Vihreä olohuone

Kuva: Maisemavisio Oy
pallotammela
Keinu ja pöytäryhmät kutsuvat viihtymään. Kiveys jäsentää aluetta pihahuoneisiin.

As Oy Pallotammela laittoi pihansa uusiksi. Nyt talon asukkaiden yhteinen olohuone on suojattu satunnaisilta kulkijoilta ja tukee yhdessä viihtymistä. Harkittu piharakentaminen saattaa nostaa kiinteistön arvoa jopa yli investoinnin.

76 huoneiston As Oy Pallotammela sijaitsee Tampereen Tammelan kaupunginosassa Tammelan jalkapallokentän ja Tammelantorin välimaastossa.

Sijainti on varsin vilkas ja taloyhtiön piha suuri. Vielä viime kesänä pihan läpi oikaisi säännöllisesti myös satunnaisia kulkijoita.

– Pihalla pyöri välillä vierastakin porukkaa ja jotkut tuntuivat pitävän pihaamme kaupungin puistoalueena. Meillä olikin taloyhtiössä yhteinen näkemys, että piha tulisi aidata, muistelee hallituksen puheenjohtaja Jouko Kronholm.

Talossa ajateltiin, että häiriötekijöitä ehkäisemällä ja yleiseen viihtyvyyteen panostamalla asumisen laatu kohenisi. Niinpä piha päätettiin laittaa perusteelliseen remonttiin.

– Yhtiössämme on pääasiassa iäkästä väkeä ja pihan merkitys on suuri. Joillekin olohuoneen jatke on pubi, mutta meidän talossamme se on piha.

Viihtyvyys lähtökohtana

As Oy Pallotammela värväsi hortonomi Virpi Hannuksela-Koskisen MaisemaVisiosta suunnittelemaan, miten pihan ilmettä ja toimivuutta voisi kohentaa. Pihalla oli entuudestaan keinu, muttei sen kummempaa varustelua.

Suunnittelun lähtökohtana oli muuttaa pihaa niin, että se ei muistuta enää kulkuväylää ja että pihan varustelu tukee asukkaiden viihtymistä. Myös yhtiön arvon kohottaminen oli Kronholmin mukaan mielessä.

– Pihaan rajattiin uusi oleskelualue parkkipaikasta. Oleskelukalusteet uusittiin ja lisättiin istutuksia, joilla saatiin lisää vihreyttä. Esimerkiksi pyykkitelineiden alla oli aiemmin kivituhkapinta, ne korvattiin kiveyksellä. Talossa ei asu lapsia, joten leikkialuetta ei tehty, mutta sille jätettiin optio. Pihaa rajattiin kiveyksillä ja muilla rakenteellisilla ratkaisuilla. Myös puurakenteita tehtiin, jotta pyykit saadaan näkösuojaan eivätkä ne liehu keskellä pihaa, listaa Hannuksela-Koskinen.

Lisäksi rakennettiin kohdevalaistus, joka tuo pihan pimeällä upeasti esiin.

Autot ensin?

Hannuksela-Koskinen sanoo, että taloyhtiöiden pihoissa toistuva piirre on autot ensin -ajattelu.

– Monien 1970–1980-lukujen kerrostalojen pihat on rakennettu autojen ehdoilla. Niillä ei ole oleskelupaikkoja eikä ihmisille mitään tekemistä. Ainoa pihassa tapahtuva toiminta on autojen pitäminen ja mattojen tomuttaminen. Kyse ei ole niinkään siitä, etteikö tilaa riittäisi muuhunkin kuin autojen säilyttämiseen. Se ei vain ole järkevässä käytössä.

Kun piha tarjoaa mielekkäitä mahdollisuuksia oleskeluun, siellä viihdytään ja taloyhtiön ihmiset tutustuvat toisiinsa.

– Jos pihalla säilytetään vain autoja, ihmisten yhteisöllisyys kärsii. Naapureita ei tunneta, kun heitä ei nähdä missään. Tyhjä sorakenttä ei vedä ihmisiä puoleensa, sanoo Hannuksela-Koskinen.

Asukkaat mukaan luonnosvaiheessa

Hannuksela-Koskinen kannustaa taloyhtiöitä ottamaan koko talon väen mukaan jo suunnittelun alkuvaiheessa eikä jättämään hanketta vain hallituksen asiaksi.

– Pidän siitä, että hanke esitellään luonnosvaiheessa laajemmin kaikille talon asukkaille. Sieltä saa arvokkaita kommentteja. Ihmiset ottavat kantaa pieniin yksityiskohtiin, vaikkapa aidan väriin.

– Virpi oli yhtiökokouksessa kertomassa ajatuksiaan. Pyrimme ottamaan kaikki mukaan suunnitteluvaiheessa, jotta saimme erilaisia mielipiteitä, säestää Kronholm.

As Oy Pallotammela hankkeessa suunnittelu alkoi keväällä 2011. Urakkatarjoukset pyydettiin seuraavana talvena ja varsinainen rakentamisvaihe heinäkuussa 2012 vei reilun kuukauden. Tänä kesänä pihaan rakennetaan vielä pergolat.

Hanke vietiin läpi melko ilmavalla aikataululla. Hannuksela-Koskinen sanoo, että jos tämäntyyppisen hankkeen suunnittelun aloittaa syksyllä, tarvittaessa sen ja kilpailutuksen saa valmiiksi talven aikana ja töihin päästään heti keväällä.

Maanrakennus kalleinta

Urakan lopullinen hinta on 100 000 euron haminoilla. Taloyhtiö rahoitti hankkeen suoraan kassastaan, joten ylimääräisen rahoitusvastikkeen keräämisestä ei tarvinnut vääntää kättä.

– Taloyhtiössämme on osana strategiaa talouden vakaudesta huolehtiminen. Keräämme pikkuhiljaa pientä puskurirahastoa, käyttökassaa, ja hanke vietiin sen puitteista läpi, taustoittaa Kronholm.

Hannuksela-Koskinen sanoo, että piharemonttien hinnat vaihtelevat paljonkin lähinnä sen mukaan, miten paljon kaivurille on töitä.

– Kallein työ on aina maanrakennus. Jos joudutaan vaihtamaan massoja, tekemään salaojia ja hulevesijärjestelmiä, se maksaa paljon. Jos maanrakennustyöt eivät ole kovin raskaita, 50 000 eurolla saa paljon kivaa aikaan. Jos joudutaan kaivamaan koko piha auki, hinta on helposti 300 000 euroa.

Naapuritkin pitävät

As Oy Pallotammelassa päätettiin laittaa vielä lisäresursseja pihan hoitoon.

– Teimme huoltoyhtiön kanssa sopimuksen, että he panostavat viheralueisiin tavallista enemmän ainakin vuoden ajan. Maksamme hieman ekstraa ja saamme homman varmasti hyvin vauhtiin.

Kronholm käveli syksyllä urakan ensimmäisen vaiheen valmistuttua pihan liepeillä ja kuuli kahden naapuritalon rouvan kehuvan kilvan, miten hienon maiseman olivat saaneet ikkunoidensa alle.

– En malttanut olla toteamatta, että me sen maksoimme mutta ei siitä teiltä mitään veloiteta, hän naurahtaa.


Hoidettu piha nostaa talon arvoa

Inari Jansson Hämeen ammattikorkeakoulusta teki kolme vuotta sitten opinnäytetyön piharakentamisen vaikutuksesta kiinteistöhintoihin.

Tutkimuksessa kysyttiin kiinteistönvälittäjiltä neljää yleisintä myyntihintaa laskevaa vai myyntiaikaa pidentävää ongelmaa sekä kerrostalojen että pientalojen pihoilla.

Lähes kaikkien vastaajien mielestä yleinen epäsiisteys kuuluu neljän yleisimmän ongelman joukkoon. Toiseksi yleisin ongelma on vaatimaton tai tyystin puuttuva oleskelualue. Myös huonokuntoinen, halkeillut asfaltti ja lätäköityminen sekä pihalla seisova vesi nähtiin isoiksi ongelmiksi.

Kaiken kaikkiaan tutkimus osoitti, että laadukas pihan suunnittelu ja rakentaminen nostaa kerrostalohuoneiston arvoa ja lyhentää myyntiaikaa. Janssonin mukaan pihan harkittu suunnittelu ja rakentaminen sekä hoito saattavat nostaa kiinteistön hintaa jopa enemmän, kuin pihaan on investoitu.

Arvonnousu voi kattaa investoinnin

Kun välittäjille esitettiin väittämä ”Asiakkaat ovat kiinnostuneita vain rakennuksesta, pihalla ei ole vaikutusta myyntihintaan”, 78 prosenttia vastaajista oli kerrostalon kohdalla täysin tai jokseenkin eri mieltä. Vain kolme prosenttia oli sitä mieltä, ettei pihalla ole huoneiston hintaan mitään merkitystä.

Janssonin tutkimuksessa selvitettiin pihan vaikutusta sekä omakotitalon että kerrostalon arvoon ja haluttuuteen. Pihan vaikutusta omakotitalon hintaan tutkittiin esittämällä kiinteistönvälittäjille kolme erilaista versiota samasta pihasta. Ensimmäisessä kuvassa pihaa ei ollut rakennettu, toisessa piha oli rakennettu kevyesti ja kolmannessa perusteellisesti.

Kevyesti rakennettu piha nosti vastausten mukaan talon arvoa 5,1 prosenttia, perusteellisesti rakennettu 11,5 prosenttia. Tutkimuksessa siteeratut ulkomaiset tutkimukset päätyivät samansuuntaisiin tuloksiin.

Tutkimuksessa ei tehty vastaavaa kuvamanipulaatiota kerrostalopihoilla, mutta tutkimuksen muiden havaintojen perusteella kerrostaloissa arvonnousu on pienempi kuin omakotitaloissa. Tosin Jansson huomauttaa, että ”yhtiömuotoisessa kiinteistössä sama piha-alue vaikuttaa kaikkien huoneistojen hintaan ja piharakentamiseen käytetty panos yhtä huoneistoa kohti voi olla huomattavasti pienempi kuin pientalossa. Siten kerrostalohuoneiston arvonnousu voi olla prosentuaalisesti pienempi kuin pientalokiinteistön, ja siitä huolimatta arvonnousu voi kattaa yhdelle huoneisto-osakkeelle koituneet pihanrakentamiskustannukset.”

Kiinteistönvälittäjien vastausten perusteella huonokuntoiset piharakenteet ja hoitamattomat istutusalueet ovat suurempi ongelma kuin rakenteiden tai istutusten vähyys. Tämä kielii siitä, että on järkevämpää panostaa laatuun kuin määrään.