Sitä saa mitä tilaa

Kuva: stock.xchng.com/vierdrie
Siivousvälineitä
Jos taloyhtiön siisteystaso ei miellytä, vika ei välttämättä ole siivoojassa vaan liian harvassa siivousvälissä.

Jos taloyhtiön yhteiset tilat ovat sottaiset, mahdollisia syyllisiä on kaksi. Syyttävä sormi osoittaa helposti siivoojaa, mutta ehkä vika onkin taloyhtiössä, joka ei tilaa siivoojaa paikalle riittävän usein?

Oskari Osakas kaartaa parkkipaikalle Audillaan, koppaa ruokaostokset takakontista, lukitsee auton, kävelee alaovelle, kääntää avainta lukossa ja astuu porraskäytävään. Hän pysähtyy keskelle kuravettä lainehtivaa lattiaa, jota reunustavat sottaiset seinät.

Oskari tuntee, miten kiukkusuoni ohimolla alkaa tykyttää. Hän miettii, pyytäisikö isännöitsijää ottamaan yhteyttä siivoamisesta vastaavaan kiinteistöpalveluyhtiöön, vai soittaisiko itse ja sanoisi pari valittua sanaa.

Ensimmäisenä kannattaa kuitenkin selvittää, millaista siivouspalvelua taloyhtiö on ostanut.

– Jos osakas olettaa, että taloa hoidetaan kunnolla ja totuus on toinen, se johtaa kiusallisiin tilanteisiin. Taloyhtiössä kannattaa kysellä, millaiseksi viihtyvyys ja edustavuus koetaan ja paljonko siivoukseen pitäisi satsata, että siisteys vastaisi toiveita, sanoo Suomen siivoustekninen liitto ry:n hallituksen jäsen Antti Pietilä.

– Siivouspalvelun kokonaislaadun kannalta on tärkeää se, mitä asiakas saa käyttäessään palvelua. Asiakas odottaa, että tilat ovat siistit ja hänen tarpeittensa ja toimintansa edellyttämässä kunnossa.

Siisteys vai hinta edellä?

Onko Oskari itsekin äänestänyt yhtiökokouksessa sen puolesta, että siivouksesta maksetaan niin vähän, että paikat eivät pysy siistinä? Ehkä yhtiökokouksessa ei oikeastaan äänestettykään siisteydestä vaan summista?

Jos kokous keskustelee siitä, halutaanko siivoukseen laittaa 800 vai 100 euroa kuussa, tottahan useimmat valitsevat summista pienemmän. Jos sama kysymys käännetään niin päin, että halutaanko yhteisten tilojen olevan edustavassa kunnossa vai muistuttavan sikolättiä, ehkä äänet menevät uuteen lasketaan.

Ostajan kannattaa paneutua kunnolla siihen, millaista jälkeä milläkin siivoustahdilla käytännössä saa. Tähän juttuun on liitetty Suomen siivousteknisen liiton laatimat puhtaustasokuvaukset, joista saa hyvää osviittaa asiasta.

– SSTL:n nettisivuilta löytyy runsaasti aineistoja ostajan avuksi. Halutun puhtaustason kautta voidaan määritellä toiminnot ja työmenetelmät, joilla saavutetaan toivottu taso.

Yhteistyötä ja ammattimaisuutta

Pietilä peräänkuuluttaa taloyhtiöiltä ammattimaisuutta ostamiseen. Se vaatii perehtymistä taloyhtiön hallitukselta ja isännöitsijältä.

Asiakas päättää puhtaustason: kuinka puhtaat työtilat ovat, kuinka edustavat, kuinka laadukasta sisäilma on, kuinka pitkään pinnat kestävät ja niin edelleen. Päätökset edellyttävät asiakkaalta ammattitaitoa ja kokemusta ja luottamusta palveluntuottajaan.

Ostajan ja palveluntuottajan välinen vuorovaikutus on tärkeää.

– Pitää pystyä kertomaan omia toiveita palvelu- ja puhtaustasosta ja siitä, minkä verran halutaan satsata euroja. Hyvään lopputulokseen pääsyyn tarvitaan palveluntuottajan ja ostajan välistä yhteistyötä. Ilman vuorovaikutusta epäkohtia ei voida korjata, sillä jos kommunikaatio puuttuu, kaikki perustuu pelkkiin oletuksiin tai mielikuviin.

Kokonaiskustannus ei ole yksinkertainen yhtälö

On hyvä muistaa, että kustannusten vertailu ei ole yksioikoista. Ei voi sanoa suoraan, että ylläpitosiivouksen määrän kolminkertaistaminen kolminkertaistaa myös kustannukset.

Tämä johtuu siitä, että tiheä ylläpitosiivous vähentää tarvittavan perussiivouksen määrää. Jos siivotaan harvoin, matot on vaihdettava usein, jos siivotaan usein, matot vaihdetaan harvoin.

– Se, miten pitkään pinnat pysyvät valitulla ylläpitosiivoustasolla puhtaina, ennen kuin tarvitaan perussiivousta, on tärkeä keskustelun aihe.

Siivouspalvelu koostuu ylläpitosiivouksesta ja perussiivouksesta. Ylläpitosiivous on säännöllisin väliajoin tehtävä siivous, joka on määritelty palvelukuvauksessa. Ylläpitosiivoukseen voi kuulua tarkistussiivouksia, välisiivouksia ja jaksoittaisia siivouksia.

Perussiivous on harvoin ja perusteellisesti suoritettava kertaluonteinen määritelty siivous, joka tehdään, kun ylläpitosiivouksella ja hoitomenetelmillä ei enää savuteta sovittua puhtaustasoa.

Myös nämä on hyvä sopia, kun tehdään yhdessä vuosisuunnitelmaa ja laadunseurantaa siivouksesta.

Mitä laatu on?

Pietilä muistuttaa, että ympäri vuoden ei kannata siivota samalla tavalla, vaan käyttö- ja kulutusasteet vaihtelevat. Likaa kantautuu sisään eri tavalla eri vuodenaikoina, ja palvelusisältöä pitää pystyä muuttamaan sen mukaan. Ottaaksemme jälleen esimerkiksi matot, niitä tarvitaan eri vuodenaikoina eri määriä.

Järkevä kokonaisuus syntyy siivoustoimenpiteiden oikeasta valinnasta ja jaksottamisesta vuosisuunnitelmatasolla.

Pietilä sanoo, että siivouspalvelun laadulla tarkoitetaan tuotteen kykyä täyttää asiakkaan odotukset ja tarpeet. Jos asiakaan kokemukset siivouspalvelusta vastaavat hänen ennakko-odotuksiaan, on koettu kokonaislaatu hyvä.

Tavoitteena on poistaa häiritsevä, haitallinen ja vaarallinen lika. Lian määrä vaikuttaa menetelmien valintaan ja menetelmä vaikuttaa siivousaikaan.

Aika on rahaa, jolla palvelua ostat. Mitä enemmän käytät rahaa, sitä enemmän saat puhtaanapitotöitä. Mitä vähemmän käytät rahaa, sitä tarkemmin on määriteltävä toiminnan kannalta kriittisimmät siivouskohteet. Tämä keskustelu on hyvä käydä aina, kun ostetaan palvelua.

Suu auki oikeassa paikassa

Mahtoiko tarinamme Oskari soittaa isännöitsijälle tai kiinteistöpalveluyritykseen, vai ajoiko hän hammasta purren hissillä kotiin ja manaili talon tilaa koko illan vaimolleen?

Jos epäkohtia ei nosteta jämptin asiallisesti pöydälle yhteisillä foorumeilla, isännöitsijä saati siivouspalvelun tarjoaja ei tiedä ensinkään, että jotain on vialla. Jos ainoa palaute palvelusta on sopimuksen yllättävä irtisanominen, epäkohtia ei ehditä edes yrittää korjata.

– Siivouksen sisällön suunnittelun lisäksi pitää muistaa myös laadunseuranta. Laatukierrokset ovat paikallaan neljännesvuosittain tai tarpeen mukaan, muistuttaa Pietilä.


Puhtaustasot

Edustava – siivous 5 x viikossa

Siivouksen jälkeen tilat ovat siistit. Lasipinnoille ei kerry tahroja, sillä ne puhdistetaan päivittäin.

Sisääntulomatot ovat siistit. Seinäpinnoilta poistetaan tahroja järjestelmällisesti.

Saunatilat pysyvät raikkaina perusteellisen puhdistuksen myötä. Myös lauteiden sekä lattiaritilöiden alapinnat puhdistetaan säännöllisesti. Lattiakaivot ovat puhtaat.

Siivouskertojen välillä tilojen käyttäjämääristä riippuen sekä sääolosuhteet huomioiden voi lattioille sekä matoille kulkeutua irtolikaa sekä vesiliukoisia tahroja. Lasi- sekä seinäpinnoilla voi esiintyä satunnaisia tahroja väliaikaisesti. Yleisilme pysyy kuitenkin huoliteltuna.

Siisti/hyvä – siivous 3 x viikossa

Siivouksen jälkeen tilat ovat siistit. Lasipinnoille kertyy tahroja, sillä ne puhdistetaan kolmesti viikossa.

Sisääntulomatot ovat siistit siivouksen jälkeen, mutta välipäivinä likaa kertyy säätilojen mukaan. Seinäpinnoilta poistetaan tahroja järjestelmällisesti.

Saunatilat siivotaan kerran viikossa ja mikäli saunavuoroja on vain yhdelle päivälle, perusteellisen puhdistuksen myötä tilat pysyvät siisteinä. Myös lauteiden sekä lattiaritilöiden alapinnat puhdistetaan säännöllisesti. Lattiakaivot ovat puhtaat.

Siivouskertojen välillä tilojen käyttäjämääristä riippuen sekä sääolosuhteet huomioiden voi lattioille sekä matoille kulkeutua irtolikaa sekä vesiliukoisia tahroja. Lasi- sekä seinäpinnoilla voi esiintyä satunnaisia tahroja väliaikaisesti. Yleisilme pysyy kuitenkin siistinä. Välipäivien puhtaustaso laskee väliaikaisesti.

Tyydyttävä – siivous 2 x viikossa

Siivouksen jälkeen tilat ovat siistit. Lasipinnoille kertyy tahroja, sillä ne puhdistetaan kahdesti viikossa.

Sisääntulomatot ovat siistit siivouksen jälkeen, mutta välipäivinä ne likaantuvat säätilojen mukaan. Seinäpinnoilta poistetaan tahroja kaksi kertaa viikossa.

Saunatilat siivotaan kerran viikossa ja mikäli saunavuoroja on vain yhdelle päivälle, perusteellisen puhdistuksen myötä tilat pysyvät siisteinä. Myös lauteiden sekä lattiaritilöiden alapinnat puhdistetaan säännöllisesti. Lattiakaivot ovat puhtaat.

Siivouskertojen välillä tilojen käyttäjämääristä riippuen sekä sääolosuhteet huomioiden voi lattioille sekä matoille kulkeutua irtolikaa sekä vesiliukoisia tahroja. Lasi- ja seinäpinnoilla voi esiintyä satunnaisia tahroja väliaikaisesti. Yleisilme pysyy kuitenkin hoidettuna.

Välipäivien puhtaustaso laskee väliaikaisesti. Väliaikaan kerääntynyt lika kuluttaa pintamateriaaleja aiheuttaen pitkäaikaisena pintojen ennenaikaista kulumista. Likatyypeillä on merkitystä materiaalien kulumiseen. Säännölliset pintojen suojaukset ovat tarpeen.

Välttävä – siivous 1 x viikossa

Siivouksen jälkeen tilat ovat siistit. Lasipinnoille kertyy tahroja, sillä ne puhdistetaan vain kerran viikossa.

Sisääntulomatot ovat siistit siivouksen jälkeen, mutta välipäivinä ne likaantuvat säätilojen mukaan. Seinäpinnoilta poistetaan tahroja kerran viikossa.

Saunatilat siivotaan kerran viikossa ja mikäli saunavuoroja on vain yhdelle päivälle, perusteellisen puhdistuksen myötä tilat pysyvät siisteinä. Myös lauteiden sekä lattiaritilöiden alapinnat puhdistetaan säännöllisesti. Lattiakaivot ovat puhtaat.

Siivouskertojen välillä tilojen käyttäjämääristä riippuen sekä sääolosuhteet huomioiden lattioille ja matoille kulkeutuu irtolikaa sekä vesiliukoisia tahroja. Lasi- ja seinäpinnoilla esiintyy satunnaisia tahroja väliaikaisesti. Yleisilmeen pysyminen hoidettuna vaatii riittävästi aikaresursseja työn suorittajalta.

Välipäivien puhtaustaso laskee väliaikaisesti. Tilojen yleisilme voi poiketa huomattavasti verrattuna siivouksen jälkeiseen tasoon. Väliaikaan kerääntynyt lika kuluttaa pintamateriaaleja aiheuttaen pitkäaikaisena pintojen ennenaikaista kulumista. Likatyypeillä on merkitystä materiaalien kulumiseen. Säännölliset pintojen suojaukset ovat tarpeen.

Lähde: Suomen siivoustekninen liitto ry.