Asfaltointi tai kiveys maksaa itsensä takaisin

Taloyhtiön pihan pinnoitevalintaa punnitessa viisari usein värähtää edullisten vaihtoehtojen, kuten kivituhkan, hiekan tai murskeen puoleen. Betonikiveykset tai -laatoitukset sekä asfaltti ovat kalliimpia vaihtoehtoja, mutta ne maksavat itsensä takaisin muun muassa helppohoitoisuutena ja siisteytenä.

Kiinteä pintamateriaali helpottaa esimerkiksi kulkuväylien kunnossapitoa ja muuta pihan huoltoa. Myöskään kivet eivät kulkeudu kengissä sisään kiinteistöön, joten rappukäytävät ja asuintilat pysyvät puhtaampina.

Useimmiten taloyhtiöt kuitenkin valitsevat pihamateriaalin investointihetken hinnan perusteella, vaikka valinnassa kannattaisi painottaa pihan käytettävyyttä, elinkaarta ja käyttöikää.

– Jos asiaa mietittäisiin 30 vuoden jänteellä, saattaisi se hankintahetkellä arvokkaampi ratkaisu tulla lopulta huomattavasti edullisemmaksi. Taloyhtiöiden ei kannata lähestyä asiaa neliöhintojen kautta, vaan pihan toiminnallisuuden ja viihtyvyyden kannalta, Rakennustuoteteollisuus RTT Ry:n rakennusmateriaalien tuoteryhmäpäällikkö Tiina Kaskiaro sanoo.

Edullisempi piha hyvällä suunnittelulla

Kun taloyhtiön tai isännöitsijän tavoitteena on kustannustehokas piharemontti, paras tapa säästää on valita saneeraukseen hyvä suunnittelija sekä urakoitsija.

– Kokonaisbudjetti on se, mikä ratkaisee. Hyvä suunnittelija osaa laatia kokonaisuudesta sellaisen, että urakka saadaan tehtyä kustannustehokkaasti laadukkaammillakin materiaaleilla, sanoo Kaskiaro.

Pintamateriaalista riippumatta tärkeintä on satsata pihan hyviin perustuksiin. Kun pohja on kunnossa, piha kestää kymmeniä vuosia. Myös pihan myöhempi kunnostaminen, esimerkiksi uudelleen päällystäminen, tulee halvemmaksi.

– Kaikki päällysteet vaativat hyvät pohjat, ja kaikissa pihoissa pohjatyöt ovat samat. Jos pohja pääsee routimaan tai kallistukset on tehty väärin, päällyste tuhoutuu pikkuhiljaa, Kaskiaro toteaa.

Jos taloyhtiön pihassa liikkuu raskaampaa liikennettä, kuten jäteautoja, kiinteistön kunnossapitokoneita tai pelastusajoneuvoja, on tärkeää varmistaa niin pintamateriaalin kuin alusrakenteiden riittävä kantavuus. Näin ehkäistään päällysteen rikkoutuminen ja pihan painumisesta aiheutuvat ongelmat.

Huonosti tehty pohja voi vesittää takuun

Mikäli taloyhtiö haluaa kunnostaa vanhan pihansa tai pysäköintialueensa, pohjatöiden merkitystä ei voi liikaa korostaa. Huono pohja saattaa vaikuttaa myös päällystysurakan takuuseen.

– Urakoitsijat antavat asfalttipihoille lakisääteisen kahden vuoden takuun. Tämä pätee normaalitapauksessa. Jos pohja ei ole kunnossa, eikä sille tehdä mitään, päällysteellä ei voi vaikuttaa pohjan ongelmiin. Tällöin kahden vuoden takuukaan ei ole voimassa. Tämä herättää usein ihmetystä asiakkaissa, ja pahojen routimistalvien jälkeen takuuasioista väännetään paljon, tietää INFRA ry:n johtaja Heikki Jämsä.

Ammattitaitoinen asfalttiurakoitsija pystyy arvioimaan pohjatöiden tarpeen ja tarvittaessa myös tekemään pohjatyöt. Tällöin urakoitsija vastaa kokonaisuudesta.

– Asfalttiurakoitsijat tekevät myös pienimuotoisia maanrakennustöitä. Taloyhtiön ei siis välttämättä tarvitse pyytää erillistä tarjousta näistä, vaan asia hoituu yhdellä tarjouskyselyllä, INFRA ry:n asfalttijaoston puheenjohtaja Markus Kalliomaa sanoo.

Vettä läpäisevä asfaltti mahdollisuus huleveden hallintaan

Asfaltointi sopii kaikenlaisille taloyhtiöpihoille. Päällystemassa voidaan räätälöidä sellaiseksi, että kohteelle vaadittavat ominaisuudet saadaan maksimoitua. Muunneltavia tekijöitä ovat muun muassa asfaltin kantavuus, tasaisuus ja värillisyys.
Asfaltti voi olla myös vettä läpäisevää tai läpäisemätöntä. Näin asfaltista voi rakentaa vettä imeyttäviä alueita tai vastaavasti vedenpitäviä altaita.

– Vettä läpäisevä asfaltti voisi olla yksi ratkaisu myös kaupunkiympäristön hulevesien hallintaan. Tätä on tutkittu VTT:n CLASS-projektissa, Heikki Jämsä kertoo.

Asfaltti on kestävä materiaali. Jos alusrakenteet on tehty hyvin, eikä päällysteeseen tule vaurioita, asfalttipihan käyttöikä voi olla kymmeniä vuosia.

– Tiedän pihoja, jotka on päällystetty uudelleen vasta 30–40 vuoden kuluttua, Markus Kalliomaa sanoo.

Uutena asfalttipiha on musta, mutta harmaantuu vanhetessaan. Asfalttiin voi tehdä muutoksia pihan elinkaaren aikana, sillä asfalttia pystyy leikkaamaan tai sahaamaan, ja muokatun kohdan paikkaamaan.

– Toki jo asfaltointia suunnitellessa kannattaa huomioida pihavalojen ja muun tekniikan varaukset ja asentaa varausputket maahan valmiiksi. Myös puiden juuret sekä voikukat on hyvä huomioida. Voikukalla on uskomaton voima – jos sitä ei myrkytetä ja poisteta, se voi tulla asfaltista läpi jopa samana vuonna, toteaa Kalliomaa.

Markkinoilla myös ilmaa puhdistavia betonikiviä

Kivi lienee pihamateriaaleista monimuotoisin. Kun kaikki ladontamallit, koot, pinnat, muodot ja värit otetaan huomioon, rajana on vain mielikuvitus. Taloyhtiökohteessa kannattaa jopa hieman rajata käytettäviä kivityyppejä, ettei lopputuloksesta tule levoton.

– Erilaisia muunnelmia pystyy kiveyksiin tekemään valtavasti. Betonikiviä ja -laattoja löytyy eri malleissa ja väreissä, viisteettöminä tai viistetyin reunoin. On pesubetonia, liukuvärjättyä ja profiilikuvioitua pintaa, Tiina Kaskiaro luettelee.

Markkinoille on tullut myös titaanioksidilla pinnoitettuja, ilmaa puhdistavia betonikiviä. Kaskiaron mukaan niitä on käytetty jalkakäytävien pinnoitteena etenkin Ruotsissa.

– Ilmaa puhdistavia kiviä voisi hyvin hyödyntää myös suomalaisten taloyhtiöiden parkkialueilla.

Betonikivistä voi rakentaa myös kokonaan tai osittain vettä läpäiseviä pintoja, joten myös kiveykset luovat mahdollisuuksia hulevesien käsittelyyn.

Kiveyksien asennus sujuu kuviteltua nopeammin

Kiveyksien tekemistä saatetaan pidetään hitaana ja työläänä, mutta todellisuudessa kivien asennus sujuu nopeasti.

– Esimerkiksi kerrostalon pihassa asennus ei vie viikkoa, vaan tapahtuu muutamassa päivässä.

Betonikivet ja -laatat ovat sikäli joustavia päällysteitä, että pintojen muokkaaminen myöhemmin on helppoa ja huomaamatonta.

– Jos kiveyksessä on korjattavaa, kivet voi irrottaa ja latoa takaisin. Koko päällystettä ei tarvitse korjata, eikä korjausta varten tarvita isoja koneita, Tiina Kaskiaro sanoo.

Kivipiha on myös kestävä ratkaisu.

– Kivi sinänsä kestää vuosikymmeniä. Yleensä pihan kunnostustarve tulee muusta syystä, esimerkiksi putkiremontin takia tai siksi, että pihaan halutaan rakentaa sadevesiviemäröinnit.

Taloyhtiön pihassa kiveys kohtaa asfaltin yhä useammin

Taloyhtiöiden pihoja ei välttämättä pinnoiteta ollenkaan, vaan monesti ne jätetään nurmelle. Jos pinnoitteeseen päädytään, usein valintana on kaikkein edullisin vaihtoehto.

– Kivituhka lienee edelleen suosituin valinta taloyhtiön pihan päällysteeksi. Seuraavaksi suosituin on asfaltti. Harvoin koko piha tehdään betonikivistä tai -laatoista. Sitä näkee, että pihassa yhdistellään betonikiveä ja asfalttia. Se onkin askel kohti hienompaa ja edustavampaa pihaa, toteaa Markus Kalliomaa.

Kiveyksien ja asfaltin yhteiskäytön yleistymisen on havainnut myös Tiina Kaskiaro.

– 2000-luvulle saakka käytettiin aika lailla pelkkää asfalttia. Sittemmin taloyhtiöt ovat halunneet saada pihoilleen ilmettä yhdistämällä asfalttiin myös kiveyksiä. Kenties taloyhtiöiden varallisuus on kasvanut, mutta ehkä taloyhtiöt ovat myös ymmärtäneet, että hyvä ja siisti piha lisää asumisviihtyvyyttä sekä turvallisuutta ja nostaa asuntojen arvoa.

Funktionaalinen piha eri materiaaleja yhdistellen

Tiina Kaskiaro kertoo esimerkin omasta taloyhtiöstään: asfalttipihaa on elävöitetty tekemällä siihen koristekuvioita kivillä. Pihan reunassa kulkee myös kauniita nupukiviä.

– Taloyhtiökohteissa näkee paljon tällaisia ratkaisuja. Itse asiassa taloyhtiöiden pihoissa käytetään tällä hetkellä hyvinkin paljon erityyppisiä materiaaleja, esimerkiksi luonnonkiveä ja betonikiveä yhdessä. Luonnonkivillä tehdään visuaalisia kohtia, joiden kontrastiksi valitaan betonikivistä tasainen, simppeli väri. Tällaisilla pienillä yksityiskohdilla saa koko pihasta tehtyä arvokkaamman, jopa ylellisen oloisen.

Erilaisia materiaaleja, pintoja sekä värejä yhdistellen voi myös osoittaa ja ohjata taloyhtiön pihan eri toimintoja, kuten pysäköintialueita sekä ajoväyliä. Näin ihmiset ymmärtävät helposti, mikä alue on tarkoitettu mihinkin.

– Esimerkiksi betonipinnoilla tehdään paljon sitä, että ajoluiskat ovat tietynväristä laattaa ja kävelyalueet puolestaan selkeästi eriväristä laattaa. Syntyy visuaalinen viesti siitä, ettei tähän ole tarkoituskaan mennä autolla.

Teksti: Saara Pakaslahti