Henkilöauktorisoinnit umpeutuvat vuodenvaihteessa

Kuva: Pauli Seppälä
Henkiloauktorisoinnit
Isännöitsijöiden ISA-auktorisointi uudistuu. Vuoden 2012 alusta lähtien vanhat henkilöauktorisoinnit ovat poistuneet ja auktorisointeja on enää yrityksillä. Muiden muassa useat valtakunnalliset ketjut ovat hankkineet yritysauktorisoinnin.

Isännöitsijöiden ISA-auktorisoinnin uudistus on loppusuoralla. Uudessa järjestelmässä auktorisoidaan ainoastaan yrityksiä eikä enää lainkaan henkilöitä. Vanhan järjestelmän aikana myönnetut henkilöauktorisoinnit umpeutuvat kuluvan vuoden lopussa.

Jos isännöintiyrityksessä on töissä vanhan järjestelmän aikana henkilöauktorisoinnin hankkineita henkilöitä, mutta yrityksen auktorisointi on jäänyt tekemättä, asian ehtii hoitaa kuntoon ennen määräaikaa.

– Kun asiaan tarttuu alkusyksystä, auktorisoinnin ehtii todennäköisesti saada vuodenvaihteeseen mennessä. Hakemuksen tultua ISAan on sovittava auditointikäynti. Sen jälkeen asia kiertää vielä ISAn toimikunnan ja hallituksen kautta ennen kuin auktorisointi on lopullinen. Yleensä puhutaan kuukaudesta tai parista, kertoo ISAn asiamies, varatuomari Jarmo Asikainen.

Leijonanosa vanhan järjestelmän aikaan henkilöauktorisoiduista isännöitsijöistä työskentelee jo auktorisoidussa organisaatiossa. Näin ollen muutos ei edellytä heiltä aktiivisuutta.

– Yli puolet auktorisoiduista henkilöistä jää auktorisoinnin piiriin yritysten kautta, vahvistaa Asikainen

Useat isännöintialan valtakunnalliset toimijat ovat hankkineet yritysauktorisoinnin.

– Isot ketjut, muiden muassa Realia, OP, Reim ja Avara ovat lähteneet mukaan. Auktorisoituja toimipaikkoja on nyt noin 200 siinä missä aiemmin niitä oli 130–140.

Auditointi ulkopuoliselle taholle

Henkilöauktorisoinnin poistumisen ohella olennainen muutos ISA-auktorisoinnissa on se, että auditointi on siirtynyt ulkopuolisen tahon, Det Norske Veritasin, hoitoon. Aiemmin auditoinneista vastasivat ISAn nimeämät ja kouluttamat henkilöt. Muutoksella tähdätään entistä yhdenmukaisempaan auktorisointiin.

Itse auktorisointikriteerit ovat pääpiirteittäin ennallan.

– Kriteerit eivät ole kovin paljon vähän muuttuneet, ehkä vähän terävöityneet ja yksinkertaistuneet.

Muutokset lisäävät auktorisoitavan yrityksen kuluja Det Norske Veritasin veloituksen verran. Auditoinnit toistuvat kolmen vuoden välein ja ovat kustannuksiltaan noin 1 000–2 000 euroa.

– Kolmelle vuodelle jaettuna se ei kovin paljon ole, mutta tämä voi olla kynnys pienille organisaatioille.

ISA-jäsenmaksu on ennallaan, 250–1 000 euroa yrityksen liikevaihdosta riippuen.

Tavoitteena selkeys

Keskeinen syy auktorisointijärjestelmän uudistamiselle on järjestelmän selkeyttäminen. Isännöintiyrityksen markkinointi saattoi aiemmin olla asiakkaan silmissä epäselvää, koska hänen oli vaikea erottaa ja ymmärtää, onko yritys vai vain määrätty isännöitsijä auktorisoitu.

– Yritysauktorisointiin päädyttiin selkeyden ja yksinkertaisuuden nimissä. Uuden asunto-osakeyhtiölain myötä isännöitsijä voi olla isännöitsijäyritys, joten tämä on tulevaisuuden suuntaus. Taustajärjestöt Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto ovattahtoneet kehittää järjestelmää tähän suuntaan.

ISA teetti alkuvuonna 2011 tyytyväisyyskyselyn uudistuneesta ISA-auktorisoinnista. Kyselyssä kerättiin mielipiteitä kuusiportaisella asteikolla, jonka ääripäät olivat ”erittäin tyytymätön” ja ”erittäin tyytyväinen”.

Vastaajista kaksi kolmesta oli tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen auditoinnin toteutukseen ja tarkoituksenmukaisuuteen, kolmasosa oli melko tyytyväisiä. Myös auditoinnin tuottamiin havaintoihin oltiin keskimääräisesti tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Uudistuneeseen prosessiin oltiin hyvin usein tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä, kun sitä verrattiin vanhaan järjestelmään. Kyselyyn osallistuneista 85 prosenttia koki auktorisoinnin tukevan isännöintitoimintaansa.