Kaikuja raksalta: Tietoa vai tuskaa?

Ilari_Siekkinen

Kirjoittaja Ilari Siekkinen on rakennusmestari, joka toimittaa Paikat Kuntoon -tv-ohjelmaa.

Remonttityömaan asuntokohtaisen tiedottamisen kohdalla ei voida sanoa että ”tieto lisää tuskaa”. Tässä kohtaa voisi vaikka todeta, että tiedottomuus tekee sitä.

Remontin eteneminen ja tieto siitä on kaikkien osapuolten yhteinen asia. Putkiremontti, monista eri remonttimuodoista, vaatii ehkä kattavimman tiedottamisen. Käsittelen tässä tarinassa työnaikaista tiedottamista.

Työnaikainen tiedottaminen on lähes sataprosenttisesti urakoitsijoiden hommaa. Näinhän sen pitää tietenkin olla, koska urakoitsijat ovat asian ytimessä, kun piikkauskoneiden sulolaulu raikuu.

On olemassa ennalta suunniteltua tiedottamista ja työn edetessä esiintyvää tiedottamista, johon ei ennalta voi varautua. Työn aikana esiin tuleva tiedotettava asia on yleensä jokin remontin aikana esiin tuleva työvaihe tai muutos, johon ei ole voitu ajallisesti, ja mahdollisesti taloudellisesti, etukäteen varautua. Näitä muutoksia voivat olla esimerkiksi vanhojen vesi-, sähkö- ja/tai lämpöjohtolinjojen löytyminen timanttiporan reitiltä, vanhan hormin hajoaminen kokonaan sitä työstettäessä, kellarin lattian alta löytyvä kallio, johon on suunniteltu uusi pohjaviemäri, kylpyhuoneen vanhan, ohuen, tiilisen väliseinän hajoaminen, kun pinnoitteita puretaan. Ja vaikka mitä mielenkiintoista.

Näitä ennalta-arvaamattomia tapauksia ei aina oikein ymmärretä. Tähän olisikin syytä paneutua tiedottamisessa jo ennen urakan alkua, etteivät yllätykset tule ihan puskista. Viimeistään asukasinfossa tulisi kertoa remontin aikana mahdollisesti esiin tulevista yllätyksistä.

Tärkeimmiksi tiedotettaviksi asioiksi remontin aikana on koettu aikatauluun liittyvät asiat. Negatiivisin aikatauluun liittyvä tiedote on tietysti valmistumisen viivästyminen. Viivästymiseen voi olla lukuisia eri syitä, mutta siitä kertominen osakkaille ja asukkaille onkin oma taiteenlajinsa. Urakoitsija on tietenkin suurennuslasin alla tässä tapauksessa, kun syyllistä etsitään. Kuitenkin viiveen syy saattaa olla myös täysin riippumaton urakoitsijan toimista.

Mikäli työn aikana havaitaan joitain epäkohtia esimerkiksi rakennuksen rakenteissa, jotka eivät vastaa suunnitelmissa esitettyjä ja niiden saattaminen hyvän rakennustavan mukaiseen tasoon vie aikaa enemmän kuin ennalta toimitetussa aikataulussa ilmene, olisi syytä herätä välittömästi ja laatia tieto asiasta kaikille osapuolille.

Tässä tapauksessa paras tapa tiedottaa olisi laatia yhdessä urakoitsijoiden valvojan, isännöitsijän ja suunnittelijoiden kanssa tiedote, josta ilmenee, ettei viiveen aiheuttaja ole projektin osapuolet, vaan rakennus itse on ”syyllinen”. Suunnittelijoiden on suunniteluvaiheessa usein mahdoton tietää olemassa olevia rakennuksen rakenteita läpikotaisin ja siellä olevia vanhoja sähkö- ja putkivetoja. Näin on varsinkin, jos vanhoja dokumentteja ei ole suunnitteluvaiheessa käytettävissä tai ne ovat puutteellisia.

Entinen urakoitsija totesi, että ”hyvällä tiedottamisella saa paljon anteeksi!” Mikäli tämä oli urakoitsijan ainoa hyve, niin en ihmettele, että hän on entinen.

Tiedotteiden tulee olla lyhyitä ja jämäköitä. Turhia tekniikkaan viittaavia sanoja tulee välttää. Tiedotteiden runsas lukumäärä ei välttämättä ole hyvä asia, koska tiedotteiden teho laskee, kun niitä tipahtelee postiluukusta jatkuvasti. Tässäkään tapauksessa ei siis määrä korvaa laatua. Ihmiset eivät halua välttämättä lukea kaiken maailman lappuja joka päivä.

Jotkut asukkaat eivät lue minkäänlaisia lappuja koskaan eivätkä osallistu minkäänlaisiin infotilaisuuksiin. Näille ihmisille remontin luonne ja kaikenlainen remontin aikainen muutos tulee puskista ja aiheuttaa usein turhia kysymyksiä ja valituksia.

As Oy:n hallitusten tulisi yhtiökokouksissa selvittää tarkkaan remonttien sisällöt osakkaille. Remonttien sisältö saattaa jäädä jossain tapauksissa taka-alalle, mikäli pääpaino remonttikeskusteluista kohdistuu remontista aiheutuviin raha-asioihin.

Paras remonttityön tiedote toimitetaan suullisesti ennen työn alkua infotilaisuudessa, ja sama tarina toimitetaan aloitustiedotteena kirjallisena osakkaille ja asukkaille.

Tässä tiedotteessa käsitellään työvaiheet, aikataulut, yhteyshenkilöt ja asukkaiden tarvittavat työn aikaiset toimenpiteet.

Epätietoisuus jää kuitenkin usein vaivaamaan. Asuntokohtainen aloituskatselmus onkin välttämätön toimenpide ennen kuin työt käynnistetään huoneiston osalta. Tällöin voidaan osoittaa jokaisen huoneiston osalta remontin marssijärjestys.

Aloituskatselmuksesta tulee tehdä lisäksi jämäkät muistiinpanot, jotka palvelevat ohjeistuksina remontin kaikkia osapuolia.

Tiedotteita voidaan toimittaa sähköisestikin. Valitettavasti kaikilla asukkailla ei ole käytössään vempainta, josta niitä voi lukea. Vanhemmat asukkaat, joita asustelee runsaasti as oy -muotoisessa asumismuodossa, vierastavat sähköistä viestintää.

Itella on luvannut toimittaa paperiset tiedotteet perille. Lisäksi tiedotteita voidaan kiinnittää porrashuoneisiin, oviin ja ilmoitustauluille.

Jotkut asunto-osakeyhtiöt ovat ottaneet käyttöönsä remontinaikaiset web-sivut, joista voi kirjautumalla lueskella tiedotteita. Tämä palvelu tulee varmaankin yleistymään tulevaisuudessa.

Joidenkin ihmisten mielestä ei tiedoteta tarpeeksi tai tiedotteet tulevat liian myöhään. Näin varmaan on useissa tapauksissa. Valtaosa kansakunnasta asustelee asunto-osakeyhtiössä. Tähän joukkoon osuu melkoinen määrä erilaisia kansalaisia. Jokaista remontin ”uhria” emme pysty tiedottamaan tyytyväiseksi mitenkään. Varsinkin, kun esimerkiksi putkiremontin luonne on kirpaiseva, kun rahaa palaa kymppitonneja/asunto. Pelkkä lähtöasetelma putkiremontille saattaa olla jo niin vaikea joidenkin osakkaiden mielestä, että sen tuottamaa tuskaa ei tiedottamisella paranneta.

Kun remontin osapuolilla on asenne kohdallaan, niin tiedottaminenkin sujuu huomattavasti helpommin – työn etenemisestä puhumattakaan.

Tiedote: ”Korjausrakentamisella pyritään pitämään maamme rakennuskanta kunnossa sekä luomaan asukkaille terveellinen ja turvallinen asuminen ja päivittämään rakennuksen vanha tekniikka tämän päivän tasolle”.