Taloyhtiön aurinkovoimala on mitoitettava harkiten

Jotta aurinkovoimala olisi taloyhtiölle kannattava sijoitus, järjestelmän tuotanto on järkevintä mitoittaa taloyhtiön omaan kulutukseen sopivaksi. Aurinkosähkön pitkäaikainen varastointi tai myynti verkkoon eivät ainakaan vielä nykyisellään kannata.

Aurinkopaneelien osalta on kova hypetys käynnissä, ja aurinkovoimaloita markkinoidaan paljon taloyhtiöillekin. Aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet, joten aurinkopaneelit yleistyvätkin hiljalleen myös taloyhtiöissä.

Aurinkosähkön kannattavuus ja mitoitus ovat kuitenkin aiheita, joita kannattaa harkita huolellisesti ennen taloyhtiön oman aurinkovoimalan perustamista.

– Suomessa sähkö on vielä aika halpaa, ja sähkö on pieni osa taloyhtiön kustannuksista. Yleensä taloyhtiön huoneistoissa on omat sähkösopimukset ja kiinteistössä oma kiinteistösähkösopimus, joten taloyhtiön sähkönkulutus jakautuu pieniin osiin. Tämä heikentää aurinkosähkön kannattavuutta, sanoo Suomen Ympäristökeskus SYKEn suunnitteluinsinööri Pasi Tainio.

Aurinkoenergian kannattavuus taloyhtiössä on aina tapauskohtaista. Jos aurinkosähköllä korvataan suhteessa kalliimpaa ostosähköä, aurinkosähkö on kannattavaa. Aurinkovoimalan mitoituksessa hyvä nyrkkisääntö on, että taloyhtiö voi valoisimpinakin päivinä käyttää kaiken tuottamansa aurinkosähkön itse. Näin säästyy sähköenergiaa ja samalla vältytään maksamasta ostosähköön sisältyvät energiansiirtomaksut ja -verot.

Sähkön myynti energiayhtiölle kannattamatonta

Tavallisimmin taloyhtiöt hyödyntävät aurinkoenergiansa kiinteistösähkössä. Oman talon aurinkosähköä ohjataan siis muun muassa hissien ja ilmanvaihdon toimintaan sekä rappukäytävien ja ulkoalueiden valaistukseen.

Kun taloyhtiö liittää aurinkosähköjärjestelmän kiinteistösähköön, voimala vähentää ostosähkön osuutta kiinteistösähkön käytössä. Kerrostalossa tämä onkin helpoin tapa tuoda aurinkosähköä kiinteistöön kannattavasti.

– Kulutus on kiinteistösähköliittymässä pientä, joten voimalakin pitää mitoittaa aika pieneksi.

Se, että taloyhtiö tuottaisi aurinkosähköä yli oman tarpeensa ja myisi sen sähköyhtiölle, ei ole kannattavaa. Pasi Tainion mukaan verkkoon myydystä sähköstä saa noin 3 senttiä kilowattitunnilta. Jos omalla sähköllä korvaa verkkosähköä, säästöä syntyy noin 10 senttiä kilowattituntia kohden.

Koko taloyhtiön voimala olisi kustannustehokkain

Aurinkosähköjärjestelmän kytkemiseen kiinteistössä on erilaisia tapoja. Kytkentätavan valinta riippuu muun muassa siitä, onko kyseessä kerrostalo, rivitalo, omakotitalo tai erillistalo ja minkälaiset sähköliittymät talossa on.

Kerrostaloissa aurinkosähköä voidaan hyödyntää kolmella eri kytkentätavalla. Yleisimmin taloyhtiöt liittävät aurinkosähköjärjestelmän kiinteistösähköön, jolloin aurinkovoimala siis vähentää ostosähkön määrää kiinteistösähkön käytössä. Tämä tapa vaatii reiluhkoa kiinteistösähkön kulutusta, eli esimerkiksi koneellista ilmanvaihtoa.

Toinen vaihtoehto on kytkeä järjestelmä yksittäisen asukkaan sähköliittymään. Kyseinen tapa on hyvin harvoin taloudellisesti perusteltavissa. Kolmas kytkentätapa on takamittarointi, jossa taloyhtiön tuottamaa energiaa voidaan hyödyntää sekä kiinteistösähkössä että asukkaiden asunnoissa. Näin taloyhtiöstä tulee tavallaan kaikkien asukkaiden sähköntoimittaja. Tulevaisuudessa voi olla neljäskin tapa, virtuaalimittarointi.

Pasi Tainion mukaan aurinkosähköjärjestelmän kannattavuutta voisi parantaa juuri takamittaroinnilla. Tämä kytkentätapa mahdollistaa suurimman energiantuotannon, koska taloyhtiön tuottamaa sähköä voidaan kiinteistösähkön lisäksi hyödyntää asukkaiden huoneistoissa. Taloyhtiö voisi näin rakentaa teholtaan suuremman voimalan.

– On taloyhtiöitä, joissa osakkailla ei ole omaa sähkösopimusta, vaan he ostavat sähkön taloyhtiöltä, ja ainoastaan taloyhtiö tekee sähkösopimuksen energiayhtiön kanssa. Tämä on toki mahdollisuus, mutta en tiedä kuinka paljon se kiinnostaa osakkaita.

Takamittaroinnin järjestäminen taloyhtiöön, jossa osakkailla on nykyisellään omat sähkösopimukset voi olla muutenkin visaista: takamittarointi vaatii yksimielisen päätöksen yhtiökokouksessa, koska asukkaat luopuvat sähkömarkkinalain mukaisesta oikeudestaan valita sähköntoimittaja, ja yhtiöjärjestykseen tulee yksi maksuperuste lisää.

Akkujen hinta on vielä miljoonaluokkaa

Myös aurinkoenergian varastointi on toistaiseksi haaste. Akkujen avulla aurinkopaneelien tuotannon voi säästää omaan käyttöön, mutta akut ovat vielä nykyisellään kalliita.

Esimerkkinä kerrottakoon, että jos omakotitaloon asennetaan esimerkiksi 5 kilowatin aurinkovoimala, se maksaa noin 7 000 euroa. Tämän kokoiseen järjestelmään akut maksaisivat miljoona euroa tai ylikin, jos akut mitoitettaisiin niin, että kesällä tuotettu sähkö riittäisi yli talven.

– Akkujen hinta suhteessa järjestelmiin on vielä huonolla tasolla. Jos sähköä haluaisi varastoida koko talveksi, tarvittaisiin lottovoitto.
Lisäksi akut kestäisivät noin 10 vuotta, minkä jälkeen ne täytyisi uusia. Akkuteknologia kuitenkin kehittyy koko ajan, ja hinnatkin ovat laskusuunnassa.

– Akkujen hinnat laskevat samalla kun aurinkovoimaloita kehitetään. Hinta laskee hyvinkin kovaa vauhtia, tosin akkujen kysyntäkin kyllä kasvaa.

Taloyhtiöt eivät saa tukia aurinkovoimaloihin

Tällä hetkellä taloyhtiöiden aurinkovoimaloiden kannattavuus syntyy nimenomaan siitä, että kiinteistön omalla sähköntuotannolla pystyy leikkaamaan ostosähkön osuutta.

– Valitettavasti taloyhtiöt eivät saa minkäänlaista tukea aurinkovoimaloiden asennuksiin. Tämä tekee aurinkosähköstä huonosti kannattavan investoinnin, ja järjestelmien takaisinmaksuaika venyy. Esimerkiksi kauppakeskukset saavat voimaloihin 25 prosentin investointituen, mikä tekee siitä aika kannattavaa.

Pasi Tainio toivoo taloyhtiöiden aurinkovoimaloiden hankintaan joustavampia ratkaisuja ja tuotteita, joilla kannattavuuttakin voisi lisätä. Taloyhtiö voisi esimerkiksi vuokrata kattonsa energiayhtiölle, joka tulee asentamaan paneelit ja myy sähkön taloyhtiölle.

– Myyntihinta voisi olla esimerkiksi prosentin verran pienempi kuin normaali myyntihinta, eli karvan verran edullisempi kuin verkosta ostettava sähkö. 15 vuoden kuluttua paneelit siirtyisivät taloyhtiölle. Tällaisissa tapauksissa taloyhtiöiden ei tarvitsisi maksaa voimalasta mitään. Ainakin Etelä-Suomessa tällaisia ratkaisuja on toteutettu julkisissa kiinteistöissä.

Lähteenä käytetty FinSolar-hankkeen sivustoa sekä Ilmastokatu-hankkeen julkaisua Aurinkosähköä kerrostaloon – Opas asukkaille, hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille.

Aurinkovoimalan hyötyjä taloyhtiössä

• Aurinkosähköllä voi korvata ostosähköä kiinteistösähkössä.Näin säästyy sähköenergiaa ja samalla vältytään maksamasta ostosähköön sisältyvät energiansiirtomaksut ja -verot.

• Kiinteistön energialuokitus voi parantua. Aurinkopaneelit voivat kääntää kiinteistön energialuokituksen parempaan, jos luokitus kiikkuu parin kirjaimen rajalla.

• Taloyhtiön imago voi parantua ja kiinteistön arvo kasvaa. Uusiutuvaa energiaa tuottava ja hyödyntävä taloyhtiö voi houkutella ympäristöasioista tietoisia ostajia.

• Katon ikä saattaa pidentyä. Auringonpaiste kohdistuu aurinkopaneeleihin, joten kattomateriaalia ei tarvitse esimerkiksi maalata niin usein kuin muutoin olisi tarve.

• Ylimpien asuntojen lämpötila voi kesäaikaan laskea. Jos kerrostalossa on ullakkoasuntoja, niiden lämpötila voi kesällä laskea, koska paneelit toimivat lämpöä eristävinä elementteinä.

Lähde: Suomen Ympäristökeskus SYKEn suunnitteluinsinööri Pasi Tainio

Teksti: Saara Pakaslahti

Kuvat: Pixabay