sari Wulff.

Veronumeroissa ja syntymäajoissa virheitä

Osassa ilmoituksia on havaittu virheitä. Niitä on ollut etenkin veronumeroissa ja syntymäajoissa. Ulkomaisista yrityksistä on myös käytetty ulkomaisia y-tunnuksia, vaikka ensisijaisesti ilmoitukseen täytyy merkitä Suomessa annettu y-tunnus, jos sellainen on käytössä

Verohallinto muistuttaa, että puutteelliset tiedot hyväksytään vain niiden tietojen osalta, jotka on erikseen hyväksytty annettaviksi puutteellisina. Niin sanotun siirtymäkauden aikana puutteellisena voi ilmoittaa esimerkiksi urakoitsijan osoite- ja yhteystiedot tai urakkasumman.

Katso-tunnisteen hankkimisessa opettelua

Ylitarkastaja Pirkko Vuori Verohallinnosta kertoo, että mitään nimenomaisesti taloyhtiöitä koskevaa puutteellisuutta ilmoitusten sisällöissä ei ole noussut esiin. Sen sijaan asunto-osakeyhtiöiden edustajat kyselevät edelleen jonkin verran sähköisessä ilmoittamisessa tarvittavan Katso-tunnisteen hankkimisesta.

– Asunto-osakeyhtiöstä on ilmoitettu aikanaan kaupparekisteriin nimeltä henkilö, jolla on allekirjoitusoikeus ja yleisin Katso-tunnisteen hankkimiseen liittyvä ongelma asunto-osakeyhtiöillä on se, että rekisteritieto ei ole ajan tasalla. Allekirjoitusoikeutta koskevat tiedot on päivitettävä, ennen kuin päästään Katso-tunnisteen hakuun. Sitten kun tämä asia on kunnossa, tunnus on helppo hakea sähköisesti pankkitunnuksilla vero.fi-sivuston ohjeiden mukaan.

Isännöintiliitto neuvoo taloyhtiöitä siirtämään päätototeuttajan velvoitteet

Isännöintiliiton syyskuussa julkaiseman tiedotteen mukaan taloyhtiöiden ilmoitusvelvollisuus täyttyy hyvin, koska käytännössä isännöintiyritys huolehtii ilmoituksesta. Isännöintiliitosta todetaan, että monelle taloyhtiön hallitukselle on kuitenkin epäselvää, mitä urakkailmoituksen hoitamiseen liittyy.

Tietyissä tilanteissa myös rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden tiedot pitää ilmoittaa verottajalle. Tähän liittyy Isännöintiliiton lakiasiantuntijan, OTM Marina Furuhjelmin mukaan jonkin verran epäselvyyksiä.

– On tärkeää, että taloyhtiöt nimeävät pääurakoitsijan tai muun urakoitsijan urakkasopimuksessa päätoteuttajaksi. Näin vastuu työntekijätietojen ilmoittelusta siirtyy taloyhtiöltä urakoitsijalle, sanoo Furuhjelm.

Laiminlyöntimaksuissa maltillinen linja – toistaiseksi

Vuori sanoo, että tämänsuuntainen ohjeistus vaikuttaa tepsineen.

– Asunto-osakeyhtiöt ovat pääsääntöisesti kertoneet, että pyrkivät siirtämään päätoteuttajuuden jollekin urakoitsijalle. On hyvä muistaa, että asoy – kuten mikään muukaan yritys – ei voi määrätä päätoteuttajuutta yksipuolisesti, vaan sen pitää olla yhteisellä sopimuksella sovittu asia, sanoo Vuori.

Ilmoitusvelvollisuus on mittava uudistus, jonka tarkoitus on kitkeä rakennustyömailla rehottavaa harmaata taloutta.

– Uudistus on iso ja tärkeä. Uuden lain tavoitteena on rakennusalan harmaan talouden kitkeminen ja toimialan kilpailun tervehdyttäminen. Toki tutkimme, onko ilmoitukset annettu ja tehostamme viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä, mutta ensisijainen tavoite on ohjata ilmoitusvelvolliset toimimaan oikein. Laiminlyöntimaksujen määräämiseen suhtaudumme tässä vaiheessa maltillisesti, Sari Wulff sanoo.

Näistä töistä on ilmoitettava

Talonrakennustyö

 • uudisrakentaminen
 • rakennuspaikan valmistelutyöt, rakennusten purku ja rakennussiivous
 • rakennuksiin kiinteästi kuuluvien varusteiden asentaminen ja huolto (esimerkiksi hissit sekä yleiset valvonta- ja hälytysjärjestelmät)
 • rakennusasennus (esimerkiksi LVI-, sähkö- ja kattotyöt)
 • rakentamisen viimeistelytyöt (esimerkiksi rappaus, maalaus ja lasitus)
 • urakkatiedot on annettava myös rakennustelineiden pystytys- ja purkutyöstä sekä vuokratyövoiman käyttämisestä edellämainittuihin töihin

Verkostojen rakentaminen

 • vesi-, viemäri-, tietoliikenne-, kaasu-, lämpö- ja sähköverkostot

Kulkuyhteyksien rakentaminen

 • tiet, kadut, rautatiet, vesiväylät, kanavat ja lentokentät

Rakennustyön tilaaja ilmoittaa urakkatiedot

Rakennustyön tilaajan on ilmoitettava tiedot kaikista niistä urakoista, jotka hän on itse tilannut. Ilmoitus on tehtävä, jos sopimus on yli 15 000 euroa. Sopimukseen voi kuulua useita rakennustyömaita. Jokainen erillinen tilaus muodostaa sopimuksen, jos maksettavasta korvauksesta on sovittu erikseen. Sopimuksen veloitusperusteena voi olla urakka- tai tuntilaskutus.

Kunkin kuukauden urakkatiedot täytyy ilmoittaa viimeistään kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden 5. päivänä. Esimerkiksi lokakuun tiedot ilmoitetaan 5.12.2014. Ilmoitus on annettava sähköisesti.

Asunto-osakeyhtiö on velvollinen antamaan tietoja rakennusurakoista, jos

 • asunto-osakeyhtiö on tilannut rakennusurakan
 • urakka on arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua ja
 • urakan arvo ylittää 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.
 • Ilmoitusta ei tarvitse antaa vuosisopimuksen perusteella tehtävistä kiinteistönhoito- ja huoltotöistä tai niiden sisältämistä vähäisistä korjaustöistä.

Päätoteuttaja ilmoittaa työntekijätiedot

Päätoteuttajan on ilmoitettava työntekijätiedot Verohallinnolle, jos rakennuttajan ostamien urakoiden arvo työmaalla on yli 15 000 euroa. Kaikki yhteisellä rakennustyömaalla toimivat yritykset ilmoittavat työntekijöiden tiedot päätoteuttajalle. Päätoteuttaja ja muut yritykset voivat sopia tietojen keräämisestä haluamallaan tavalla.

Kunkin kuukauden työntekijätiedot täytyy ilmoittaa viimeistään kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden 5. päivänä. Esimerkiksi lokakuun tiedot ilmoitetaan 5.12.2014. Työntekijätiedot on annettava sähköisesti. Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava tiedot päätoteuttajalle, joka ilmoittaa ne kuukausittain Verohallinnolle.

Kaikkien yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden tiedot täytyy ilmoittaa. Tiedot ilmoitetaan myös niistä henkilöistä, jotka eivät tee rakennustyötä, esimerkiksi siivoojista tai toimistotyöntekijöistä.

Jos rakennustyömaata ei voida rajata alueen muusta toiminnasta, vain rakennustyöhön osallistuvien ja liittyvien henkilöiden tiedot ilmoitetaan.

Jos työmaalla ei ole nimettyä päätoteuttajaa, vastuu tietojen ilmoittamisesta siirtyy rakennuttajalle.

Asunto-osakeyhtiö on velvollinen antamaan tietoja työntekijöistä, jos

 • asunto-osakeyhtiö toimii yhteisellä rakennustyömaalla rakennuttajana eikä päätoteuttajaa ole nimetty ja
 • asunto-osakeyhtiön rakennustyömaalla työskentelee samanaikaisesti tai viivytyksettä peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja ja
 • asunto-osakeyhtiön tilaamien urakoiden arvo työmaalla ylittää 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Yhteinen työmaa ja ilmoittaminen

Yhteisellä rakennustyömaalla toimii samanaikaisesti useampi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja.

Työmaa on yhteinen myös silloin, jos työnantajat toimivat työmaalla peräkkäin ja toiminnalla on ajallinen tai sopimukseen perustuva yhteys.

Asunto-osakeyhtiön koko kiinteistö voi muodostaa yhteisen rakennustyömaan tai yhteinen rakennustyömaa voi muodostua kiinteistön osalle, esimerkiksi yhteen rakennukseen. Jos rakentamista tekevät yritykset toimivat kiinteistön eri osissa, kuten eri rakennuksissa, yhteistä rakennustyömaata ei välttämättä muodostu.

Yhteinen rakennustyömaa muodostuu, jos yritykset tulevat työmaalle viivytyksettä peräkkäin, vaikka rakennustyöt eivät varsinaisesti liity toisiinsa. Jos rakennustyöt liittyvät toisiinsa, yhteinen rakennustyömaa syntyy, vaikka ajallinen viive olisi pidempikin.

Päätoteuttaja ilmoittaa työntekijätiedot Verohallinnolle

Päätoteuttajan on ilmoitettava kaikkien yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöiden tiedot, myös muuta kuin rakennustyötä tekevien tiedot. Jos päätoteuttajaa ei ole nimetty, asunto-osakeyhtiö rakennuttajana on tiedonantovelvollinen. Ilmoittamisesta on tällöin vastuussa asunto-osakeyhtiön hallitus.

Jos rakennustyömaan tiedetään jo alusta lähtien tulevan yhteiseksi, tiedonantovelvollisuus alkaa heti ensimmäisen rakennustyön alettua, vaikka siellä aluksi työskentelisikin vain yksi yritys. Jos rakennustyömaa muuttuu suunnittelemattomasti kesken rakentamistyön yhteiseksi rakennustyömaaksi, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä, kun tulevasta muutoksesta tiedetään.