Vaihtamalla valaistus paranee

Onnistunut ja energiaa säästävä valaistusremontti on monen tekijän summa. Se, mikä taloyhtiöissäkin yleensä kuitenkin unohtuu, on valaistuksen huolto ja puhtaanapito sekä valon määrän seuranta.

Valaistuksen uusiminen hyödyttää taloyhtiötä yleensä paljon: parempi valaistus auttaa luomaan taloyhtiöstä turvallisemman ympäristön kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Hyvä valaistus vaikuttaa myös kiinteistön käyttäjien hyvinvointiin ja viihtyvyyteen.

Energiansäästö on eittämättä tärkeä aspekti, mutta valaistuksen kokonaisvaltainen koheneminen saattaa lopulta olla se tärkein asia.

– Taloyhtiön olemassa oleva valaistus on tavallisesti tosi huono. Yleensä aina, kun taloyhtiöön tehdään valaistusremontti, valaistusolosuhteet paranevat. Sitä myöten saatu hyöty voi olla suurempi kuin pelkästään energiansäästöstä saatu hyöty, toteaa talotekniikan lehtori Kari Kallioharju Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Pienen budjetin valaistusuudistus valaisimet vaihtamalla

Energiansäästämisessä kannattaa aina lähteä liikkeelle tarpeettoman kulutuksen karsimisesta. Pienen budjetin valaistusremontti taloyhtiössä onnistuukin yksinkertaisimmillaan niin, että valaisimet uusitaan vähemmän kuluttaviksi. Samalla kannattaa laittaa kuntoon myös valaistukseen liittyvät ohjainlaitteet, kuten hämäräkytkimet.

– Sillä, että vaihdetaan vain valaisimet, on varmasti lyhyin takaisinmaksuaika. Pelkkiä lamppuja ei kannata lähteä vaihtamaan, vaan ennemmin kannattaa uusia valaisimet, Kallioharju sanoo.

Mahdollista on säästää myös asentamalla esimerkiksi rappukäytäviin liike- tai läsnäolotunnistimin varustetut valaisimet.

– Liiketunnistinvalaisimet melko varmasti pidentävät valaistuksen takaisinmaksuaikaa, mutta ovat kannattava hankinta esimerkiksi kohteisiin, joissa käytetään paljon hissiä rappusten sijaan.

Läsnäolo-ohjaukseen perustuvassa valaistuksessa valot syttyvät automaattisesti sen mukaan, miten kiinteistössä kuljetaan. Jos liikettä on vain tietyissä kerroksissa, koko rappua ei valaista turhaan.

– Vaikka rappukäytävien valaistus ei viekään paljoa sähköä, kulutuksessa on kuitenkin suuri ero, jos valaistaan vain ne kerrokset, joissa liikutaan, verrattuna siihen että koko porraskäytävä on valaistu.

Valaistussuunnittelijaa kannattaa hyödyntää remontissa

Taloyhtiön suurempi valaistussaneeraus voidaan tehdä esimerkiksi osana julkisivu- tai putkiremonttia. Myös piharemontti voi olla otollinen ajankohta ainakin ulkovalaistuksen uusimiseen.

Kokonaisvaltaiseen valaistusremonttiin ryhtyessä on hyvä tiedostaa, ettei kaikkea hankkeessa tarvittavaa osaamista välttämättä löydy yhdeltä ja samalta asiantuntijalta.

Muun muassa Motiva suosittelee, että valaistuksen suunnittelu teetettäisiin ammattitaitoisella valaistussuunnittelijalla. Kallioharjun mukaan valaistusremontti kuitenkin tyypillisesti käynnistyy yhteydenotolla sähkösuunnittelijaan.

– Sähkösuunnittelijoilla usein on aika rajallinen osaaminen valaistuksen suunnittelusta, joten yleensä toteutus tarkoittaa sitä, että vaihdetaan vain toiset purkit tilalle. Varmasti tämäkin on parempi kuin lähtötilanne, mutta toteutuksessa ei ehkä sen kummemmin mietitä mahdollisuutta valaistuksen kokonaisvaltaiseen parantamiseen.

Etenkään vanhassa taloyhtiössä ei kannattaisi tyytyä pelkästään valojen vaihtoon, vaan suositeltavaa olisi teettää kunnollinen valaistuskartoitus, ja sen pohjalta suunnitelma, joka myös toteutetaan.

– Kartoituksessa käydään läpi vanha valaistus ohjauksineen ja suunnitellaan uusi valaistus koko kiinteistöön. Samalla tutkitaan valaistuksen ja valaisinten puutteet, täytyykö johonkin lisätä tai jostain poistaa valoa.

Ledien vertailu on haasteellista jopa ammattilaisille

Taloyhtiön valaistuksen uudistus tarkoittaa nykyään lähes poikkeuksetta leditekniikkaan siirtymistä. Ledien käyttö tuo energiatehokkuutta ja säästöjä, etenkin jos lisäksi hyödynnetään valaistuksen aikaohjausta sekä liiketunnistusta.

Ledien myötä valaisinten vertailu sekä valaistuksen laatutekijöiden tuntemus ovat entistäkin tärkeämpiä valaistushankinnoissa. Valaistuksen laatutekijöitä ovat muun muassa valotehokkuus, valaistusvoimakkuus sekä valonlähteen käyttöikä. Ledivalaisimissa saattaa olla suuriakin laadullisia eroja. Valaistuksen optimointi kuhunkin kohteeseen ja toimintoon vaatii siis todellista asiantuntemusta.

– Miten maallikko voi vertailla valaisinten suorituskykyä ja yrittää varmistaa, että ledivalaisimet ovat laadukkaita ja kestäviä – siinä onkin kysymys, kun ei se ammattilaisillekaan helppoa ole, toteaa Kallioharju.

Lähtökohtaisesti järkevintä on valita tunnettujen valmistajien valoja tai valaisimia, joiden laatu on varmennettu.

Tarjousten on oltava keskenään vertailukelpoisia

Kun edetään valaistusremontin tarjouspyyntövaiheeseen, tärkeä nyrkkisääntö on pyytää tarjoukset yhteismitallisina, eli asettaa valaistukselle lähtöarvot, joiden mukaan tarjoukset pyydetään.

– Tämä on oleellinen asia, jota ei yleensä huomioida. Tarjouspyyntöön täytyisi saada esille, että tarjousta pyydetään kyseisellä mittaristolla, eli lähtöarvoilla toteutettuna. Myös käytettävät valonlähteet ja haluttu valaisintyyppi kannattaisi määritellä jo tarjouspyyntöön.

Kallioharjun mukaan toinen asia, joka taloyhtiön valaistushankinnassa usein unohtuu, on pyytää tarjous elinkaarikustannusten näkökulmasta.

– Tällöin selvitetään, mikä on valaistuksen kokonaiskustannus koko elinkaaren ajalle. Valaistuksen kustannuksista 5–10 tulee hankinnasta, 90–95 prosenttia käytöstä. On siis oleellista, että kustannukset koko elinkaaren ajalta huomioidaan.

Nykyaikaiset valaisimet ja paremmat ohjaimet tyypillisesti pienentävät taloyhtiön valaistuksen elinkaarikustannuksia, jos elinkaari on laskettu 15–20 vuoden ajalle.

Valaistuksen takuuasiat tulee selvittää huolellisesti

Tarjouksiin kannattaa pyytää selvitys myös takuuasioista.

– On tärkeää tietää, millaisella takuuajalla valaisimia uusitaan, jos niissä on vikaa. Ledivalaisimet saattavat joskus olla mitä sattuu, joten niitä pitäisi pystyä uusimaan. Ainakin ammattivalaisimissa aika tyypillinen takuuaika on viisi vuotta.

Markkinoilla on runsaasti kiinteillä ledeillä varustettuja valaisimia, joiden lamppuja ei voi vaihtaa. Tästäkin syystä takuut kannattaa tarkistaa erityisen tarkkaan.

Kari Kallioharju arvioi, että taloyhtiön ulkovalaisimissa ledien pitäisi kestää ainakin 15 vuotta – sisätiloissa vielä pidempään. Leditekniikka toimii hyvin kylmässä, joten ledit ovat sangen käyttökelpoisia juuri ulkovalaisimissa. Lämpö sen sijaan tappaa ledin.

– Kun ledi pääsee lämpiämään, se himmenee. Mitä lämpimämmät olosuhteet ovat, sitä huonommin ledi toimii, ja elinikä lyhenee radikaalisti.

Valaistuksen seuranta on retuperällä

Tyypillisesti ledivalaisinten käyttöikä on pitkä. Ledien – kuten muidenkin valonlähteiden – valontuotto kuitenkin alenee käytössä asteittain.

Valovirta alenee, koska ledin komponenttien toiminta heikkenee iän myötä. Perinteisillä valonlähteillä elinikä kertoo, miten kauan lamppu toimii ennen vikaantumista, kun taas ledeillä elinikä kertoo, milloin lampusta tulevan valon määrä on pudonnut alle määritellyn arvon.

Ledivalaisin ei siis ikinä pala, vaan himmenee loputtomiin, ellei sen liitäntälaite rikkoonnu. Ledivalaisinten eliniän määritelmä asettaakin uusia haasteita valaistuksen seurannalle ja huollolle. Kari Kallioharjun mukaan tätä ei ole vielä ymmärretty edes valaistusalalla.

– Kun ledivalaisin on katossa ja himmenee vuosien mittaan, valaisimen toimintaa ei seuraa kukaan. Tämä on ongelma varsinkin kiinteillä ledeillä varustetuissa valaisimissa, joiden liitäntälaitteetkin ovat pitkäikäisiä.

Seurannan pystyisi yhdistämään valaistuksen ohjaukseen

Kari Kallioharju sanoo tietävänsä vain joitain teollisuuden kohteita, joissa tilojen valon määrää seurataan huoltomiesten toimesta luksimittauksin.

– Tällaista seurantaa ei normaalisti tehdä, vaikka jonkun se pitäisi tehdä kerran, pari vuodessa. Olen odotellut, koska asiaan aletaan oikeasti kiinnittää huomiota ja seurantaa alkaa joku tehdä. Seurannan pystyisi yhdistämään myös valaistuksen ohjausjärjestelmään. Jollei seurantaa tehdä ohjauslaitteilla, sen täytyisi olla esimerkiksi huoltomiehen vastuulla.

Toinen huomionarvoinen asia on valaisinten puhtaanapito. Valaistukselle laaditaan huolto-ohjelma, jota tulisi noudattaa.

– Suunnitelmien mukaan valaisimet tulisi puhdistaa tyypillisesti vähintään kolmen vuoden välein. Monessako paikassa huoltosuunnitelmaa on noudatettu – voi sanoa, ettei missään. Valon määrä voi pudota aika nopeasti tilasta riippuen, ja likaantuminen on suurin syy siihen.

Lähteet: Motiva Oy Valaistustieto: Taloyhtiön valaistusopas, Helsingin ympäristökeskuksen Ilmastokatu-hankkeen Energiatehokas valaistus taloyhtiöön -opas sekä Teknologiateollisuuden koostama Näin vertailet ledivalaisimia 2.0 -opas.

Teksti: Saara Pakaslahti

Kuva: Dreamstime