Constin uusi tj. korostaa palvelua

Kuva: Consti Yhtiöt Oy
Kauko_Wasenius
Consti Yhtiöiden tuore toimitusjohtaja Kauko Wasenius näkee korjausrakentamispalveluiden kehittämisessä mahdollisuuden.

Consti Yhtiöiden tuore toimitusjohtaja Kauko Wasenius uskoo, että korjausrakentamisessa palveluun satsaaminen kannattaa. Yritysostoilla nopeasti kasvanut konserni siirtyy hänen johdollaan integraatiovaiheeseen.

Consti Yhtiöiden toimitusjohtajana aloitti joulukuussa diplomi-insinööri Kauko Wasenius. Tätä ennen hän toimi NCC Rakennus Oy:ssä talonrakentamisen Uudenmaan ja pääkaupunkiseuden aluejohtajana.

Wasenius kertoo korjausrakentamispalveluiden kehittämisen olleen keskeisessä roolissa hänen edellisessä työssään. Lisäksi talotekniikan merkitys rakentamisessa sekä siihen liittyvät toimintamallit ja bisneslogiikka tulivat tutuiksi.

– Panostin paljon asiakaspalvelun ja asiakastyytyväisyyden kehittämiseen ja asiakkuuksien hallintaan eli kokonaisuuteen, joka ei ole rakennusliikkeissä perinteisesti kovin hyvin hoidettu alue. Constin toiminta-alue on tuttua ja uskon, että minulla on annettavana uutta näkökulmaa. Isossa yrityksessä on toimintamalleja, joita voi soveltaa myös kasvuyritykseen, summaa Wasenius lähtökohtansa uuteen työhön.

”Korjausrakentamisessa ajan hammas luo markkinaa”

Rakennuskantamme on osin jo saapunut peruskorjausikään, mutta isoin rysäys on vasta edessä. Päälle painavat putki- ja julkisivuremontit ja muut saneerauksen tulisi viedä läpi asukasnäkökulmaa unohtamatta.

DI-taustastaan huolimatta Wasenius nostaa päällimmäisenä esiin asiakaspalvelun. Toimivat tekniset ratkaisut ovat kaikilla toiminnan peruspilari, mutta erot tehdään palvelussa.

– Tekniikka ei välttämättä ole vaikein osa-alue vaan kehitettävää ennen kaikkea palvelussa. Töitä tehdään asukkaiden kotona ja siellä on osattava käyttäytyä. Vuorovaikutus, informointi ja myös ihmisten kuunteleminen on tärkeää. Isännöitsijöillä on kädet täynnä töitä, joten palvelujen laajentaminen on rakennusliikkeille mahdollisuus.

Rakennuskannan ikääntymisen ohella korjausrakentamismarkkinoita kasvattavat uudet energiatehokkuusvaatimukset. Rakennusten lämmittämisestä johtuvien hiilidioksipäästöjen leikkaaminen on tuskallisen hidasta, jos huomio kohdistetaan vain uuden rakentamiseen.

– Kiinteistöjen uudistumisvauhti on vain prosentti vuodessa, jos se on vain uudisrakentamisen varassa. Avaimet ovat olemassa olevassa kiinteistökannassa ja siellä tehtävissä toimenpiteissä.

Wasenius näkee korjausrakentamisen eniten mahdollisuuksia sisältävänä rakennusalan sektorina.

– Korjausrakentamisen osuus kasvaa Suomessa edelleen. Se on vakaampaa kuin uudisrakentaminen, johon kansantalouden heilahtelut vaikuttavat paljon voimakkaammin. Korjausrakentamisessa ajan hammas luo markkinaa koko ajan suhdanteista riippumatta.

Yritysostoista integraatiovaiheeseen

Consti on kasvanut viime vuosina yritysostoilla hurjaa vauhtia. Se on yhdistänyt 14 korjausrakennusyhtiötä kolmen osakeyhtiön konserniksi. Ennen Waseniusta kesästä 2009 lähtien yritystä veti Antti Korkeela, joka siirtyi joulukuussa hallituksen jäseneksi sekä avainasiakkuuksia kehittämään.

– Antti veti suunnitelman mukaisen perustamis- ja kasvuvaiheen, yhdisti 14 hyvää yritystä ja loi Constin hengen. Hänellä on harvinaista silmää paitsi rakentamiselle, myös liikkeenjohdolle ja ihmisten sitouttamiselle, sanoo Constin hallituksen puheenjohtaja Erkki Norvio.

– Pääfokus ei ole enää yritysostoissa vaan nyt on vuorossa integraatiovaihe, jossa yrityksistä tehdään saumaton kokonaisuus ja yhtenäistetään toimintamalleja ja -kulttuuria, sanoo Wasenius.

Wasenius uskoo, että Constilla on sirpaloituneilla korjausrakentamismarkkinoilla edelleen kasvunvaraa.

– Kukaan ei ole volyymissa tai markkinaosuudessa paljoa muita edellä, vaan kourallinen isoja rakennus- ja talotekniikkayrityksiä on samaa kokoluokkaa. Kasvunmahdollisuudet ovat hyvät, päättää Wasenius.