Kaikuja raksalta: Koo-Vee-Ärrää ja valvontaa

Ilari_Siekkinen
Kirjoittaja Ilari Siekkinen on tamperelainen rakennusmestari.

Kokonaisvastuurakentaminen on yleistymässä kovaa vauhtia As Oy:iden remonttirintamalla.

Tämä tapa on jo osoittautunut varsin toimivaksi ratkaisuksi useissa tapauksissa. Hankkeen esisuunnittelu ja monet eri suunnittelupalaverit ovat usein aikaan vieviä ja raskaita työvaiheita ennen varsinaisen remontin alkamista. KVR helpottaa tätäkin vaihetta suuresti.

KVR on kuitenkin vielä harvinaisempi tapa remontoinnille. Usein As Oy:t kuitenkaan eivät uskalla antaa ohjaksia koko hankkeen läpiviemiseksi urakoitsijoille ja heidän valitsemille suunnittelijoille, koska ei välttämättä luoteta, että työ tulisi toteutettua hyvää rakennustapaa noudattaen. Epäillään, että urakoitsijat suunnittelijoineen hakevat huonoimman ja halvimman tien päästäkseen maaliin.

Törmäämme jälleen rakennusalan luotettavuus ongelmaan, jonka aiheuttajana ovat alan toimijat.

Ammattitaitoinen isännöinti on onnistuneen KVR-hankkeen avain. Isännöitsijöillä on useimmiten ennalta tiedossa hankkeeseen osallistuvien osapuolten referenssit ja kyky hoitaa KVR-projekteja. Isännöitsijät toimivat As Oy -hallitusten oikeana kätenä tässäkin tapauksessa.

Hankkeen käynnistyessä kuvaan astuu usein valvoja, joka on useimmiten As Oy:n hankkima. Valvoja voi olla myös urakoitsijan hankkima KVR-kohteissa, mutta tietääkseni harvemmin tätä käytäntöä on viljelty.

KVR-kohteen valvojan tulisi olla tosi ammattilainen, joka on tutustunut KVR:ään, rakennusjuridiikkaan, suunnitelmiin, urakoitsijoiden ammattitaitoon, sopimusasioihin, määräyksiin, ohjeisiin ja lupa-asioihin.

Valvojan tulisi toimia As Oy:n osakkaille edustajana, joka ohjeistaa ja toimii alan ammattilaisena, jotta hanke toteutuu sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti.

Huono valvoja saa paljon pahaa aikaa KVR-hankkeenkin toteutukselle. Hankkeen totutuksen aikana ei ole syytä kyseenalaistaa tarpeettomasti toteutusta ja suunnitelmia kaiken tekemisen osalta. Mahdolliset pienet epäkohdat, joita varmasti on tässäkin rakentamisen muodossa, tulisi selvittää ensin urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa ennen kuin hälytetään koko As Oy:n väki paikalle ja näin ollen kylvetään epäilyksen siemenen projektin etenemiselle sekä aiheutetaan turha kaaos. Toki As Oy maksajana päättää mahdollisista muutoksista ja ne asiat tulee käsitellä vaikka työmaakokouksissa remontin ollessa käynnissä.

Mutta miksi ihmeessä valvoja nostaa kissan pöydälle pienimmästäkin asiasta?

Huono valvoja keksii ja etsii etsimällä vikoja ja puutteita, jotka välittömästi provosoiden kuuluttaa koko As Oy:lle, jotta saisi oman egonsa riittävän suureksi, jolloin voisi häpeilemättä laskuttaa As Oy:tä omasta läsnäolostaan projektin ”tärkeimpänä” osapuolena. Tätä ei kutsuta ammattitaidoksi. Tätä kutsutaan ammattituhoksi.

Valitettavan usein on korviini kantautunut tarinoita huonoista valvojista. Miksi KVR-kohteissakin on näin? Vastauksia voi olla useita. Huono valvoja kenties olettaa, että grynderi kusettaa, koska urakoitsija on suunnittelijana ja toteuttajanakin sekä lisäksi urakoitsija mahdollisesti kerää hillotkin himaan. Ehkäpä huonon valvojan mielestä urakoitsijalla on oltava luuranko kaapissa. Perinteisissä kilpailu-urakoinneissa valvoja on usein mukana jo suunnitteluvaiheessa. Mikään ei estä, että KVR-hankkeen valvoja tulisi mukaan jo suunnitteluvaiheessa kertomaan omia näkemyksiänsä projektin aukottomalle toteutukselle. Valvojan valinnassa kannattaa olla tosi tarkkana, jotta remontit etenisivät asiallisesti hyvässä ja rakentavassa hengessä.

KVR-remontit ovat kuitenkin pääosin onnistuneet hyvin. KVR:n keskimmäinen sana, vastuu, on jakamaton KVR-projektissa, koska se on kokonaan (KVR:n ensimmäinen sana = kokonais) hankkeeseen ryhtyneen urakoitsijan, jonka nimi on sopimuksessa, vastuulla. Tilaajan ei tarvitse laatia useita eri sopimuksia eikä miettiä rakentamisen eri osapuolten vastuita ja takuita.

KVR sopii lähes kaikkiin korjausrakentamismuotoihin. Ammattitaitoiset ja kehitystä seuraavat urakoitsijat ovat kehittäneet toimivia yhteistyökytköksiä hankkeisiin osallistuvien osapuolten kanssa, jolloin KVR-valmius on tarvittaessa käytettävissä. Tämä onkin hyvin huomionarvoinen asia, koska monet korjaushankkeet vaativat pikaisen suunnittelun ja toteutuksen. Tämä seikka tulee nousemaan hyvin tärkeäksi varsinkin putkistosaneerausten osalta, koska korjaustarve ylittää jo nyt ammattimaisten suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden saatavuuden. Putkistot tulevat hajoamaan käsiin Suomen maassa suuressa ennen kuin ne ehditään peruskorjata. Tähän vaivaan KVR olisi hyvä lääke. Kannattaa siis toimia ajoissa ettei ehdi lirahtaa.