Mittarit rikki?

Kuva: Vesa Toivanen
mittarit_rikki
Kuvassa As Oy Särkiniemen Hakan patteriventtiili ennen ja jälkeen vedenkäsittelylaitteen asentamisen. Kyseessä on kaksi eri venttiiliä, joista toinen poistettiin laitteen asentamisen yhteydessä ja toinen jätettiin verkkoon testimielessä. Puhtaan venttiilin lähtötilanne oli vastaava kuin likaisen.

Kuopiolaistaloyhtiössä vedenkäsittelylaite puhdisti patteriverkoston ja laski energiankulutusta niin, että kaukolämpöyhtiö arveli mittarien olevan hajalla.

Kuopiolainen As Oy Särkiniemen Haka sai kolme talvea sitten erikoisen yhteydenoton. Paikallisesta kaukolämpöyhtiöstä soitettiin ja arveltiin, että kiinteistön mittareissa on jotain häikkää. Kaukolämmön kulutus oli nimittäin pudonnut huomattavasti.

– Kuopion Energia kävi kalibroimassa mittarit ja huomasi, ettei niissä ollut mitään vikaa. Heitä kiinnosti kovasti, mistä tässä oikein oli kysymys, muistelee taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Ari Miettinen.

Tässä vaiheessa lukijaakin varmasti kiinnostaa, mistä oli kyse.

Kolme kerrostaloa käsittävän Särkiniemen Hakan energiankulutus putosi noin viidenneksellä sen vuoksi, että kiinteistön lämmitysverkostoon oli asennettu vanhoja tukkeumia poistava sekä uusia ennaltaehkäisevä vedenkäsittelylaite.

”Välttämätön” linjasaneeraus

Aiemmin taloyhtiössä kärsittiin lukemattomista kerrostaloista tutuista ongelmista. Lämmitysverkosto oli tukkoinen, minkä vuoksi lämmitys oikutteli ja lämpötilat heittelivät sen mukaan, missä päässä lämmityskiertoa huoneisto sattui sijaitsemaan.

Kiinteistössä teetettiin putkiston kuntotutkimus tunnetulla valtakunnallisella yrityksellä. Sen mukaan ainoa vaihtoehto oli pikainen hankesuunnittelun käynnistäminen linjasaneerausta varten.

Sähkötöiden johtajana työskentelevä ja muun muassa Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton teknisessä asiantuntijaryhmässä istuva Miettinen ei niellyt tuloksia purematta.

– Itselläni on sähkölaitteistojen kuntotutkijan pätevyys ja kun olin saanut aineiston käsiini, tunnin kuluttua olin vakuuttunut, että tekijällä ei voi olla minkään alan kuntotutkijan pätevyyttä ja tutkimus on virheellinen. Sen asetti kyseenalaiseen valoon esimerkiksi se, että valurautaputkia ei ollut eroteltu muoviputkista mitenkään. Arvio perustui puhtaasti rakenteiden ikään. Lopulta selvisikin, että pätevöityneenä esiintyneellä kuntotutkijalla oli takanaan parin viikon ilmastointipuolen kurssi.

Laitteet sekä käyttövesipuolelle että lämmityskiertoon

Taloyhtiössä päätettiin ottaa aikalisä ja teettää uusi kuntotutkimus VTT:llä. Samaan aikaan Miettinen selvitti, voisiko lämmitysverkoston toimintaa parantaa ja elinkaarta pidentää jollakin keinolla.

Hän tutustui messuilla magneettikenttää hyödyntävään Bauer Pipejet -vedenkäsittelylaitteeseen, jonka luvattiin poistavan suljetuista kierroista ja käyttövesijärjestelmistä jo syntyneitä kerrostumia sekä ehkäisevän uusien kerrostumien syntymistä. Hän oli yhteydessä useisiin kymmeniin referenssikohteisiin ja vakuuttui laitteen toimivuudesta.

– Mistään muusta laitteesta ei ollut vastaavaa tietoa käyttäjäkokemusten osalta. Todellisissa käyttöympäristössä hyvät ja huonot puolet paljastuvat ja kun palaute oli järjestään positiivista, se vakuutti.

Vedenkäsittelylaitteet asennettiin sekä lämmityskiertoon että käyttövesipuolelle. Laitteisto laitettiin talossa kenttäkokeeseen, jossa muut muuttujat nollattiin.

– Mitään muita toimenpiteitä kuin laitteen asennus ei tehty. Jotta jonkin asian vaikuttavuutta voidaan arvioida, muutoksia on tehtävä vaiheittain. Jos samaan aikaan tehtäisiin muita asioita, yksittäisen toimenpiteen vaikutusta kokonaisuuteen olisi vaikea arvioida.

Energiankulutus alas ja tippuvat hanat kiinni

Miettinen kertoo, että lämmityksen tukkoisuus ja siitä juontuneet ongelmat helpottivat ensimmäisen syksyn aikana, mikä johti aiemmin mainittuun kaukolämpöyhtiön yhteydenottoon. Ainoa täydentävä toimenpide oli, että lämmityksen menoveden lämpötilaa laskettiin, koska vanhoilla säädöillä huoneistot olisivat lämmenneet liian kuumiksi.

Esimerkiksi vuonna 2007 ennen vedenkäsittelylaitteen asentamista kaukolämmön kulutus oli helmikuussa 225,1 megawattituntia. Vuoden 2011 helmikuu oli säiden puolesta käytännössä identtinen, mutta kulutus oli nyt enää 182,4 megawattituntia.

– Nykyisin ollaan siinä tilanteessa, että taloyhtiön normeerattu kaukolämmön kulutus on laskenut 27,5 prosenttia, kertoo Miettinen.

Käyttövesipuolella verkoston puhdistumisen vuoksi hanojen tippuminen on loppunut ja vesikalusteiden toimiminen kauttaaltaan parantunut.

Kuoletusaika puoli vuotta

Käyttövesiverkoston ja lämmityskierron vedenkäsittelylaitteiden yhteishinta oli noin 15 000 euroa. Ne maksoivat itsensä suunnilleen puolessa vuodessa.

– Vuositasolla säästömme ovat kaiken kaikkiaan noin 30 000 euroa. Kaukolämmön kulutuksen laskun lisäksi myös vedenkulutus on pienentynyt. Vesikalusteiden huoltotarpeen vähenemistä näissä luvuissa ei ole otettu vielä huomioon.

Bauer Watertechnologyn mukaan nykyisin käyttövesi- ja lämmityspuolen laitteet 50 huoneiston taloyhtiöön maksavat yhteensä 18 000 euroa.

Lämmityskauden ulkopuolella Miettinen on laittanut putkimiehen ottamaan lämmityslinjasta pätkiä pois sen tutkimiseksi, miten putkien puhdistuminen on edennyt. Myös pattereita on irrotettu.

Miettinen sanoo, että muutos näkyy selvästi varsinkin patteriventtiileissä. Kaiken kaikkiaan As Oy Särkiniemen Hakassa vedenkäsittelylaite ylitti odotukset.

– Saimme enemmän kuin osasimme hurjimmissa kuvitelmissamme odottaa. Laitteen luvattiin mahdollistavan merkittävän energiansäästön, mutta sitä ei luvattu varmaksi. Meidän taloyhtiössämme tulokset ovat olleet vakuuttavia.

Välttämättömäksi luultu linjasaneeraus on talossa edelleen tekemättä. Se tulee aikanaan vastaan viemäreiden elinkaaren loppuessa, mutta näillä näkymin käyttövesiputkien tai lämmityskierron takia ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin.


Magneettikenttää hajottaa kalkkikerrostumat

Bauer Pipejet -laitteisto koostuu mikroprosessoriohjausyksiköstä sekä putkistoon liitettävästä kelaputkesta. Laite synnyttää mikroprosessorin avulla kelaputkeen voimakkaan, vaihtelevataajuuksisen magneettikentän, jonka luvataan poistavan ja ehkäisevän putkia tukkivia kerrostumia.

Tällä hetkellä Abu Dhabissa professorina työskentelevä vesitutkija Simo Pehkonen on tutkinut laitteen toimivuutta Oulun yliopistossa vuosina 2009–2011.

Hän huomauttaa, että kirjaimellisesti ottaen vedenkäsittelylaite on sikäli epätarkka termi, että laite ei muokkaa itse veden ominaisuuksia eikä sillä näin ollen olisi vaikutusta täysin puhtaaseen veteen. Sen sijaan laite vaikuttaa veden sisältämien epäpuhtauksien ominaisuuksiin.

– Kalkkikivi eli kalsiumkarbonaatti on putkistojen haittana varsinkin niillä alueille, joiden vesi on kovaa. Kalsiumkarbonaatin kidemuodot ovat aragoniitti ja kalsiitti, ja toinen näistä tarttuu putkien pintaan ja toinen taas ei. Magneettikenttä vaikuttaa putkien seinämillä ja vedessä olevien hiukkasten sähkökemiallisiin ominaisuuksiin ja muokkaa pitkän ajan kuluessa kalsiumkarbonaattia muotoon, joka ei tartu putkien pinnoille. Mekanismi on todennettu monissa kokeissa eri yliopistoissa, selostaa Pehkonen.

Magneettikentän vaikutuksesta putkiston pintakerrostumat pehmenevät ja alkavat irrota muutaman viikon kuluessa. Käyttövesikierrossa ne kulkeutuvat pois veden mukana mikroskooppisen pieninä kiteinä. Suljetussa lämmityskierrossa epäpuhtaudet kertyvät aika ajoin vaihdettavaan suodattimeen.

Vaikutus vaihtelee kohteesta toiseen

Ari Miettinen sanoo, että ellei laitteen toiminta perustuisi tunnettuun sähkökemialliseen ilmiöön vaan olisi uskon asia, ei heidän taloyhtiönsä olisi rohjennut laitetta hankkia.

Pehkonen kertoo tuntevansa Särkiniemen Hakan tapauksen hyvin. Hän toteaa kohteen olevan yksi positiivisimmista esimerkeistä ja muistuttaa, että vedenkäsittelylaitteen vaikutukset vaihtelevat eri kohteiden välillä huomattavasti.

– Usein kysytään, miksei vaikutus ole sama kohteissa a ja b. Jotkin vesilaitokset ottavat vettä pinta- ja jotkin pohjavedestä ja kemiallisen käsittelyn jälkeen kemikaalijäämien pitoisuudet vedessä vaihtelevat. Tutkimuksissa on todettu, että myös putkien rakenne ja viimeistely sekä virtausnopeudet vaikuttavat putkien ikääntymiseen. Aiemmin putkistoja on käsitelty laajalla kirjolla eri kemikaaleja, jotka ovat yleensä voimakkaasti happamia tai emäksisiä ja sen vuoksi aggressiivisia. Ne irrottavat sakkaa ja jopa itse putkien valmistusmateriaaleja. Muun muassa näistä syistä laite toimii eri tavalla eri kohteissa.

Pehkosen mukaan tällaisten laitteiden markkinat ovat suuret varsinkin Keski-Euroopassa, missä vesi on tavallisesti kovempaa kuin Suomessa.

Hän muistuttaa, että markkinoilla on myös sellaisia laitteita, jotka eivät toimi.

– Olin töissä Yhdysvalloissa 1990-luvun puolivälissä ja tutustuin laitteisiin siellä. Markkinoilla on kestomagneetteja ja erilaisia putkien ympärille kierrettyjä käämejä. Vastaan tuli puolen tusinaa laitetta, joissa kentät olivat niin heikkoja, ettei niillä ollut mahdollisuutta vaikuttaa merkittävästi.