Purkujäte kiertämään

Kuva: Kuusakoski Oy / Timo Mäkinen
Purkujate
Purettavan asuinrakennuksen purkujätteestä saadaan hyötykäyttöön yli 80 %.

Taloyhtiön saneerauksissa uuden rakentamista edeltää vanhan purku. Kiinteästi työhön liittyvä toiminto on purkujätteen kerääminen ja käsittely. Kun jätehuolto hoidetaan kunnolla, valtaosa materiaaleista saadaan takaisin kiertoon. Ja ympäristö kiittää.

Takavuosina maan tapa oli kärrätä rakennuspurkujäte surutta kaatopaikalle. Ei ole enää. Tavat ovat muuttuneet, sillä valtaosa purkujätteestä voidaan hyötykäyttää jatkokäsittelyn jälkeen.

Kuusakoski Oy:ssä tiedetään, että purettaessa kokonainen asuinrakennus jätteestä saadaan nykyaikaisten käsittelyprosessien avulla hyötykäyttöön yli 80 prosenttia. Myös osapurkuja edellyttävissä taloyhtiön tavallisimmissa remonteissa, kuten julkisivu- ja linjasaneerauksissa, syntyvästä jätteestä valtaosa voidaan kierrättää.

Purkujäte saadaan hyötykäytettyä sitä tehokkaammin, mitä perusteellisemmin se esilajitellaan jo paikan päällä. Suurella työmaalla saatetaan tarvita onnistunutta lajittelua varten neljäkin lavaa – metallille, puulle, kiviainekselle ja rakennussekajätteelle kullekin omansa.

– Kun esilajittelu tehdään paikan päällä, lajittelun tarkkuus paranee huomattavasti. Tärkeintä on, että purkujätettä ei viedä kaatopaikalle. Kun se käsitellään rakennusjätteenä, iso osa hyötykäytettävästä materiaalista saadaan jatkokäyttöön, kertoo projektipäällikkö Janne Salonen Kuusakoski Oy:ltä.

Talo ei kustanna hautajaisiaan

Kuusakoski Oy:llä tunnetaan purkutyön ja jätteenkäsittelyn kokonaisuus hyvin, sillä sen toiminta kattaa niin purkutyöt kokonaisten kerrostalojen puruista pienempiin osapurkuihin kuin jätteenkäsittelynkin.

Yrityksellä on Espoon Ämmässuolla oma rakennusjätteenkäsittelylaitos, Rakentajien Ekopark Oy.

Metallit, puu ja kiviaines ovat työmaalajittelun jälkeen valmiita jatkokäsittelyyn.

– Kiviaines murskataan ja toimitetaan hyötykäyttöön. Puujäte ja muu palava materiaali prosessoidaan kierrätyspolttoaineeksi, jatkaa Janne Salonen.

– Rakennussekajäte lajitellaan vielä Ekoparkin prosessissa, koska sen seassa on tavallisesti hyödynnettäviä jakeita, kuten puuta, villaa, muovia ja metallia. Purkutyön yhteydessä ei kannata eikä voikaan tehdä lajittelua sataprosenttisella tarkkuudella.

Vaikka purkujäte hyötykäytetään parhaan mukaan, sen kerääminen ja käsittely ei normaalisti kustanna itseään. Käytännössä vain metallilla on positiivinen odotusarvo ja silläkin vain suurina erinä. Vaikkapa linjasaneerauspurun yhteydessä irtoavien, painoyksikköä kohti arvokkaiden kuparikaapelien määrä on melko vähäinen.

– Kokonaisen talon materiaalitase on negatiivinen. Yksin kivijäte vaatii pitkän prosessoinnin. Sille on tehtävä liukoisuustestit ja se on murskattava. Samoin puun prosessointi hakkeeksi vaatii monta työvaihetta, joten senkin arvo on pakkasen puolella.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Työmaalajittelussa ei kannata liioitella ja tehdä pihasta lava-labyrinttia tarvetta enempää. Tarkoitus eli ekologinen jätteenkäsittelyprosessi kääntyy itseään vastaan, jos tyhjiä jätteenkeräyslavoja kuljetetaan syyttä suotta edestakaisin.

– Lavojen tarve ja optimimäärä on katsottava kohdekohtaisesti.

Oikean kokonaisuuden selvittämiseksi onkin tärkeää tehdä purkutyömaan jätehuoltotarpeesta kokonaisvaltainen suunnitelma ennen työhön ryhtymistä. Jos urakoitsijan asiantuntemus ei tähän riitä, voidaan Kuusakoski Oy tai vastaavaa asiantuntijataho ottaa konsulttiavuksi.

Purkujätteen asiattomasta käsittelystä luetaan lehdistä tasaisin väliajoin – valitettavasti. Joskus katetta haetaan säästämällä jätteenkäsittelymaksuissa ja perustamalla oma laiton kaatopaikka metsätien varteen. Kyse on poikkeustapauksista, mutta taloyhtiön tai rakennuttajan on aina syytä kiinnittää huomiota siihen, miten heidän yhteistyökumppaninsa hoitavat saneerausprojektien jätehuollon.

– Rakennusliikkeet tiedustelevat nykyään hyvinkin tarkkaan, mihin jätteet viedään heidän kohteistaan. Jokaisesta kuormasta tehdään erikseen punnitustositteet ja kuormien kulkua kontrolloidaan sekä lähtö- että vastaanottopäässä.

Oikeaoppiseen ja ekologiseen purkujätteen käsittelyprosessiin kuuluu laadun takaamiseksi aina dokumentointi. Asiakkaalle ja tarvittaessa myös rakennusvalvontaan ja ympäristöviranomaisille toimitetaan raportti, josta selviää, mitä jätettä, missä, milloin, miten ja kuinka paljon on käsitelty.

Purkutyössä asiakkaan kannattaa vaatia säntillistä ja suunnitelmallista jätteiden keräämistä ja käsittelyä. Näin suojelee niin ympäristöään kuin imagoaankin.