Kaikuja raksalta: Asumissuojelu

Ilari_Siekkinen
Kirjoittaja Ilari Siekkinen on tamperelainen rakennusmestari.

As Oy:iden saneerauksissa noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä ja asetuksia, jotka ovat pääosiltaan lakisääteisiä. Työsuojelu on tärkein asia koko rakentamisessa.

Työturvallisuusohjeistus tehdään jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi turvallisuusasiakirjan muodossa. Työturvallisuusohjeistukseen kuuluu kymmeniä erilaisia ilmoituksia, joita urakoitsijat ovat velvollisia täyttämään.

Osa ilmoituksista toimitetaan aluehallintovirastoon. Lisäksi työmaan alkaessa ja työn aikana suoritetaan erilaisia tarkastuksia, joista laaditaan asiaan kuuluvat lomakkeet ja muistiot. Lomakkeet säilytetään työmaalla niille varatussa paikassa, josta aluehallintoviraston tarkastaja, työmaan valvoja ja työmaan turvallisuusorganisaatio helposti löytävät ne tarkastettavaksi.

Työmailla tulee olla työsuojelukoordinaattori, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö, jotka osaltaan varmistavat, että työt suoritetaan työsuojelumääräysten ja asetusten mukaisesti.

Työntekijät perehdytetään työmaahan, josta laaditaan tarvittavat lomakkeet. Työntekijät allekirjoittavat perehdyttämisen jälkeen lomakkeen. Työmaalla työskentelevät ovat velvollisia käyttämään henkilökohtaisia suojaimia.

Henkilökohtaisia suojaimia ovat muiden muassa kypärät, kuulosuojaimet, silmäsuojaimet, pölysuojaimet sekä asianmukaiset värikkäät ja näkyvät työvaatteet.

Lisäksi jokaisella työntekijällä tulee olla veronumerolla varustettu kuvallinen henkilökortti.

Kun turvallisuusasiat ovat kunnossa, niin ei muuta kun piikkaamaan.

Tässä vaiheessa nokkela rakentaja saattaa ihmetellä talossa remontin aikana asuvien työsuojeluasioita. Vai olisikohan ne asumissuojeluasioita?

Valtaosa ihmisistä asustelee kotosalla remontin aikana ja kokee koko remonttihurmoksen, mukaan lukien työstä mahdollisesti aiheutuvat muutokset ja mahdolliset turvallisuusriskit.

Asukkaille ei toimita kypäriä, kuulosuojaimia tai suojalaseja, vaikka he ovat työmaa-alueella, kuten sen tekijätkin. Urakoitsijat jakavat joskus korvatulppia asukkaille.

Asukkaille järjestetään ennen työn alkua informaatiotilaisuus, jossa tulisi kertoa työstä aiheutuvat mahdolliset vaaratilanteet ja muutokset normaaliin asumiseen verrattuna.

Asukkailta ei vaadita erityisiä työturvallisuustoimia työnaikana asumiselle.

Varovaisuuteen kiinteistössä liikkumiseen, toki kehotetaan monessa eri yhteydessä.

Tietääkseni voimassa ei ole lakia tai asetusta asukkaille kohdistuvista työturvallisuustoimista remontin aikana.

Asustellaan lähes kuten ennenkin, vaikka kylppärin lattiassa saattaa olla miehen mentävä reikä.

Ketään ei voi pakottaa lähtemään kotoa, vaikka kuinka remontoidaan ja olosuhteet ovat kuin rakennustyömaalla.

Entäs sitten, jos vahinko sattuu työmaaorganisaation ulkopuoliselle henkilölle?

Ensimmäisenä tutkitaan todella tarkkaan rakentajan/rakennuttajan työturvallisuuden noudattaminen ja mahdollinen laiminlyönti. Hyvä näin.

Alkaa syyllisen haku. Kuka maksaa viulut?

Jos on kuitenkin käynyt niin, että puutteita työturvallisuuden noudattamisesta ei löytynytkään, syyllisen ja korvausten hakeminen mutkistuu. Kuka haastetaan käräjille – onko se As Oy, urakoitsija vai vuokranantaja?

Vakuutusyhtiöillä on toki tarjota erilaisia tapaturmavakuutuksia ihmisille, joiden hankkiminen on vapaaehtoista.

Lapset ja vanhukset ovat kaikkein altteimpia tapaturmille työmaa-alueella liikkuessaan.

Remonttityön aikana rakennuksille joudutaan tekemään tilapäisratkaisuja normaaliin asumiseen verrattuna. Nämä toimenpiteet aiheuttavat väistämättä turvallisuusriskejä.

Putkiremonteissa wc- ja suihkutilat ovat usein rakenneltu tilapäisiksi työmaa-aikaisiksi tiloiksi esimerkiksi rakennuksen kellariin. Tiloihin kulku tapahtuu työmaa-alueella. Kulkureitit ja olosuhteet muuttuvat remontin aikana jatkuvasti työn edetessä. Kulkeminen rakennuksessa voi olla jopa hankalaa.

Julkisivu- ja piharemonteissa kiinteistön piha-alueet ja kulku rakennukseen muuttuvat normaalista tilanteesta koko ajan.

Urakoitsijoilla on velvollisuus tiedottaa remontin aikaisesta turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Remonttityössä tilanteet muuttuvat kuitenkin niin nopeasti, että on mahdotonta tiedottaa ihan kaikkea. Tässäkin kohtaa nousee esiin työnjohdon osuus työmaalla. Työnjohdon tulee olla hereillä koko ajan työmaalla tapahtuvista muutoksista ja ilmoittaa niistä asukkaille ja työntekijöille.

Mikä lääkkeeksi? Millä keinoin parannetaan asumisturvallisuutta remontin aikana?

Remonttihotellimajoitusko?

Paras keino välttää fyysisiä ja henkisiä kolhuja remonttityömailla on muuttaa pois remontin ajaksi. Muuttaminen ei kuitenkaan läheskään aina ole mahdollista, jos ei ole omaisia tai tuttavia, joiden luokse mennä, eikä ole varaa vuokrata tilapäisasuntoa.

Kukapa kotoansa pois haluaisi muuttaa.