Kaikuja Raksalta: Reklamaatioiden lumipalloilmiöt

Ilari_Siekkinen2
Kirjoittaja Ilari Siekkinen on rakennusmestari, joka toimittaa Paikat Kuntoon -tv-ohjelmaa.

”Tieto lisää tuskaa” pätee valitettavan usein myös rakennusalan töiden reklamoinneissa.

Media ja tiedon saannin helppous ovat omiaan lisäämään reklamointia, vaikka siihen ei välttämättä olisi edes tarvetta.

Varsin usein reklamaatiot perustuvat ulkopuolelta tulleisiin ohjeistuksiin, jotka antavat ymmärtää, että olisi syytä reklamoida varmuuden vuoksi.

As Oy:n teettämän remontin lopputuloksen hyväksyttävä taso on usein häilyvä. Osakkailla ei ole selkeää kuvaa eikä tietoa työtuloksen hyväksyttävästä lopputuloksesta.

Yhtiökokouksissa toki kerrotaan, mitä on suunniteltu ja tilattu. Joissain tapauksissa rakennetaan, mikäli mahdollista, ennen työn alkua malli, joka hyväksytään työn toteutuksen laatutasoksi. Se on hyvä juttu se.

Huoneistoihin kohdistuvissa työsuorituksissa reklamaatioiden kirjo on todella valtava ja siihen tulisi puuttua jämäkämmin, myös As Oy:n toimesta.

Moni reklamaation tekijä ei tiedä, mikä on reklamoitavaa ja mikä ei. Mikäli As Oy:n puolesta esimerkiksi valvojan toimesta ei ohjeisteta osakasta reklamoinnin tarpeellisuudesta ja tarpeettomuudesta, pienikin reklamaatio saattaa kasvaa lumipallon lailla. Rakennusurakoitsijaa ei pidetä reklamoinnin asiantuntijana, koska yleinen käsitys on, että urakoitsijan perävalot häviävät tontilta mahdollisimman nopeasti.

Väärin ymmärretty reklamointi aiheuttaa asioiden kärjistyessä myös turhia lisäkustannuksia niin urakoitsijalle, osakkaalle, kuin As Oy:llekin. Turhien reklamaatioiden lisäkustannukset näkyvät ennen pitkää kustannustason nousuna.

Epäselvissä tapauksissa tulisi olla selkeä linja, jotta projektit tulisi hoidettua loppuun asti tasapuolisesti kaikkien osakkaiden kesken. Osakkaiden toimittamien, rakennustyön huoneistokohtaisten vika- ja puutelistojen analysointi tulisi tehdä yhdessä projektin henkilöiden (As Oy / urakoitsijat) kanssa, jotta vältyttäisiin osakkaan ja urakoitsijan väliseltä ”huutokaupalta”. As Oy:n edustajien tulisi tällaisessa tapauksessa kertoa osakkaille rakennuskohteen suunnitelman mukaisen ja hyväksytyn laatutason vaatimukset ja tarvittaessa RYL:n (rakennusalan yleisten laatuvaatimusten) asettamat laatutavoitteet.

Liian usein urakoitsija ja osakas jätetään keskenään riitelemään reklamaatioiden korjaustarpeista. Ei ole ketään, joka puhaltaisi pelin poikki ja kertoisi faktat. Riitainen tapaus päätyy pahimmassa tapauksessa käräjäoikeuteen, vaikka riidan rahallinen arvo olisi lähes olematon. Kun vastakkain sattuu pari ”pääkköä”, jotka ovat katsoneet telkkarista amerikkalaisia oikeudenkäyntejä ja tuntevat mukamas oikeutensa ja ”respektin”, on järjettömyys saanut taas kerran otteen. Jälleen puhumme kustannustason noususta pitkässä juoksussa.

Usein As Oy:n tilaaman remontin lisäksi osakas tilaa urakoitsijalta lisä- ja muutostöitä. Tällaisessa tapauksessa osakas ja urakoitsija ovat sopimussuhteessa.

Näiden tapausten reklamaatioista aiheutuneet erimielisyydet ovat osoittautuneet kaikkein vaikeimmiksi. As Oy:n projektiorganisaatio, valvonnan osalta, pesee usein kätensä koko jutusta. Pahimmassa tapauksessa se ei ohjeista ammattitaidotonta osakasta ollenkaan, koska tästä ei makseta eri korvausta. Tällaiset tapaukset tulisi sisällyttää valvonnan piiriin valvontasopimusta tehtäessä. Säästyisimme monelta turhalta riidalta ja käräjäreissulta. Lisäksi tällainen tapaus ei paranna rakentamisen huonoa mainetta eikä myöskään lisää luottamusta asukkaan ja As Oy:n edustajien välillä.

Osakkaiden reklamaatioiden käsittelyvaiheessa asioiden ollessa jo pattitilanteessa huonoin vaihtoehto on, että mennään kohteelle ihmettelemään vikoja ja puutteita, jotka osakas on kirjannut korjattaviksi, eikä kukaan sano mitään. Kaikki osapuolet odottavat, että joku myöntää virheensä, mikäli sellaista edes on ja maksaa koko p..kan, jotta homma saataisiin pois päiväjärjestyksestä. Valitettavasti tämä menettelytapa aiheuttaa useimmiten pitkän, raskaan ja kalliin tien, ennen kuin päästään läpsäyttämään ”ylävitosta”. Vai onko hiljaisuus myöntymisen merkki?

Vaikka rakennusala rinnastetaan rikolliseen toimintaan yhä enenevissä määrin, olisi kuitenkin hyvä toimia reklamaatioiden perkaamisessa yhteistoimin As Oy:n projektiryhmän, urakoitsijoiden ja osakkaiden kanssa. Olemmehan pienen ihmisen asialla. ” Ei nää mitään helppoja hommia ole.”