Muovipakkausten keräys tekee tuloaan taloyhtiöihin

Kotitalouksien muovipakkausjäte halutaan nyt laajasti kiertoon ja hyötykäyttöön. Taloyhtiöt ovat tärkeässä roolissa kierrätysasteen nostamisessa, sillä muovipakkausten keräys on helpointa silloin, kun sen voi tehdä omassa kiinteistössä.

Taloyhtiöiden on hyvä varautua siihen, että muovipakkausten keräys tulee kiinteistöihin. Muovipakkauksia kerätään kiinteistöistä jo useilla jätehuoltoalueilla. Keräys voi perustua vapaaehtoisuuteen, tai paikallisten jätehuoltomääräysten kautta siitä voidaan tehdä kiinteistönomistajaa velvoittavaa.

– Monessa seutukunnassa valmistellaan parhaillaan jätehuoltomääräyksiä muovipakkausten keräyksestä. Tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni kansalainen asuu kiinteistössä, jossa on muovijätteen erilliskeräys, ei ole. Mutta arvelisin, että tämän vuoden aikana määrä alkaa olla suuruusluokkaa miljoona suomalaista, sanoo Suomen Uusiomuovi Oy:n toimitusjohtaja Vesa Soini.

Kerättävä muovi on muovipakkauksia, eli esimerkiksi elintarvikkeiden ja pesuaineiden pakkauksia. Jos omassa asuinkiinteistössä ei ole keräystä, vaihtoehtona on viedä muoviroskat pakkausten tuottajien ylläpitämiin Rinki-ekopisteisiin. Näitä muovipakkausten keräyspisteitä on yli 500 eri puolilla Suomea.

– Kiinteistökeräyksen osuus kasvaa kuitenkin voimakkaasti. On selvää, että muovin kierrätys on asukkaille helpompaa silloin kun sen voi tehdä omassa jätekatoksessa, sen sijaan että muovipakkaukset kiikutettaisiin ekopisteeseen, olkoon se vaikka kuinka lähellä.

Valtaosa pakkauksista kerätään vielä ekopisteissä

Vielä toistaiseksi suurin osa kotien muovipakkauksista kerätään talteen Rinki-ekopisteiden kautta.

Koko Suomen kuluttajapakkausjäte päätyy Riihimäelle Fortumin muovijalostamoon, jossa muovi lajitellaan ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään uusiotuotteiden raaka-aineeksi.

Jätehierarkian kannalta kehnoin, mutta tällä hetkellä yleisin tapa hankkiutua muovipakkauksista eroon on heittää ne sekajätteeseen. Tällöin muovi ei päädy uusien tuotteiden raaka-aineeksi, vaan energiaksi. Kaatopaikoille muovijätteitä ei ole saanut viedä enää vuoden 2016 alun jälkeen.

Yleinen kierrätysinto iskenyt myös taloyhtiöihin

Osalla jätehuoltoalueista muovipakkausten kiinteistökeräykset ovat jo vakiintuneet, toisilla alueilla keräykset ovat vielä kokeiluasteella. Esimerkiksi Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY aloitti vuonna 2016 muovipakkausten keräyksen kokeiluna noin 3 200 kiinteistöltä. Kiinteistöt saavat liittyä kokeiluun vapaaehtoisesti, sillä muovinkeräystä ei ole kirjattu alueen jätehuoltomääräyksiin.

– Kokeiluun liittyi saman tien yli 3 000 kiinteistöä, joista suurin osa taloyhtiöitä. Tällä hetkellä mukana on 3 740 kiinteistöä, kertoo HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partti.

Hän arvelee, että taloyhtiöiden muovinkeräysmotivaation takana on enemmän yleinen kierrätysinto kuin tavoite säästää kiinteistön jätekuluissa.

– Muovipakkauksia syntyy kodeissa paljon, ja se on jätelaji, jota ihmiset ovat jo pitkään halunneet kierrättää.

Keräys palvelee taloyhtiön asukkaita

Minna Partin mukaan muovipakkausten keräys saattaa joillain taloyhtiöillä laskea jätekuluja hieman, mutta toisilla jopa nostaa jätekuluja. Säästö on aina tapauskohtaista riippuen taloyhtiön jäteastiaratkaisuista.

– Valtaosalle taloyhtiöistä kustannuksilla ei kuitenkaan sinällään ole kovin suurta merkitystä, jos hintaero ei ole merkittävä. Kiinteistöt ja asukkaat haluavat muovipakkausten keräyksen kierrätysmielessä. Kyse on asukkaiden palvelusta. Ja kun lajittelumahdollisuus on omassa taloyhtiössä, se madaltaa lajittelukynnystä. Mitä helpommaksi lajittelu tehdään, sitä enemmän materiaalia saadaan kerättyä.

Partin mukaan muovipakkausten vapaaehtoinen keräys sopii parhaiten kiinteistöön, jossa kierrätysinto on jo valmiiksi suuri: asukkaat haluavat keräyksen taloyhtiöön ja ovat motivoituneita ja vastaanottavaisia lajitteluohjeille. Näin saadaan varmistettua, että keräykseen päätyy vain oikeanlaisia ja puhtaita muovipakkauksia.

Taloyhtiön on päätettävä keräyksen aloittamisesta

Keräyksen aloittaminen taloyhtiössä ei välttämättä vaadi suuria järjestelyjä, mutta jonkinlainen päätös asiasta tarvitaan. Taloyhtiön hallitus tai yhtiökokous voi ottaa asian käsittelyyn asukkaiden ehdotuksesta.

– Oma taloyhtiömme esimerkiksi otti asian käsittelyyn tällä tavalla. Hallitus selvitti hintoja ja päätti, että lähdetään keräykseen. Varmaan isännöitsijäkin voi roolista riippuen tehdä päätöksen ja keskustella asiasta taloyhtiön hallituksen kanssa, Minna Partti sanoo.

sännöitsijä ottaa yhteyttä jätehuollon toimijaan, joka hoitaa keräilyn kiinteistöstä. Vaikkei oma jätehuollon tarjoaja vielä hoitaisikaan muovipakkausten keräystä kiinteistöistä, voi asiaa silti tiedustella.

– Saattaa olla, että toimijalla on joka tapauksessa suunnitelmia aloittaa keräys lähitulevaisuudessa. Kannattaa siis kartoittaa tilannetta, onko erilliskeräys tulossa omalle alueelle.

Sekajäteastioiden määrää tai tyhjennysväliä voi muuttaa

Valtaosassa kiinteistöjä jätehuolto on toteutettu pintakeräysastioilla. Parhaimmillaan järjestely on niin yksinkertainen, että pintakeräysjärjestelmästä voidaan vapauttaa sekajäteastia muovipakkausten keräykseen.

– Sekajätteen tilavuudesta reilu puolet on muovipakkauksia. Jos taloyhtiö käyttää pinta-astioita, muovinkeräyksen aloitus ei välttämättä vaadi astiainvestointeja. Jos käytössä on vain yksi syväkeräysastia sekajätteelle, samalla astialla ei voi alkaa kerätä muovia, sanoo Soini.

Kun muovipakkaukset kerätään omaan astiaansa, sekajätteen määrä voi vähentyä. Sekajäteastioita voi tarvittaessa vähentää tai tyhjennysväliä harventaa.

– Myös muovipakkausten keräyksen alku voi olla kokeilevaa. Kannattaa tarkkailla miten taloyhtiön lajitteluinto kehittyy, täyttyykö keräysastia ja onko yksi astia riittävä, vai tarvitaanko toista? Partti sanoo.

Kovat vaatimukset muovin kierrätykselle

Muovin kierrätys on tehostunut ja tulee jatkossakin tehostumaan kansallisen ja EU-lainsäädännön takia. Jätelain pakkausasetus edellyttää, että 16 prosenttia kaikista muovipakkauksista kierrätetään. Vuonna 2020 luku on 22 prosenttia. EU:n jäte- ja pakkausdirektiiviin sekä kiertotalouspakettiin muovipakkauksille on suunnitteilla vähintään 50 prosentin kierrätysvaatimus vuonna 2025.

– Jotta EU:n vaatimukseen päästään, on toivottavaa tai oikeastaan välttämätöntä, että muovipakkausten kiinteistökeräys laajenee, sanoo Vesa Soini.
Kun keräys järjestetään kiinteistöihin laajamittaisesti, keräysmäärissä päästänee huippulukemiin.

– Ensimmäiset kokemukset ovat antaneet viitteitä siitä, että kun keräys on omassa katoksessa, muovipakkauksia saattaa kertyä toistakymmentä kiloa asukasta kohti. Kukaan muu ei ole missään Euroopan maassa eikä millään aluekeräysjärjestelmällä päässyt lähellekään vastaavia lukuja.

Taloyhtiöiden kannattaakin olla mukana tekemässä Suomesta muovin kierrätyksen mallimaata.

Tehokas lajittelu voi säästää taloyhtiön euroja

Kun kiinteistön jätteet lajitellaan oikein ja tehokkaasti, jätekulut voivat pienentyä.

– Sekajäte on kallein jäte. Jos sekajäteastioiden määrää tai tyhjennystiheyttä voi vähentää, se heijastuu aina positiivisesti taloyhtiön talouteen, HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partti sanoo.

Sekajätteeseen päätyy yleensä paljon kierrätyskelpoista ainesta. Jopa puolet sekajätteestä on sellaista, mitä voisi hyödyntää materiaalina. Kierrätysastetta voisi siis nostaa helposti.

– Mahdollisuudet lajitteluun ovat nykyään hyvät. Asukkaiden neuvonta ja kannustaminen on silti tärkeää. Esimerkiksi taloyhtiön muun asukassisältöisen tilaisuuden yhteydessä voisi jakaa myös jäteinfoa ja muistuttaa miksi lajittelu on tärkeää.

Silmät tarkkana taloyhtiön jätetilassa

Partti suosittelee myös seuraamaan taloyhtiön jäteastioita. Joskus sekajätteellä voi olla liikaa keräyskapasiteettia.

– Kun ihmiset innostuvat lajittelusta, sekajäteastioiden määrä tai tyhjennysväli saattaa olla väärin mitoitettu. Eli astioita on liikaa tai ne tyhjennetään liian usein. Kun tähän puututaan, se pienentää heti kustannuksia.

Kannattaa myös varmistaa, ettei taloyhtiön jätehuoneessa tai -katoksessa ajelehdi irtojätteitä.

– Jos tilassa on asukkaiden dumppaamia isoja esineitä, se on kustannuskysymys, sillä huoltoyhtiö joutuu erikseen kuljettamaan tavarat pois. Asukkaita kannattaa muistuttaa tästä.

Taloyhtiössä voi myös järjestää oman sisäisen kierrätyksen käyttökelpoisille tavaroille. Jos taloyhtiöllä on vaikkapa omat Facebook-sivut, asukkaat voivat tarjota tavaroita siellä.

– Myös yhteisiä tempauksia kannattaa järjestää. Taloyhtiössä voisi olla vaikkapa hyvä tavara kiertoon -päivä. Sinne voisi tilata kierrätyskeskuksen tai vastaavan organisaation auton, joka ottaisi tavaraa vastaan ja ihmiset saisivat tavarat pois nurkistaan.

Teksti: Saara Pakaslahti
Kuvat: Suomen Uusiomuovi Oy