Toimistoaika päättyi

Kuva: Pauli Seppälä
toimistoaika
Työmaa sijoittuu vilkkaan kävelykadun, Kuninkaankadun, varrelle.

Vanhan toimistotilan kysyntä keskustassa on heikkoa. Tämän vuoksi Tampereen Kuninkaankadulla muutetaan toimistoja asuinhuoneistoiksi. Konttoritilan muokkaaminen asunnoiksi onnistuu, mutta vain kovalla työllä.

Kävelykadun varrella Kuninkaankatu 22–24:n kivijalassa sijaitsevat muiden muassa vilkkaat vaateliike, ravintola ja kahvila. Sen sijaan ylimpien kerrosten toimistotilojen kysyntä on ollut muutaman suuren vuokrasopimuksen päätyttyä vaisua.

Kiinteistössä aloitetaan parhaillaan remonttia. Kuninkaankatu 22 jää kutakuinkin ennalleen, mutta numero 24:ssä heiluu iso luuta. Sen kerroksissa 3–6 sijaitsevat toimistot muutetaan vuokrahuoneistoiksi. Vanhoilla toimistoilla ei ole kysyntää, mutta pienistä keskustan vuokrahuoneistoista on pulaa.

– Tampereella on tarjolla paljon uudempaakin toimistotilaa ja vanhan on vaikea kilpailla sen kanssa. Projekti tukee keskustan tiivistä täydennysrakentamista ja kaupunki on ollut myötämielinen, kertoo kohteen pääurakoitsijan Lujatalo Oy:n Pirkanmaan aluejohtaja Tuija Schmidt.

Kuhunkin kerrokseen rakennetaan kaksi yksiötä ja neljä kaksiota, yhteensä siis kahdeksan yksiötä ja 16 kaksiota. Lisäksi kellariin rakennetaan autohalli kiinteistön vuokralaisille.

Käyttötarkoituksen vaihto työlästä

Kun kiinteistö on suunniteltu aikanaan toimistoja varten, huoneistoiksi muuttamisessa on omat haasteensa.

– Runkosyvyys ei ole optimaalinen asunnoille. Tällaiseen runkoon ei saa läpitalonasuntoja, vaan molemmille puolille on tehtävä omat rivinsä.

Osa vanhoista sisäseinistä jää pystyyn, osa revitään alas. Myös yksi jäykistävänä rakenteena toiminut porrashuone puretaan. Uusia seiniä rakennetaan luonnollisesti runsaasti.

Schmidt toteaa, että vaikka rakennusten muuntojoustavuudesta puhutaan paljon, käytännössä muutokset ovat työläitä.

– Tässäkin on todettu, ettei vanhan korjaaminen ole helppoa. On tehtävä paljon pieniä detaljitason ratkaisuja ja isojakin muutoksia. Käyttötarkoituksen muutos toimistosta asunnoiksi on haastavaa, mutta loppuviimeksi myös palkitsevaa, hän tuumaa.

Molemmille puolille parvekkeet

Käyttötarkoituksen vaihto edellyttää suuria muutoksia talon LVIS-tekniikkaan. Suunnittelulta vaaditaan luovuutta.

Patterilinjat uusitaan tyystin, samoin ilmanvaihto. Asuinhuoneistoissa tarvitaan vesipisteitä eri malliin kuin toimistoissa ja myös asumisesta syntyvän kosteuskuorman hallintaan on kiinnitettävä huomiota. Talon läpi tehdään uusia hormeja viemäreille ja sähkö- sekä vesijohdoille.

– Alakerroksissa liiketoiminta jatkuu, mutta samalla uusilla hormeilla joudutaan tulemaan läpi katosta. Haitat pyritään minimoimaan järjestämällä toimenpiteet vähiten haitalliseen ajankohtaan.

Kuninkaankatu 24:ään kadun puolelle rakennetaan ranskalaiset parvekkeet, sisäpihan puolelle tavalliset parvekkeet. Jälkimmäiset toimivat samalla hätäpoistumisteinä. Parvekkeet ovat kevyet teräsrakenteiset, sillä massiivibetonista ratkaisua rakenne ei kestäisi.

– Takapihan kansi toimii autohallin kattona. Sen kantavuus ei riitä, jotta sen päälle voisi varata betonipilareita. Jos kantavat parvekkeet tehtäisiin, olisi mentävä kellarin läpi.

Keskustassa korjaaminen vaatii tarkkuutta

Kuninkaankatu 24:n julkisivu uusitaan lämpörappauksella. Myös uudet ikkunat ja lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihto parantavat energiatehokkuutta.

Kuninkaankatu on vilkas kävelykatu. Keskustassa työskentely vaatii erikoisjärjestelyjä. Alakerrosten liiketilat ovat käytössä saneerauksen aikana ja esimerkiksi Ravintola Amarilloon on ollut järjestettävä kulkuväylä työmaa-aitojen keskelle.

– Homma toimii hyvillä suojauksilla. Keskustoissa on aina omat haasteensa aitauksen suhteen esimerkiksi siksi, että sen on pidettävä ihmiset poissa iltaisin, kun työmaalla ei olla paikalla.

Kuninkaankatu 22–24:n kiinteistön omistaa Hannu Isotalo ja sen remontin pääurakoitsija on Lujatalo Oy. Suunnittelusta vastaa Petteri Neva Arkkitehtitoimisto Neva Oy:stä. LVIS-urakan suunnittelu ja toteutus ovat Sähköpeko Oy:n käsialaa. Työmaalla on lukuisia aliurakoitsijoita ja osa urakoista on vielä päättämättä.

Remontin arvioidaan valmistuvan kuluvan vuoden loppuunmennessä. Huoneistojen vuokraukset hoitaa myöhemmin tänä vuonna Lujatalo Oy.

Palaamme aiheeseen saneerauksen valmistuttua ja katsomme tarkemmin, millaisia pulmia projektin mittaan tuli vastaan ja miten ne ratkaistiin.