Kulkuväylästä oma piha

aita
Aita rajaa pihan kulkuväylän sijaan omaksi, yksityiseksi tilaksi.

Pihan sulkeminen portilla ja aidalla on varteenotettava ajatus erityisesti keskustojen taloyhtiöissä. Näin pidetään poissa häiriköt ja ilmaisen pysäköintipaikan metsästäjät sekä tehdään pihasta oma alue yleisen jalankulkuväylän sijaan. Nykyaikaisen automaattiportin ohjaus käy vaivatta esimerkiksi kännykällä.

Taloyhtiön pihan turvallisuuteen vaikuttaa keskeisesti rakennuksen sijainti. Pienen paikkakunnan laitakulmilla uhat ovat harvassa. Sen sijaan suurten asutuskeskusten keskusta-alueilla ja niiden liepeillä motiiveja pihan suojaamiseen useita.

Sulkemalla piha aidoin ja portein pidetään ulkopuolella alkoholistit, töhrijät ja muut häiriköt, katkaistaan pihan poikki kulkeva vilkas oikopolku ja lopetetaan luvaton pysäköinti. Pihan sulkeminen on paitsi konkreettisilta uhilta suojautumista, myös alueen psykologista rajaamista. Suljettu piha muuttuu puolijulkisesta alueesta yksityisalueeksi, omaksi pihaksi.

Omakotitaloudet ovat alkaneet panostaa turvavarusteluunsa tällä vuosituhannella entistä enemmän. Syytä on sekä laitteiden laskeneissa hinnoissa että turvattomuuden – tai ainakin turvattomuuden kokemuksen – lisääntymisessä.

Suomen suurimman aita- ja porttitoimittajan, Pur-Ait Oy:n, toimitusjohtajan Jukka Vuorisen mukaan taloyhtiöpuolella pihan suojaamiseen on aktivoiduttu toistaiseksi vain marginaalisesti, mutta kuitenkin havaittavasti.

– Automaattiporttien menekki taloyhtiöihin on lisääntynyt jonkin verran, arvioi Vuorinen.

Gsm-ohjaus yleistyy

Portin käyttöä helpottaa merkittävästi kauko-ohjauksella toimiva automatiikka. Näin kulku autolla onnistuu ovea avaamatta.

Yleistyvä ominaisuus on gsm-ohjaus. Siinä portti avautuu puhelinsoitolla ennalta määrätyistä numeroista. Porttia ei siis voi avata soittamalla väärään numeroon. Kauko-ohjaimella toimivaan radio-ohjaukseen verrattuna gsm-ohjauksen etu on, että sillä portin voi avata mistä vain esimerkiksi vieraille.

– Viimeisimmissä versioissa gsm-järjestelmään on yhdistetty kulunvalvonta. Nettiliittymän kautta voi ylläpitää sallittuja puhelinnumeroita ja saada myös tietoa siitä, kuka ja koska on avannut portin.

Isännöitsijän työtä tämä helpottaa, sillä sisään tai ulos muuttavien asukkaiden kulkuoikeuksien hallinta ei vaadi fyysisten tunnisteiden siirtelyä.

Automaattiportin ohjauksessa on mahdollista hyödyntää mitä tahansa markkinoilla olevaa järjestelmää, mainittujen vaihtoehtojen lisäksi vaikkapa sormenjälkitunnistusta.

– Portille ei ole väliä, mistä aukaisuimpulssi tulee. Usein taloyhtiöllä on yhteistyökumppanina lukkoliike, joka toimittaa avausmekanismin.

Porttihanke osaksi lukkoremonttia

Automaattiportin asentaminen on taloyhtiössä usein järkevää kytkeä kokonaisvaltaiseen lukkoremonttiin. Kun hankkeet toteutetaan samalla kertaa, ovien ja porttien ohjaus on helppo järjestää toimivaksi kokonaisuudeksi.

Portti voidaan liittää myös olemassa olevaan, sähköisesti ohjattuun kulunvalvontaan.

– Pelkästään porttia tai puomia varten ei välttämättä kannatta hankkia kulunvalvontaohjelmaa ja lukijoita, koska ne ovat kohtuullisen hintavia. Mutta jos talon ovissa on käytössä sähkölukot ja niistä kuljetaan kulkukorteilla, valmis systeemi kannattaa viedä porteille asti, huomauttaa Vuorinen.

Automaattiportti gsm-ohjauksella maksaa ennen arvonlisäveroa noin 5 000–6 000 euroa. Lisäkustannuksia saattaa aiheuttaa sähköjen vetäminen, jos kaapeli on kaivettava pihan läpi maahan.


Hätätilanteisiin varauduttava

Portilla on mahdollista myös laskea taloyhtiön turvallisuustasoa. Tämä tulee kyseeseen, jos portti sulkee pelastustien eikä aluepelastuslaitoksen kanssa sovita, miten siitä kuljetaan hätätilanteessa.

Riskienhallintapäällikkö Jarkko Jäntti Keski-Suomen pelastuslaitokselta kertoo, että valitettavasti taloyhtiöiden lukitut portit aiheuttavat toisinaan ongelmia.

– Näin ei saisi koskaan käydä, mutta silloin tällöin putkahtelee esiin tapauksia, joissa auto joudutaan jättämään kauemmas kuin olisi tarpeellista. Ongelma ei koske niinkään paloautoja, koska niissä on voimaa mennä portista läpi. Mutta sairaankuljetusajoneuvoilla olisi päästävä pelastustieksi merkittyä väylää pitkin porrastasanteiden luo.

Automaattiporttien sähköinen ohjaus voidaan ohittaa avaimella. Tyypillisin tapa varautua hätätapauksiin on jättää vara-avain talon seinässä sijaitsevaan putkisäiliöön. Avaimen toimittaminen esimerkiksi paloasemalle on hyödytöntä, sillä pelastusajoneuvoja on lukuisia ja sellainen voi saapua paikalle mistä vain. Eikä valtavan avainarsenaalin kuljettaminen olisi edes yhdessä autossa realistinen ajatus.

Jos taloyhtiön pelastustien eteen laitetaan portti, on selvitettävä aluepelastuslaitoksen kanssa, miten hätätilanteessa toimitaan.

– Paras vaihtoehto on, että pelastusteitä ei suljettaisi. Jos näin on kuitenkin pakko jonkin suuremman haitan on vuoksi tehdä, tulee ottaa yhteyttä lähimpään pelastuslaitoksen paloasemaan ja sopia käytännön järjestelyistä, muistuttaa Jäntti.