Ajoissa sovittuna talvikunnossapito ei tuota huolta

Talven lähestyessä taloyhtiön on hyvä varmistaa, että kiinteistöhuollosta on sovittu riittävän kattavasti ja huoltotarpeet ennakoitu. Kun lunta yhtäkkiä tupruttaa taivaan täydeltä, voi olla liian myöhäistä ihmetellä, kuka asian hoitaa.

Hyvin toteutettu ja riittävästi mitoitettu kiinteistöhuolto takaa taloyhtiön turvallisuuden, mutta myös ylläpitää kiinteistön arvoa ja edistää yleistä viihtyisyyttä. 

Taloyhtiön julkisten tilojen turvallisuudesta huolehtiminen on talvella erityisen tärkeää. Laki vaatii kiinteistönomistajaa turvaamaan sen, että kiinteistö on pihaansa myöten turvallinen.

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen toteaa syksyllä olevankin jo hyvä aika ryhtyä pohtimaan taloyhtiön talvikunnossapitoa – ja mitä sen suhteen on ylipäätään sovittu.

– Ainakin varmistaa, onko voimassa olevaa sopimusta vai ei. Jos sopimus halutaan kilpailuttaa, se vie aina oman aikansa.

Asian suhteen kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Pynnönen huomauttaa, että Kiinteistöliiton lakineuvonnassa törmätään usein tapauksiin, jossa ensilumien tultua taloyhtiö onkin epätietoinen siitä, miten talvikunnossapito hoidetaan.

Vastuu mietityttää talvikunnossapidossa

Kun taloyhtiöt lähestyvät Kiinteistöliiton lakineuvontaa kiinteistöhuoltoasioissa, Pynnösen mukaan useimmiten kyseessä on huoli vastuusta.

– Jos jotain sattuu, kuka sitten vastaa? hän tiivistää.

Vastuukysymyksen lisäksi Pynnönen huomauttaa kiinteistöhuollon olevan kuitenkin yhtä lailla myös asumisviihtyvyysasia. Taloyhtiön ei kannata tehdä julkisissa tiloissaan jotain vain pelkän vastuun pelossa, vaan jotta voidaan taata, että kiinteistöä hoidetaan hyvin ja asukkaat viihtyvät. 

Hän toteaa etenkin lumen voivan herättää talvella suuria tunteita taloyhtiöissä. Jos sopimukset eivät ole kunnossa, ei arkikaan suju jouhevasti. Pihan lumikinoksissa kahlatessa voi syntyä närää, jos samaan aikaan viereisen taloyhtiön piha onkin mukavasti aurattu jo aamutuimaan. 

– Tulee lunta kerralla paljon, ja asukkaat katsovat, että naapuriyhtiössä asukkaat pääsevät mukavasti aamulla liikkeelle, mutta meidän yhtiössä ei pääsekään. 

Pynnönen kehottaakin taloyhtiöitä ennakoimaan huoltotarpeitaan ja miettimään, miten talvikunnossapito hoidetaan, jotta asumisviihtyvyys ja sujuva arki saadaan taattua.

Kunnossapidon lisäksi myös tarkkailu tärkeää

Pynnönen arvioi taloyhtiön kunnossapidon keskeisimpien tehtävien pysyneen vuosien mittaan aika lailla samoina. Talvikunnossapidossa turvallisuus on hänen mukaansa edelleen ensisijaisen tärkeää. 

– Kiinteistö ja piha on pidettävä turvallisina, jotta siellä on turvallista liikkua ja olla, hän korostaa.

Olennaisena tähän liittyy Pynnösen mukaan liukkaudentorjunta, käytännössä siis hiekoitus. Etenkin suurimmissa kaupungeissa toinen tyypillinen talviajan ongelma on rakennuksen katolta tippuva lumi ja jää. 

Taloyhtiön tulisikin varmistaa hyvissä ajoin, että nuo kaksi asiaa ovat tavalla tai toisella hoidossa. Pynnönen kehottaa miettimään myös huoltoyhtiön velvollisuutta tarkkailla tilannetta kiinteistössä.

– Ei vain se, että hoidetaan, vaan jonkun tyyppinen tarkkailu, ja jos havaitaan tilanteita, niin niihin reagoidaan. On jopa velvoitettu huoltoyhtiö laittamaan kylttejä ja siimoja ja pudottamaankin sitä lunta tarvittaessa.

Pynnönen harmittelee, että tällaisen yleisen tarkkailun on huomattu puuttuvan joissain taloyhtiöissä. 

Vaaratilanteiden varalta hänen mukaansa olisi hyvä olla myös jo ennalta tiedossa, miten tilanteissa tulisi toimia ja missä ovat esimerkiksi siimat vaara-alueen eristämiseksi. Aina ei tarvitse jäädä vain odottelemaan huoltoyhtiön reagointia, vaan asiassa voidaan toimia myös itse.

– Vaikka kiinteistön omistajalla on vastuu pitää kiinteistö turvallisena, jokaisella on velvollisuus reagoida, jos huomaa jotain, hän painottaa.

Talkoohenki voi hyytyä vaikeissa olosuhteissa

Miten taloyhtiö voisi sitten varmistaa, että kiinteistön kunnossapito sujuisi myös talven lumilla ja pakkasilla?

Pynnönen neuvoo lähtemään liikkeelle yksinkertaisesti taloyhtiön omien tarpeiden tunnistamisesta.  

– Mitä asukkaat toivovat, mitä kaikkea tilataan ja mitä se saa maksaa. Voi myös olla, että asukkailla ja osakkailla on toiveena asua mahdollisimman halvalla, hän huomauttaa.

Tämä vaikuttaa suoraan siihen, millaisia sopimuksia taloyhtiö voi kiinteistöhuollon osalta tehdä ja mitä sopimuskumppanilta voidaan ylipäätään edellyttää.

– Mitä tehtäviä huoltoyhtiötä voi vaatia hoitamaan, ja voidaanko vaatia, että tietyt asiat hoidetaan ennen tiettyä kellonaikaa, Pynnönen mainitsee esimerkkinä. 

Pienissä taloyhtiöissä osakkaat saattavat haluta hoitaa osan kiinteistöhuollosta talkoovoimin jo säästösyistä. Helpompina talvina taloyhtiö on voinut tulla hyvin toimeen talkoohengellä, eikä vastaan ole tullut niin hankalia tilanteita, etteikö joku olisi jaksanut hoitaa osaansa tai talkoista olisi syntynyt riitoja.

Talvisäät voivat kuitenkin vaihdella nopeasti. Pynnönen toteaa, että taloyhtiö, joka on tehnyt omia järjestelyitään talvikunnossapidon suhteen, saattaa olla poikkeustilanteissa uuden ongelman edessä: jostain tarvitusta kiinteistönhuollon tehtävästä ei olekaan sovittu erikseen.

– Jos lunta tulee äkkiä paljon, tilataanko joku ulkopuolinen tekemään lumityöt vai löytyykö halukkuutta tehdä yhdessä?

Hän kehottaakin miettimään jo sopimusta laadittaessa, millaisia palveluita taloyhtiössä halutaan voida tilata tarvittaessa mihinkin hintaan, vaikka ne eivät kuuluisikaan automaattisesti palvelun sisältöön.

Vaihtelevat talvisäät lisäävät tapaturman riskiä

Ainakin Etelä-Suomessa talven sääolosuhteet ovat olleet Pynnösen mukaan vaihtelevia. Tämä on voinut aiheuttaa ikäviä yllätyksiä muillekin kuin talkoohengellä toimiville taloyhtiöille. 

– Joku talvi ei juurikaan jouduttu auraamaan, ja viime talvi oli sellainen, että oli haasteita lumimäärän suhteen.

Monessa taloyhtiössä tuskailtiinkin, mihin nuo pihalle sataneet lumimäärät edes varastoitaisiin. Lunta jouduttiin kuljettamaan erikseen pois, mikä sekin maksoi taloyhtiöille. 

Ne yhtiöt, jotka säilöivät lumikasoja pihoillaan, saattoivat keväällä huomata, ettei pihan kallistus ollut riittävä. Vesimassat eivät kulkeutuneet pois helposti, vaan tekivät pihanurmesta mutalätäkön. 

– Kaikki tällaiset asiat on hyvä suunnitella tulevan varalle, Pynnönen painottaa.

Kelien vaihdellessa myös hiekoittaminen on erityisen tärkeää. Vaikka kiinteistön omistajalla on vastuu kiinteistön turvallisuudesta, Pynnönen korostaa asukkaiden omaakin vastuuta. Korkokengillä sipsuttelu pikkujoulukautena tai liukaspohjaisilla kotitohveleilla tallustelu roskia viedessä ovat molemmat riskialttiita, jos taloyhtiön pihalla on lunta ja jäätä.

– Vaikka siellä olisi hiekoitettu, eihän siellä joka tunti pysty käymään, hän huomauttaa. 

Onnettomuuden sattuessa taloyhtiön tuleekin voida osoittaa, että kiinteistöä on hoidettu huolellisesti. Joissain tapauksissa yhtiö on Pynnösen mukaan jopa pitänyt päiväkirjaa siitä, mihin aikaan huoltoyhtiö on käynyt hiekoittamassa pihaa, ja sen perusteella on arvioitu, oliko kunnossapito riittävää.

Oikeudessa huomioitu myös asukkaan vastuu

Vielä muutama vuosi sitten taloyhtiö todettiin Pynnösen mukaan helposti vastuulliseksi, jos kiinteistön alueella tapahtunutta tapaturmaa päädyttiin selvittelemään oikeuteen asti. Hän huomauttaa, että viime aikoina on annettu kuitenkin myös toisenlaisia tuomioita. Esimerkiksi Rovaniemeltä on tiedossa tapaus, jossa lunta oli satanut pitkään ja runsaasti ja taloyhtiön pihalla sattunut onnettomuus. 

– Tuotiin esille, että sääolosuhteet olivat sellaiset, että taloyhtiöltä olisi ollut mahdotonta odottaa enemmän kuin oli tehty. Taloyhtiö ei joutunut vastuuseen. 

Pynnönen mainitsee myös toisen oikeuteen asti päätyneen tilanteen, jossa asukas oli liukastunut taloyhtiön vasta pestyllä porraskäytävällä ja vaatinut yhtiöltä siitä korvauksia. Tapausta käsiteltäessä oli ilmennyt, että asukas oli juossut portaissa ja samalla puhunut matkapuhelimeen. Tämän perusteella taloyhtiö vapautettiin lopulta vastuusta. 

Esimerkeistä huolimatta taloyhtiön on toki edelleen taattava kiinteistön turvallisuus, Pynnönen painottaa.

– Pitää olla sopimukset kunnossa ja pyrkiä hoitamaan sitä yhtiötä huolellisesti.

Teksti: Mari Pihlajaniemi
Kuva: Pixabay