Viimeisetkin isännöitsijöiden laatimat energiatodistukset vanhenevat

Kuva: Rubenjob | Freeimages.com
energiatodistukset
Viimeisetkin isännöitsijäntodistuksen liitteenä annetut energiatodistukset vanhenevat 1. tammikuuta 2015. Nyt energiatodistuksen saa kirjoittaa vain pätevöitynyt energiatodistuksen antaja. Hän kirjaa todistukseen toimenpide-ehdotuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Energiatodistuslainsäädännössä on tänä vuonna kaksi tärkeää päivämäärää. Ensimmäinen oli heinäkuun 1. ja toinen on vuoden lopussa.

Ensimmäinen tärkeä takaraja oli 1. heinäkuuta 2014. Silloin uusi laskennallinen energiatodistus tuli käyttöön rivi- ja ketjutaloissa sekä liike- ja toimistorakennuksissa. Energiatodistus on vaadittu niissä kyseisestä päivämäärästä alkaen jo muun muassa kerrostaloista tutuksi tulleeseen tapaan, eli myynnin ja vuokrauksen yhteydessä.

Toinen takaraja on vuoden lopussa. 31. joulukuuta 2014 on viimeinen voimassaoloaika isännöitsijäntodistuksen liitteeksi laadituille, toteutuneeseen kulutukseen perustuville todistuksille.

Vanhan energiatodistuslainsäädännön mukaan isännöitsijä sai laatia omiin isännöimiin kohteisiinsa isännöitsijäntodistukseen liitetyn, toteutuneeseen kulutukseen perustuneen energiatodistuksen. Kesäkuussa 2013 voimaan astunut uusi laki poisti tämän vaihtoehdon, ja nyt energiatodistuksia saavat laatia vain pätevöityneet tekijät, jotka ovat mukana ARAn ylläpitämässä rekisterissä.

Isännöitsijäntodistuksen liitteet eivät kelpaa ensi vuonna

Isännöitsijäntodistuksen liitteeksi kirjoitetut jo valmiit todistukset saivat lakiuudistuksessa jatkoaikaa siten, että uusimmilla energiankulutustiedoilla päivitetty todistus kelpaa vuoden 2014 loppuun asti. Tämä koskee siis ainoastaan todistuksia, jotka päivitettiin vuoden 2012 kulutustietojen perusteella alkuvuonna 2013, ennen kuin uusi laki astui voimaan 1. kesäkuuta 2013.

– Vanhaa, päivittämätöntä isännöitsijäntodistustakin on joissain yhteyksissä yritetty tarjota sellaisenaan, mutta jos siinä ei ole käytetty vuoden 2012 tietoja, se ei ole pätevä. Ainoastaan päivitetyt todistukset ovat voimassa tämän vuoden loppuun, muistuttaa johtava asiantuntija Tapio Jalo Motiva Oy:stä.

Jos isännöitsijä hankkii laissa määrätyn pätevyyden, hän voi luonnollisesti laatia nykymuotoisia energiatodistuksia edelleen.

Isännöitsijäntodistuksia koskevaa poikkeusta lukuun ottamatta vanhan lain mukaiset energiatodistukset ovat voimassa todistukseen merkityn ajan, kuitenkin enintään kymmenen vuotta.

Kilpailuta kiireettä

Jos taloyhtiössä on pärjätty tähän asti isännöitsijäntodistuksen liitteillä, nyt viimeisenkin takarajan lähestyessä on hyvä miettiä todistuksen hankintaan liittyvät kuviot valmiiksi ja kilpailuttaa ilman kiirettä.

Taloyhtiöissä myynti- ja vuokraustilanteita tulee sen verran tiheään, että todistuksen tekeminen ennakoivasti valmiiksi on kerrostaloissa käytännössä ainoa järkevä käytäntö. Se muodostunee rutiiniksi myös rivitaloissa.

Rivitalojen takaraja on jo ovella ja todennäköisesti myös monet tähän asti isännöitsijäntodistuksella pärjänneet kerrostalot teettävät todistuksen hyvissä ajoin kesällä ennen loppuvuoden takarajaa ja ruuhkia. Jalo kuitenkin muistuttaa, että kesäkausi ei ole paras aika todistuksen teolle.

– Todistuksen tekemisajankohta on lähtökohtaisesti parempi lämmityskaudella kuin keskikesällä, jotta samalla voidaan arvioida luotettavasti lämmityksen toimintaa. Esimerkiksi lämmitysverkoston perussäätötarve, joka on hyvin yleinen vanhoissa kerrostaloissa, voidaan todentaa tällöin parhaiten.

Olennainen osa todistuksen sisältöä ovat siihen kootut keskeiset toimenpiteet rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Talon nykytilan kartoittamiseksi todistuksen laatijan on tehtävä tarkastus paikan päällä kiinteistössä.

– Aluksi oli toimijoita, joiden mielestä arviointi onnistuu etätyönäkin, joten vaade paikan päällä käynnistä lisättiin lakiuudistuksen yhteydessä. Paikan päällä on käytävä nimenomaan todistuksen laativaan pätevöityneen henkilön.

Hinta katoaa suureen asuntomäärään

Jalo kertoo, että varsinkin kuluttajat ottavat Motivaan yhteyttä ja kummastelevat tarjousten muutamasta satasesta yli tuhanteen euroon ulottuvaa hintahaarukkaa.

– Ihmetellään, että kun kaikilla on pätevyys, niin eikö halvin tee yhtä hyvää jälkeä kuin kallein. Hinnalla ja laadulla on kuitenkin korrelaatiota – halvimmalla hinnalla saa yleensä minisuorituksen.

Hinta kiinnostaa luonnollisesti myös taloyhtiöitä. Niiden onneksi kustannus on varsinkin suurissa asuinkiinteistöissä yhtä taloutta koti minimaalinen.

1 500 euron hintainen, kymmenen vuotta voimassa oleva todistus maksaa sadan huoneiston kerrostalossa 12,5 senttiä kuukaudessa huoneistoa kohden, joten kovin kummoisia säästöjä ei penninvenytyksellä irtoa.

Lisää tietoa netistä

energiatodistus.motiva.fi


Kuka saa laatia energiatodistuksen?

Isännöitsijäntodistuksen liitteenä annetun todistuksen poistuttua energiatodistuksen saa laatia vain tekijä, jolla on tehtävän vaatima pätevyys ja joka on merkitty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin. Pätevät tekijät löydät osoitteen energiatodistus.motiva.fi/energiatodistustenlaatijat kautta.

Pätevyyksiä on kahta tasoa; perustason pätevyys ja ylemmän tason pätevyys.

Perustason pätevyys

Energiatodistuksen laatija, jolla on perustason laatijapätevyys, voi laatia energiatodistuksen rakennukselle tai rakennuksen osalle, jossa laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen käytetään kuukausitason laskentamenetelmää.

Ylemmän tason pätevyys

Energiatodistuksen laatija, jolla on ylemmän tason laatijapätevyys, voi laatia energiatodistuksen myös silloin, kun laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen käytetään laskentamenetelmää, jonka lämmönsiirron laskenta ottaa huomioon rakenteiden lämmönvarausominaisuuden ajasta riippuvaisena (dynaaminen laskentamenetelmä). Käytännössä näitä kohteita ovat jäähdytetyt uudisrakennukset.