Laserkeilaus vähentää työmaalla säveltämistä

Kuva: ProSolve Oy
laserkeilaus
Rakennuksen jokainen tila kuvataan laserkeilauksella erikseen ja kuvat yhdistellään tietokoneella yhdeksi tiedostoksi, jonka avulla voidaan tarkastella kiinteistöä 3D:nä. Laserkeilaus soveltuu mallinnukseen sekä ulko- että sisätiloissa.

Vanhan rakennuksen piirustukset ovat yleensä vähän sinne päin ja liian epäluotettavia remontin suunnitteluun. Perinteisesti rakennus on mitattu käsipelillä, mutta laserkeilaus mullistaa tilanteen.

Korjaustyön suunnittelussa törmätään toistuvasti samaan asiaan: vanhat piirustukset ja reaalitodellisuus eivät kohtaa. Ilmiö on tuttu kaikessa vanhojen rakennusten korjaamisessa.

– Perinteisessä tavassa tehdä esimerkiksi julkisivuremontti tai linjasaneeraus tarkastetaan ensin rakennuksen kuvat ja huomataan, että niiden perusteella suunnittelua ei voi tehdä. Valtaosassa 70-luvulla tai aiemmin rakennetuista kerrostaloista on tyyppipiirustukset ja käytännössä asiat on ratkaistu työmaalla monesti eri tavalla. Piirustuksiin verrattuna on metrinkin suuruisia heittoja, kertoo toimitusjohtaja Janne Salmela ProSolve Oy:stä.

Koska piirustukset eivät pidä paikkaansa, on tehtävä uudet.

– Joku lähetetään kiertämään rakennusta mittanauhan kanssa ja mittailemaan seinien paikat, ja tällä perusteella piirretään uudet kuvat.

Elämme avaruusaikaa, joten onko suurpiirteinen käsipelillä mittailu todellakin paras tapa toimia? Esimerkiksi teollisuuslaitosten korjaussuunnittelussa ja maaston korkeuskartoituksessa on käytetty jo pitkään laserkeilaus-menetelmää. Salmela kertoo ProSolve Oy:n laserkeilanneen ensimmäiset taloyhtiökohteet Jyväskylän seudulla kesällä 2013.

– Menetelmää on käytetty erilaisissa teollisuusprojekteissamme jo vuodesta 2006 lähtien.

Tuloksena 3D-kuva koko kohteesta

Laserkeilaus tapahtuu siten, että jalustalle asetettu keilain sijoitetaan huoneeseen tai vastaavaan mallinnettavaan tilaan ja käynnistetään, jolloin laite pyörii akselinsa ympäri ja mittaa etäisyyden jokaiseen näkemäänsä pisteeseen. Tuloksena kohteesta saadaan kolmiulotteinen kuva, jonka mittatarkkuus on muutaman millin luokkaa.

Keilain ei ole läpivalaisulaite vaan näkee ympäristönsä samalla tavalla kuin ihmissilmä. Tila mallinnetaan useasta eri kohdasta siten, että kuvat yhdistelemällä syntyy kattava kokonaisuus.

– Koko kerrostalon kuvaaminen laserkeilauksella kestää pari kolme päivää ja suunnilleen saman verran menee siihen, että kuvat yhdistellään toimistotyönä. Samassa ajassa, missä rullamittamies kävelisi rakennuksen ympäri, koko rakennus kaikkine yksityiskohtineen on 3D:nä yhdessä tiedostossa.

Mittatarkka aineisto antaa hyvän pohjan jatkosuunnittelulle eri suunnitteluryhmille.

– Normaalisti sähkösuunnittelijan, lvi-suunnittelijan, rakennuttajan ja muiden projektin toimijoiden on kaikkien käytävä kohteessa tekemässä omat selvityksensä. Jos kohde laserkeilataan, kaikilla on käytettävissään kohteesta tarkka aineisto toimisto-oloissa ja työ- sekä matkapäiviä jää pois.

Elementtien valmistus polven päältä tehtaalle

Linjasaneerauksiin on perinteisesti kuulunut paljon työmaalla tehtävää työtä. Putkia on taivuteltu sopiviksi niin sanotusti polven päällä, koska työn tekeminen ennalta tehtaalla on ollut mahdotonta piirustusten puuttuessa.

Kun rakennuksesta saadaan laserkeilauksella tarkat mitat, tilanne muuttuu.

– Teollisuudessa on taivutettu iät ajat putkia koneellisesti tehtaalla. Kustannus on murto-osa työmaalla käsin tehtyyn verrattuna mutta laatu on eri luokkaa kuin kerrostalon vintillä tehtäessä. Tähän asti linjasaneerauksissa ei ole voitu valmistaa putkia tehtaalla, koska riittävän tarkkaa tietoa liitospintojen ja putkilinjojen sijainnista ei ole ollut. Laserkeilaamalla saadaan tarvittava tieto ja elementit voidaan tehdä valmiiksi.

Liitokset työmaalla käsin hitsattaessa jokainen liitos on ensinnäkin tuntityönä veloitettava kustannuserä. Toisekseen liitoskohta on pitkässä juoksussa aina riskirakenne verrattuna liitoksettomaan rakenteeseen, jollainen tehtaalla taivutettaessa saavutetaan.

– Liitoskohtien määrä vähenee jopa 70 prosenttia.

Helppotajuista kuva-aineistoa asukkaille

Salmela sanoo laserkeilauksen olevan teollisuudessa arkista rutiinia. Menetelmän yleistymiselle taloyhtiöiden projekteissa ei ole muuta estettä kuin tietämättömyys ja jähmeät asenteet.

– Valitettavan suuri osa asuinkiinteistöpuolen korjauksista suunnitellaan edelleen 2D:nä, jonka visuaalinen ymmärrettävyys on heikkoa.

Laserkeilauksella saatavan datan perusteella kohteesta voidaan mallintaa 3D-kuva. Sen yksityiskohtia muokkaamalla on mahdollista vertailla vaikkapa julkisivun värivaihtoehtoja ja kylpyhuoneen erilaisia laattoja.

– Meillä on parhaillaan aluillaan julkisivuremonttihanke, jossa kohde laserkeilataan ja koko suunnittelu tehdään 3D-ympäristössä. Lopputulemana on havainnolliset kuvat, joista asukkaat näkevät etukäteen, miltä talon julkisivu ja oma parveke näyttää remontin jälkeen.

Laserkeilaus maksaa noin 20 euroa tilaa, esimerkiksi vaatehuonetta, kohti. Keskikokoisen huoneiston keilaamisen hinta liikkuu sadan euron tienoilla.

Menetelmää voidaan hyödyntää putki- ja julkisivuremonteissa sekä ylipäänsä missä tahansa hankkeissa, joissa tarvitaan mittatarkkoja 3D-kuvia.