Työmaiden byrokratia paisuu

Kuva: Pauli Seppälä
tyomaiden_byrokratia
Kuka työntää kärryjä tässä kuussa, entä seuraavassa? Kesällä 2014 voimaan astuva veromenettelylaki vaatii tekemään Verohallintoon kuukausittaiset ilmoitukset työmaalla työskentelevästä väestä.

Rakennus- ja korjaushankkeiden byrokratia paisuu loppuvuodesta 2014 tuntuvasti. Uudistuva verotusmenettelylaki vaatii rakennuttajia, päätoteuttajia ja rakennustyön tilaajia toimittamaan verottajalle tiedot hankkeen maksuliikenteestä ja työntekijöistä. Tietoja vaaditaan harmaata taloutta ehkäisevän verovalvonnan tehostamiseksi.

Uusi verotusmenettelylaki astuu voimaan 1. heinäkuuta 2014. Sen asettama tiedonantovelvollisuus koskee rakennustoimintaa, sitä harjoittavia yrityksiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia sekä yhteisillä työmailla työskenteleviä työntekijöitä. Myös yksityishenkilön on tehtävä ilmoitus rakennusluvan alaisesta työstä.

Jokainen rakentamispalvelujen tilaaja ilmoittaa kuukausittain suoraan Verohallinnolle, keneltä on tilannut rakennustöitä. Rakennusurakoista on ilmoitettava työmaittain urakkasopimusta koskevia tietoja, muun muassa sopimuspuolet, kokonaissumma, kesto ja laskutettu määrä ilmoitusjaksolta.

Urakkatietojen lisäksi kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä annetaan tiedot työsuhteen laadusta tai työnantajasta riippumatta. Tiedonantovelvollisuus koskee myös itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Työntekijätiedot annetaan työmaittain päätoteuttajan kautta. Kukin yritys ilmoittaa omat työntekijänsä työmaan päätoteuttajalle, joka toimittaa tiedot keskitetysti kuukausittain Verohallinnolle.

Isännöitsijöille enemmän töitä

Ensimmäisen kerran uuden lain vaatimia tietoja annetaan Verohallintoon syyskuussa 2014. Esimerkiksi putkiremonttityömaalla eniten ilmoitettavaa on hankkeen pääurakoitsijalla.

– Jos hankkeessa on pääurakoitsija, se on vastuussa työntekijöiden ilmoittamisesta. Taloyhtiö toimii rakennustyön tilaajana tilatessaan pääurakan ja siitä pitää mennä verottajalle ilmoitus, millaisia maksuja milloinkin on maksettu, selventää työmarkkinajohtaja Tapio Kari Rakennusteollisuus RT ry:stä.

Vaikka vastuuta lain edessä ei voi siirtää, käytännössä isännöitsijä huolehtii normaalisti taloyhtiön ilmoitusten tekemisestä.

– Jos on hajotettu urakkamalli eikä työmaalla ole pääurakoitsijaa, silloin ilmoitusvelvollisuus myös työntekijöistä on rakennuttajalla eli taloyhtiöllä.

Kari kehottaa isännöitsijöitä valmistautumaan muutokseen huolella. Kun ilmoitusruljanssi alkaa ensi vuonna pyöriä, toimintatapojen on hyvä tulla selkäytimestä.

– Yksittäisiä urakoita pyörii kiinteistöissä jatkuvasti ja veikkaan, että yhdellä ilmoituksella kuukaudessa ei jatkossa selviä keskikokoisessa yhtiössä. Isännöitsijöiden kannattaa suhtautua muutokseen vakavasti ja selvittää velvoitteet etukäteen.

Rakennusalan yrityksille eniten töitä

Vielä isännöitsijöitä enemmän uudistus vaatii rakennusalan yrityksiltä.

Jokaisen työmaalla työskentelevän on löydyttävä Verohallinnon veronumerorekisteristä ja kannettava kuvallista, veronumerolla varustettua henkilökorttia. Tilaajayrityksen on raportoitava urakkaa koskevat hinta- ja maksutiedot Verohallinnolle. Velvollisuus koskettaa jokaista alihankintaketjussa toimivaa tilaajaa erikseen. Päätoteuttajana toimivan yrityksen on listattava työmaalla työskentelevät henkilöt ja toimitettava tiedot Verohallinnolle kuukausittain.

– Uudistus on erittäin haasteellinen ja kulttuurimuutos hirvittävän suuri. Jokaiselta työmaalta ilmoitetaan jokainen kuukausi jokainen työntekijä verottajalle ja vielä jokainen tilaaja ilmoittaa jokaisen maksun ja urakan. Työmailla edellytetään todella tarkkaa kulunseurantaa siitä, keitä työntekijöitä työmaalla milloinkin on ja miten kauan ja kenen palveluksessa.

Veronumero.fi täydentyy Työmaarekisterillä ja Työmaa-avaimella

Rakennusala valmistautuu muutokseen täyttää häkää. Paperilla näin suurta uutta byrokratiaa ei ole järkeä liikutella.

Käytännössä ilmoitusvelvollisuus hoituu tulevaisuudessa alan yrityksille jo ennestään tutun Veronumero.fi-palvelun kautta. Siitä vastaa Suomen Tilaajavastuu Oy, jonka omistavat Kiinteistöliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry, Talonrakennusteollisuus ry, Rakentamisen laatu RALA ry sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry.

Uusia ilmoitusvelvollisuuksia varten Veronumero.fi täydentyy ensi keväänä Työmaarekisterillä ja Työmaa-avaimella. Työmaarekisteriin kirjataan kaikki työmaat, joissa päätoteuttajana on yritys. Työmaa-avain on rakennustyömaalle annettava yksilöllinen tunnus, joka helpottaa hankkeeseen liittyvien yritysten laskutusta ja viranomaisraportointia.

Palvelun ydinajatus on automatisoida yritysten työmaakohtaiseen tiedonantovelvollisuuteen liittyvät prosessit mahdollisimman pitkälle

– Tästä rumbasta ei ole mitenkään mahdollista selvitä paperi-kynä-systeemillä vaan tarvitaan tietojärjestelmiä, jotka hoitavat ilmoituksen lähes automaattisesti, sanoo Kari.

Verkkopalvelua mahdollista laajentaa

Kari toivoo, että tieto uusista velvollisuuksista ja keinoista niiden täyttämiseen tavoittaisi rakennusalan mahdollisimman laajasti.

– Kun ensimmäiset ilmoitukset tehdään syyskuun alussa ensi vuonna, osa tehdään varmasti manuaalisesti ja jotkut eivät tee mitään ilmoituksia, koska eivät ole koko laista kuulleetkaan tai ymmärtäneet sen koskettavan heitä. Suuret, hyvin organisoituneet yritykset tekevät ilmoitukset sähköisesti, jotta manuaalisen työn määrä ei ole valtava.

Suomen Tilaajavastuu Oy:n varatoimitusjohtaja Mika Huhtamäki sanoo, että Työmaarekisteriin on periaatteessa mahdollista yhdistää tietoja esimerkiksi Luotettava Kumppani -palvelusta, josta Suomen Tilaajavastuu Oy myös vastaa. Myös rakennuslupatietojen kytkeminen palveluun on periaatteessa mahdollista.

– Verotusmenettelylain mukaiseen taloustietoraportointiin liittyvä sisältö tulee lakisääteisesti ja se on se kulmakivi, mikä on ensimmäisessä vaiheessa olennaisinta. Rekisterin sisältöä voidaan ajan mittaan laajentaa, sanoo Huhtamäki.

Alkuvaiheessa vain yritysten on mahdollista tehdä Työmaarekisterin avulla työmaakohtaiseen tiedonantovelvollisuuteen liittyvä ilmoitus Verohallintoon. On pohdinnan alla, lisätäänkö Työmaarekisteriin jossain vaiheessa ilmoituksentekomahdollisuus myös yksityishenkilöille.