Taloyhtiöissä kiinnostusta aurinkosähköä kohtaan

Aurinkosähkön ekologisuus, lisääntynyt energiantarve sekä sähkön korkea hinta ovat saaneet taloyhtiöt kiinnostumaan yhä enemmän oman aurinkovoimalan hankinnasta. Kiinnostusta lisää myös hyvityslaskentapalvelu, joka mahdollistaa aurinkosähkön hyödyntämisen asuntokohtaisessa sähkönkulutuksessa.

Aurinkosähköjärjestelmiä on jo pitkään hankittu omakotitaloihin ja yrityksiin, mutta nyt myös taloyhtiöissä keskustelu aurinkovoimalan hankkimisesta on lisääntynyt.

– Kauppakeskukset ovat olleet edelläkävijöitä aurinkosähkön käytössä. Niissä on isot katot, joten aurinkovoimalan hankinta on hyvin helposti taloudellisesti perusteltavissa. Taloyhtiöt tulevat vähän jäljessä, mutta monissa mietitään asiaa tällä hetkellä, Atte Kallio Suomen Aurinkoenergiayhdistyksestä sanoo.

Motivan verkkopalvelun mukaan aurinkosähkön pientuotanto on noin kolminkertaistunut Suomessa vuodesta 2018. Aurinkosähköjärjestelmien kokonaishinnat on laskeneet verrattuna viiden vuoden takaisiin hintoihin, mutta toisaalta taas pitkän koronapandemian takia paneelien ja muiden komponenttien saatavuusongelmat ovat aiheuttaneet viime aikoina hintamuutoksia.

Aurinkoenergiaa kiinteistösähköön

Taloyhtiön sähkön kokonaiskulutus koostuu asuntojen kuluttamasta sähköstä sekä kiinteistösähköstä. Kerrostaloyhtiöissä kiinteistösähkönkulutukseen kuuluvat muun muassa keskuslämmitysjärjestelmän, hissien, ilmanvaihtokoneiden ja taloyhtiösaunan käyttämä sähkö sekä porraskäytävän ja muiden yhteisten tilojen valaistuksen sähkönkulutus.

Kiinteistösähkön määrään vaikuttaa paljon muun muassa lämmitysjärjestelmä ja ilmanvaihto. Erityisesti suuremmissa taloyhtiöissä, joissa on koneellinen ilmanvaihto, aurinkosähköjärjestelmän hankintaa kannattaa harkita. Muun muassa sähköautojen lataamisesta ja muista syistä johtuva sähkönkulutuksen kasvu taloyhtiössä saattaa myös lisätä kiinnostusta omaa aurinkovoimalaa kohtaan.

Hyvityslaskennasta hyötyä asuntokohtaisessa sähkönkulutuksessa

Aiemmin aurinkoenergiaa hyödynnettiin pääasiassa kiinteistösähköön, mutta nykyään aurinkovoimalassa tuotettua sähköä voidaan hyödyntää myös asuntojen sähkönkulutukseen hyvityslaskentapalvelun avulla. Palvelua tarjoavat tällä hetkellä jo useat sähköverkkoyhtiöt. 

Hyvityslaskentapalvelun avulla aurinkovoimala voidaan mitoittaa suuremmaksi eli paneeleja voidaan hankkia enemmän ilman, että sähköverkkoon myytävän aurinkosähkön osuus kasvaa.

Kun aurinkosähköä jää yli kiinteistösähköliittymän kulutukseen menevästä sähköstä, jäljelle jäänyt osuus voidaan jakaa huoneistojen sähkönkulutukseen eli se siirretään laskennallisesti asuntojen hyödyksi. Loppuosa myydään sähköverkkoon. Tällöin aurinkosähköjärjestelmän kannattavuus paranee, siitä tulee taloudellisesti merkittävämpi ja asukkaat hyötyvät.

Tällä hetkellä sähkön hinta on kuitenkin niin korkealla, että myös myynnistä saa hyvän korvauksen.

– Nykyisillä kalliilla sähköhinnoilla kaikissa taloyhtiöissä kannattaa harkita aurinkoenergiaa, Kallio muistuttaa.

– Talossa, jossa on painovoimainen ilmanvaihto ja kaukolämpö, kiinteistösähköä ei mene niin paljon. Asuntokohtaista sähköä tarvitaan kuitenkin koko ajan ja kulutusta on paljon, joten aurinkovoimalan hankinta kannattaa, kun asuntojen sähkö saadaan tähän nyt mukaan hyvityslaskennan avulla.

Hyvityslaskentapalvelu on saatavilla koko Suomessa vuonna 2023 ja sen odotetaan lisäävän taloyhtiöiden kiinnostusta aurinkosähköä kohtaan.

Taloudellisesti kannattava hankinta

Aurinkovoimalan kokoon vaikuttavat budjetti sekä käytettävissä oleva katon pinta-ala.

– Sähkönkulutuksen määrä ei ole enää niin merkittävä tekijä aurinkovoimalan mitoittamisessa. Enää ei ole järkevää laittaa vain sen verran paneeleja, mitä taloyhtiön sähkönkulutukseen tarvitaan, kun nyt verkkoon myynnistä saa hyvän korvauksen, Kallio sanoo.

– Hyvityslaskentapalvelussa sähkön hinta lasketaan siten, että sähkö ei kierrä verkosta. Kun kiinteistösähköön sekä asuntokohtaiseen sähköön pystytään käyttämään omassa voimalassa tuotettua sähköä, siirtomaksu ja sähkövero jää pois.

Aurinkovoimalan tehokkuutta parantaa se, jos mahdollisimman suuri alue katon varjostamattomasta pinta-alasta voidaan käyttää aurinkopaneeleille ja paneelit asennetaan etelän suuntaan.

– Paneelit soveltuvat miltei minkä tahansa kerrostalon katolle, mutta jos aivan talon vieressä on hyvin korkeita puita ja talo jatkuvasti varjossa, järjestelmän hankkiminen ei välttämättä kannata, Kallio toteaa.

Hän muistuttaa myös, että oikea ilmansuunta on tärkeä, eli paneelit tulee asentaa itä-etelä-länsi -akselille, jos niitä ei ole mahdollista laittaa suoraan etelän suuntaan.

Paneelit mieluiten katolle

Aurinkopaneelit asennetaan yleensä katolle, mutta joskus niitä voidaan laittaa myös rakennuksen seinustalle pystyasentoon.

– Aurinkopaneelit kannattaa laittaa katolle, koska tuotantoa tulee silloin enemmän. Toisaalta taas seinällä oleviin ei kerry lunta, joten ne tuottavat silloinkin, kun katolla olevissa on talvella lunta päällä, Kallio sanoo.

– Katolle asennettava voimala ei vaadi yleensä lupia, mutta joillakin paikkakunnilla lupa saatetaan tarvita, joten asia kannattaa tarkistaa. Jos paneelit laitetaan seinään, se vaikuttaa rakennuksen ulkonäköön, jolloin saatetaan tarvita toimenpidelupa.

Kilpailuttamiseen apua konsultilta tai isännöitsijältä

Jos taloyhtiössä herää kiinnostus omaa aurinkovoimalaa kohtaan, ensiksi kannattaa tehdä alkukartoitus.

– Kilpailuttamiseen voidaan palkata avuksi konsultti, mutta myös isännöitsijä voi olla taloyhtiön hallituksen apuna tarjousten vertailussa. Hankintapäätös kierrätetään yleensä myös yhtiökokouksen kautta, Kallio sanoo.

Ennen paneelien hankintaa muun muassa katon kantavuus ja kunto sekä tuuliolosuhteet on hyvä selvittää. Myös katolla olevat taloteknisiin järjestelmiin kuuluvat laitteet vaikuttavat paneelien asentamiseen. Jos taloyhtiöön on suunnitteilla kattoremontti, on aurinkopaneelien hankintakin hyvä toteuttaa samalla.

Aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen ei aiheuta juurikaan haittoja asukkaille.

– Paneelit ja telineet nostetaan katolle, joten taloyhtiön pihaan tarvitaan yleensä nostin, ja sähkökaapelit pitää saada sähkökeskukseen. Asuntoihin ei tarvitse mennä sisälle.

Suhtautuminen aurinkosähköön positiivista

Tutkimusten mukaan Suomessa aurinkosähköön suhtaudutaan hyvin positiivisesti.

– Aurinkosähkö on tutkimuksissa aina ykkösenä, sillä se on suomalaisten mielestä huomaamaton ja haitattomin tapa tuottaa sähköä ja ihmisten mielikuvissa puhdasta sähköä, Kallio sanoo.

Energiateollisuus ry:n vuonna 2021 Iro Researchilla teettämän energia-asenne -tutkimuksen mukaan  aurinkosähköä toivoisi lisää 87% vastaajista eli eniten muihin energiamuotoihin verrattuna.

Aurinkosähkö tuokin monia hyötyjä sekä taloudellisesta näkökulmasta että ympäristön kannalta. Aurinkovoimalan hankinta tuo taloyhtiölle säästöjä, ja tuontienergian määrää saadaan vähennettyä. Oma aurinkovoimala vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja pienentää hiilijalanjälkeä sekä nostaa lisäksi taloyhtiön arvoa.

Lähteet: www.motiva.fi, www.energia.fi 

Teksti: Marja Haavisto
Kuva: Unsplash