Kaikuja Raksalta: Myötävaikuttaminen rakennusurakassa

Ilari_Siekkinen2
Kirjoittaja Ilari Siekkinen on rakennusmestari, joka toimittaa Paikat Kuntoon -tv-ohjelmaa.

Remonttityömaalta kuuluu kaikuja myötävaikuttamisesta ja siihen kuuluvista velvollisuuksista.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 98) on määritellyt melko kattavasti myötävaikutusvelvollisuuteen kuuluvat asiat, varsinkin tilaajan osalta. Myötävaikuttaminen ja siihen liittyvät velvoitteet on kuitenkin kaikkien sopimuspuolien yhteinen asia.

Rakennushanke on joukkuepeli, jossa sopijapuolten tulisi pelata samalla puolella eli samaan maaliin. Eri puolille ajautuminen aiheuttaa taisteluasetelman, ja ennen pitkää joku istuu jäähyllä – pahimmassa tapauksessa jopa pelikiellossa.

Käytännössä varsin usein törmätään siihen, että myötävaikutusvelvollisuutta ei osata sisäistää eikä ymmärretä, tai ei haluta ymmärtää. Myötävaikuttamisvelvollisuus käsitetään jopa myötätuntona, joka tosin sekin on sinänsä varsin tärkeä työkalu onnistuneelle rakennustyölle.

Vaikkakin ystävällisesti hymyilevät, kohteliaat hankkeen osapuolet täyttävät myötätunnon tuntomerkit, niin valitettavasti tällä seikalla ei ole suuremmin juridista merkitystä.

Myötätunnolla ja käyttäytymisellä on todella suuri merkitys varsinkin remonttityömaiden kolmansiin osapuoliin eli asukkaisiin ja osakkaisiin, jotka loppukädessä kuitenkin maksavat koko potin. Positiivinen vuorovaikutus ”pienen ihmisen” (osakas) kanssa lisää hankkeen osapuolien välillä keskinäistä luottamusta ja helpottaa osapuolten yhteistoimintaa rakennuskohteilla.

Osakkailta ja asukkailta emme voi kuitenkaan vaatia myötävaikutusvelvollisuuden täyttämistä, vaan sen hoitaa tilaajapuolelta As Oy:n hallitus, isännöinti ja valvonta, jotka edustavat, tätä ”pientä ihmistä”.

Myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyöntejä joudutaan aika-ajoin käsittelemään oikeusistuimissa. Tänä päivänä, kun esimerkiksi linjasaneerausrakentaminen käy kuumana, on entistä tärkeämpää palauttaa mieliin myötävaikuttaminen ja siihen liittyvät velvollisuudet. Pahimmassa tapauksessa urakka voidaan keskeyttää, mikäli myötävaikuttamisvelvollisuus on laiminlyöty.

Käsittelemälleni aiheelle ei löydy yksiselitteisiä mittaustapoja. Emme voi sanoa, että jonkun sopijapuolen velvollisuus on jollain kellonlyömällä täytetty, varsinkin jos urakka on kesken.

Oikeustieteen kandidaatti Harri Vehviläinen kiteyttää tilaajan myötävaikutusvelvollisuutta seuraavasti:

Tilaajan tulee toimittaa urakkaan liittyvät, toteuttamiskelpoiset suunnitelmat urakoitsijan käyttöön hyvissä ajoin ja mahdollisimman täydellisinä jo urakkalaskentavaiheessa. Lisäksi mahdolliset tilaajan omat hankinnat tulee toimittaa työmaalle, siten ettei tilaajan toimet vaikuta urakan toteuttamisaikatauluun.

Tilaajan tulisi myös hankkia projektille ammattitaitoinen valvoja, joka valvoo, että urakkaan liittyvät työt tulevat toteutetuksi suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Urakan aikaiset muutokset ja lisäykset tulisi myös viipymättä huomioida valvojan ja urakoitsijan toimesta.

Työn aikana ilmenneet lisäykset ja muutokset vaikuttavat lähes poikkeuksetta, kustannuksiin ja aikatauluun, jotka tulisi kirjata viipymättä työmaakokouspöytäkirjoihin.

Tilaajan tulee myös urakoitsijavalinnoissa jo urakkakilpailuvaiheessa varmistua, että urakoitsija riittävän kokenut ja ammattitaitoinen, joka pystyy toteuttamaan hankkeen.

Urakoitsijan myötävaikutusvelvollisuudesta Vehviläinen kertoo seuraavaa:

Urakoitsijan tulee noudattaa sopimusta, aikataulua ja suunnitelmia.

Mikäli urakoitsija huomaa työnaikana, ettei työtä voida suorittaa suunnitelmien mukaisesti, tulee sen viipymättä kirjauttaa muutoksia koskevat asiat ja ilmoittaa tilaajalle tehdyistä havainnoistaan.

Hyvään rakentamistapaan ja myötävaikutusvelvollisuuteen sisältyy, että kokeneen ja ammattitaitoisen urakoitsijan tulee ilmoittaa eteen tulleista muutoksista. Näillä voi olla suuri merkitys lopputulokseen, kustannuksiin ja aikataulun toteutumiseen.

Mikäli urakoitsija ei ilmoita em. huomioistaan ja yrittää hyötyä tätä kautta, tällöin urakoitsija laiminlyö velvoitteensa.

Linjasaneerauksissa urakoitsijan tärkeä myötävaikutusvelvollisuus, kohdistuu paikalla oleviin asukkaisiin ja osakkaisiin, jotta heidän työnaikainen asuminen olisi asumiskelpoista, kaikkine työnaikaisineen erikoisjärjestelyineen.

Urakkasopimukseen tehdään aina omat ehtonsa. Kaikilta muilta osin noudatetaan Yleisiä sopimusehtoja.

Hyvä joukkue saavuttaa parhaiten halutun tuloksen pelaamalla yhteispelillä samaan maaliin.

Hyvä myötävaikuttaja toimii kaikkien edun ja projektin onnistumisen puolesta eikä pelkästään tuijota sitä, että ”kuinka minä pääsisin kaikkein vähällä läpi tästä hommasta” ja saisin ” fyrkat himaan”.

Tällä ajattelumallilla joudutaan varsin nopeasti ”vilttiketjuun”.

Kirjoittaja työskentelee työpäällikkönä Näsin Vesijohtoliike Oy:ssä ja toimittaa Paikat Kuntoon -tv-ohjelmaa.