Oma laina vai taloyhtiölaina?

Kuva: stock.xchng.com/gabriel77
lainavaihtoehdot
Maksaako oma osuus taloyhtiön remontista rahoitusvastikkeena vai ottamalla laina pankista omiin nimiin? Kummallekin ratkaisulle on omat perustelunsa.

Peruskorjausten painaessa päälle monen taloyhtiön osakkaita puhuttaa, ottaako remonttilaina omiin nimiin vai lyhentääkö taloyhtiölainaa rahoitusvastikkeena. Paras ratkaisu vaihtelee osakkaan henkilökohtaisen tilanteen mukaan.

Suomessa yksityishenkilöillä on perinteisesti ollut huomattavia oikeuksia vähentää verotuksessa asunnon hankkimisen ja korjaamisen pääomakustannuksia.

– Yleisin argumentti henkilökohtaisen lainan puolesta lienee korkojen vähentäminen verotuksessa, vahvistaa Suomen Hypoteekkiyhdistyksen yksityispankin johtaja Jouni Lehtinen.

Poliittinen ilmasto on vienyt viime vuosina korkovähennyksistä pois päin, mikä nostaa osaltaan taloyhtiölainan houkuttelevuutta.

– Korkovähennykset ovat heikkenemään päin ja näyttää siltä, että se saa jotkut päätymään taloyhtiölainaan.

Oma laina joustaa

Lainan omiin nimiin ottamista puoltava seikka on joustavuus.

– Taloyhtiölainojen päälinja on, että ne eivät ota huomioon osakkaita. Talossa on ensiasunnon ostajia, pidempään työssä käyneitä ja eläkeläisiä, mutta kaikki lyhentävät yhtiölainaa tasalyhennyksellä x määrän vuosia. Rahoitusvastike tulee kaikille samalla kaavalla.

Henkilökohtaisen lainan yksityiskohdat voi neuvotella omaan elämäntilanteeseen sopiviksi.

– Henkilökohtaista lainaa puoltaa yksilöllisyys. Siihen saa joustavammat maksuehdot kuin taloyhtiölainaan. Voi ottaa tarpeen mukaan lyhennysvapaa ja valita tasalyhennyksen, tasaerän tai annuiteetin.

Marginaalihyöty tapauskohtainen

Myös taloyhtiölainojen kireä maksuaikataulu sysii henkilökohtaisen lainan suuntaan.

– Pohjoismaiset pankit käsittelevät taloyhtiölainaa aika lailla samalla tavalla kuin yritysluottoa ja sitä kautta taloyhtiölainojen laina-ajat ovat lyhenemään päin. Tämä saattaa ohjata joitakuita valitsemaan henkilökohtaisen lainan.

Taloyhtiölainan ja henkilökohtaisen lainan välinen marginaaliero vaihtelee markkinatilanteen ja lainanhakijan henkilökohtaisen tilanteen mukaan.

– Muutama vuosi sitten taloyhtiölainat olivat marginaaliltaan hieman edullisempia kuin henkilökohtaiset lainat, välillä ne taas pyörivät samoissa luvuissa.

Henkilökohtaisessa lainassa asiakkaan taloudellinen tilanne ja riskiprofiili vaikuttaa lainan ehtoihin marginaali mukaan lukien. Rahan sanotaan tulevan rahan luo ja mitä varakkaampi henkilö, sitä edullisemmin ehdoin hän saa lainaa.

Asuntosijoittajan tilanne eroaa asukkaasta

Toisessa ääripäässä lainaa ei saa välttämättä ollenkaan, jolloin taloyhtiölaina on ainoa keino ratkaista remontin rahoitus.

– Jos tulot ovat hyvin pienet tai luottotiedoissa on häiriöitä, ei jää jäljelle muuta vaihtoehtoa kuin taloyhtiölaina.

Lehtinen sanoo toisinaan tavattavan sellaista ajattelua, että lainan ottamista omiin nimiin karsastetaan ja valitaan mieluummin taloyhtiölaina, koska taloyhtiölainaa ei koeta samalla tavalla henkilökohtaiseksi velkataakaksi.

Asuntosijoittajan tilanne on verovähennysten vuoksi erilainen kuin oman asunnon ostajan.

– Asuntosijoittaja saa vähentää pääomatulosta rahoitusvastikkeen, jos taloyhtiön lainaa ei ole rahastoitu. Hänen ei kannata ottaa lainaa henkilökohtaisesti.