Putkiremontti-innovaatiolla keveyttä suunnitteluun ja ripeyttä työmaalle

Kuva: Silotek Oy
STpalvelumalli

Tee parannus! -hankkeen tiimoilta järjestetyssä korjausrakentamisen innovaatiokilpailussa valittiin viime syksynä Tekesin rahoittamaan jatkokehitykseen neljä kilpailuehdotusta. Yksi näistä hankkeista on Emator Oy:n, Silotek Oy:n ja Cupori Group Oy:n yhteinen hanke, ST-palvelumalli. Sillä pyritään vähentämään suunnittelun nielemiä resursseja kilpailutusvaiheessa ja nopeuttamaan työmaalla tehtävää työtä käyttämällä tehdasvalmisteisia talotekniikkaelementtejä.

ST-palvelumalliin liittyy kaksi innovaatiota. Toinen puuttuu linjasaneerausprojektin organisointiin, toinen sen tekniseen toteutukseen.

Nykyään linjasaneeraus tehdään tavallisesti siten, että taloyhtiö aloittaa kilpailuttamalla suunnitelmat. Tämän jälkeen suunnitellaan ehkä pari vuotta, sitten alkaa urakoitsijakilpailu ja tämän jälkeen siirrytään perinteiseen urakointiin.

ST-palvelumallissa tehostetaan hanketta supistamalla alkuvaiheen suunnitteluun käytettäviä ajallisia ja taloudellisia resursseja.

– Suunnitelmiin uhrataan paljon aikaa ja rahaa. Suunnittelijalla on vastuu toimeksiannosta, minkä vuoksi kohde saatetaan niin sanotusti ylisuunnitella. Tämä johtaa toteutuskustannusten nousuun. Kun päästään tarjouskilpailuvaiheeseen, saadut tarjoukset ylittävät hankkeeseen varatun budjetin. Ylitys johtaa usein kustannusten karsimiseen ja tällöin hankkeesta saatetaan poistaa jotain oleellista. Urakan aikana usein huomataan, että rakenteita ei tunnettu tarpeeksi hyvin etukäteen ja suunnitelmia joudutaan muuttamaan urakan aikana. Tällöin hankkeen aikataulu ja kustannukset usein karkaavat, kertoo Ematorin toimitusjohtaja Juha Silovaara.

ST-mallissa pureudutaan ongelmaan siirtämällä osa suunnittelutyöstä kilpailutusvaiheesta lähemmäs toteutusta. Urakoitsijoiden kilpailutuksen helpottamiseksi Emator kehittää web-työkalua, joka nopeuttaa ja helpottaa kilpailutuksessa oikeellisen kokonaistarjouksen saamista.

– ST-mallissa urakointimalli muutetaan kvr-tyyppiseksi. Ei suunnitellakaan alkuvaiheessa entiseen tapaan vaan taloyhtiö kilpailuttaa kohteen hankesuunnitelman pohjalta. Taloyhtiöllä on mahdollisuus lyödä web-pohjaisen työkalun avulla tietyt asiat lukkoon ja lähteä tarjouskilpailutukseen tämän perusteella. Suunnitelmat täydentyvät työn etenemisen mukaan.

Lvi-tekniset elementit valmiiksi tehtaalla

Kun linjasaneeraus toteutetaan perinteisellä mallilla, vanhat reitit kaivetaan perusteellisesti auki. Tähän liittyy runsaasti lisätöitä sekä suuri riski olemassa olevien rakenteiden rikkoutumisesta.

ST-mallissa pyritään vähentämään purkutyötä käyttämällä uusia reitityksiä. Lisäksi paikan päällä tehtävää työtä vähennetään valmistamalla tehtaalla talotekniikkaelementtejä, joissa lvi-tekniikka ja tarpeen mukaan myös sähkötekniikka on sisäänrakennettuna. Tällöin työmaalla tehtävä työ rajoittuu elementtien nostelemiseen paikalleen ja liitosten tekemiseen.

– ST-mallissa urakkaa lähdetään toteuttamaan siten, että kaikkia vanhoja rakenteita ei rikota, jos mahdollista. Sen sijaan katsotaan vedelle ja viemäreille vaihtoehtoinen reitti ja käytetään tehtaalla valmiiksi tehtyä lvi-tekniikkaa. Remontin läpimenoaika lyhenee oleellisesti sekä kustannukset pysyvät paremmin hallittavissa.

Esimerkiksi rivitalossa uusi reitti voidaan vetää ulkoseinälle verhokapan alle. Kun elementit tehdään tarkoituksenmukaisissa tehdasolosuhteissa eikä asukkaiden ahtaissa nurkissa, työ nopeutuu ja laatu paranee.

– Jos uudelle reitille ei löydy paikkaa, vaan vanha reitti joudutaan avaamaan, tehtaalla kootun valmishormitekniikan käyttö nopeuttaa työtä silti merkittävästi. Linjakohtaisesti puhutaan useiden päivien ja jopa viikkojen aikasäästöistä, mikä vaikuttaa pitkässä juoksussa myös kustannustasoon.

Elementit eivät ole hyllytavaraa, vaan mitat, muodot ja muut yksityiskohdat räätälöidään kohteen mukaan.

Pilottikohteita haussa

Hankkeessa Emator vastaa toteutuksesta kohteessa ja palvelumallista. Silotek kehittää ja valmistaa valmiselementtitekniikkaa. Cupori Group puolestaan kehittää ja toimittaa elementtien kupariset järjestelmät.

– Valmishormeja on kehitelty kolmisen vuotta, ST-mallia vuoden verran. Emator on keskittynyt ennen kaikkea kehittämään web-pohjaista ostotyökalua, jolla hankkeen voisi kilpailuttaa ilman raskasta suunnittelua. Tarkoitus on modifioida työkalua niin, että isännöitsijä pääsisi perustietojen täyttämisessä mahdollisimman helpolla.

ST-mallin pilotointi on vielä edessäpäin. Tätä varten Emator etsii ruuhka- ja Keski-Suomesta 60- 70-luvun rivi- ja kerrostalokohteita, joissa putkiremontti on ajankohtainen.

– Tässä ei ole kyse mistään avaruustekniikasta vaan lähinnä taloyhtiön hankintareitin muuttamisesta. Taloyhtiö voi lähteä kevyemmin liikenteeseen ja katsoa ensin budjettiin sopivan korjaustavan sen sijaan, että tehdään mahtavat suunnitelmat, minkä jälkeen rahat eivät riitä toteutukseen, summaa Silovaara ST-palvelumallin filosofian.